Klubová výstava bullmastiffov 2018

Prvá májová nedeľa v Mošovciach by mohla mať prívlastok slnečná, no viac ju vystihuje  „Bullmastifárska“. Je to neuveriteľné, ale už v poradí šiestu výstavu sme mohli usporiadať v tomto prekrásnom prostredí slovenskej prírody, ktorú usporiadal Bullmastiff klub SK.

Aj keď sa to v začiatkoch zdalo byť ako len vysnívaný sen, udržať si vysoký počet prihlásených bullmastiffov na našej výstave, môžeme s hrdosťou skonštatovať, že aj na poslednej klubovej výstave sme udržali vysoko nasadenú letku, no priam sme ju znovu o kúsok posunuli. Je mi veľkou cťou byť na čele takto výborne fungujúceho klubu, ktorý má skvelé meno v zahraničí, čoho je príkladom veľký pozitívny ohlas vystavovateľov. Toto by nebolo možné bez domácej podpory našich členov, bolo by to veľmi ťažké bez podpory našej strešnej organizácie, na čele ktorej sú tí správny ľudia, ktorí podporujú aj menšie kluby a svojou prácou pozitívne sa zasluhujú o rozvoj kynológie na Slovensku. Tiež veľká pomoc je od nášho generálneho sponzora, firmy PHARMACOPOLA, ktorá od zrodu nášho klubu bola veľkým podporovateľom, ale aj ostatní sponzori, ktorí nám podporujú naše klubové akcie. Spolupráca s klubom SKSJP, ktorý nám poskytol ochranné krídla, bola výbornou voľbou. Veľká pomoc pre nás je aj v mediálnom partnerovi, ktorým, tiež od začiatku je KYNOLOGYCKÁ REVUE.

Bez týchto všetkých aspektov  by bolo veľmi ťažké, ak nie nemožné usporiadať kynologické akcie na vysokej úrovni. Aj keď sa vraví, že z čísel sa človek nenaje, poďme si zrekapitulovať štatistiku našej poslednej klubovej výstavy. Bolo opäť prihlásených rekordný počet jedincov a to 66 bullmastiffov zo 7 krajín.34 psov a 32 súk. Posudzovanie prijal rozhodca z ďalekého Nového Zélandu pán Brian Harris, ktorý posudzoval veľmi precízne a každého jedinca si dôkladne prezrel, prehmatal a podrobne popísal. Možno na naše pomery bolo hodnotenie prísnejšie, ale ak berieme do úvahy, že získať titul na klubovej výstave by malo byť pre psa to najvyššia ocenenie, niet sa čo čudovať. Počasie nám vyšlo na jedničku a nálada bola úžasná -veľmi priateľská, tak čo viac si môžeme želať. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na pripravovanie tejto výstavy Mati Ellerovej, Robovi Štefánikovi, Erike Štefánikovej, Zuzke Mikolkovej, Ondrovi Šulkovi, Jessice Pecar, Mišovi Pírekovi, Robovi Androvičovi, Peťovi Rosinovi, Alenke Častulíkovej,Edovi Turčanovi, Matke Nemcovej, Zdenovi Končokovi, ďakujem šikovným zapisovateľkám Aťke Paulovičovej a Ivke Hreusovej, vedúcej kruhu Janke Palkovej, ďakujeme našim fotografistkám Romče Bubeníkovej a Monči Bangoura, dvornej cukrárke pani Lančinovej a sampzrejme sponzorom, firme Pharmakopola, MZ trade, Dekodom, HS4, Motorest Pause a Kynologická revue. Dúfam, že aj táto klubová výstava sa hlboko vryje do našej pamäti a verím, že na najbližšom klubovom podujatí sa opäť zídeme.

Na záver mi dovoľte tlmočiť odkaz pána Briana Harrisa, ktorý po príchode domov nám napísal veľmi milé slová: bolo mu veľmi veľkou cťou byť súčasťou našej klubovej výstavy, stretol sa tu s veľmi príjemnými a milými ľuďmi.  Organizačne bola výstava na veľmi vysokej úrovni, nepostrehol žiadne negatívne situácie. Táto návšteva sa hlboko vryla do jeho srdca na celý život. Poprial nám veľa síl do ďalšej práce.

Pes šteňa
« z 41 »

Výsledky:

Trieda mladší dorast psy: VN1, BIS PUPPY – BOSS HUGO FARCRAFT, 29.01.2018, (o: Leatherneck Rodels Road Warrior, m: Camilla Madbull Farm), ch: Koncianová Vladěna, maj: Kociánová Vladěna
Trieda mladých psy: V1, CAJC, KV ml., BOJ – SAFETY OF FLATLAND LIAM NEESON, 14.02.2017, (o: Sotarbackens Dyn Oh Mite, m: Barbarous Bull Queen), ch: Kózel Gyula, maj: Kózel Gyula
Trieda stredná psy: V1, CAC – KOSMOS MOON AMBER DREAM, CMKU/BM, 16.12.2016, (o: Bloo Moon Amber Dream, m: Gitana Amber Dream), ch: Piesecka Katarzyna, maj: Bubeníková Romana
Trieda otvorená psy: V1, CAC – ASTI THE EXEMPLAR, 05.06.2015 (o: Safety Of Flatland Phoenix, m: Crabby-Faced Heather), ch: Takács Dóra, maj: Takács Dóra
Trieda šampiónov psy: V1, CAC, KV, BOB – DARIUS NOIR GUENESIS STAR, 29.05.2014, (o: Nero Fabolous Iš Davariškiu, m: Ami Ashanti Guenesis Star), ch: Bangoura Monika, maj: Mertova Monika
Trieda čestná psy: V1, VT, BIS TČ – CENZO Z BERNARDOVA, 31.05.2013, (o: Tarzan Vom Teufelmeister, m: Athea Z Bernardova), ch: Bubeníková Romana, maj: Schützová Věra
Trieda mladší dorast suky: VN1 – BABETT FARCRAFT, 29.01.2018, (o: Leatherneck Rodels Road Warrior, m: Camilla Madbull Farm), ch: Koncianová Vladěna, maj: Kociánová Vladěna
Trieda mladých suky: V, CAJC, KVml. – K -JENKA SESYBO-MART, 09.02.2017, (o: Safety Of Flatland Britt, m: Safety Of Flatland Aphrodité), ch: Martoš Vladimír, maj: Martoš Vladimír
Trieda stredná suky: SAFETY OF FLATLAND KIM BASINGER, 20.08.2016, (o: Safety Of Flatland Quadratic, m: Safety Of Flatland Xperia), ch: Kózel Gyula, maj: Kása Roland
Trieda otvorená suky: V1, CAC – ANNIE STAR JOY FARCRAFT, 21.03.2016, (o: Leatherneck Rodels Road Warrior, m: Camilla Madbull Farm), ch: Kocianova Vladěna, maj: Mertova Monika
Trieda šampionov suky: V1, CAC, KV, BOS – AIMEE THE EXEMPLAR, Met.Bullm, 05.06.2015, (o: Safety Of Flatland Phoenix, m: Crabby-Faced Heather), ch: Takács Dóra Takács Dóra, maj: Takács Dóra
Trieda čestná suky: V1, VTČ – SAFETY OF FLATLAND TRINITY, MET Bullm.1192/12, 30.09.2012, (o: Safety Of Flatland Quadratic, m: Safety Of Flatland Blondy), ch: Kózel Gyula, maj: Kózel Gyula
Trieda veteránov: V1, KV veteranov – FANNY BULL-0KAJAN, 505, 07.02.2010, (o: Valhalla Hunter Firedance-King Brutus, m: Conny Hit Adely), 0ch: Janoška Karol, maj: Schmausová Anna + Schmausová Anna

Martin Šipkovský
Predseda predstavenstva Bullmastiff klubu SK