7. stretnutie Komisie FCI pre záprahové psy

– Bratislava, 16. – 18. 5. 2014

(KR 7/2014)

Naše hlavné mesto opäť raz potvrdilo svoj význam na kynologickej mape sveta, keď v polovici mája hostilo pracovné stretnutie Komisie FCI pre záprahové psy. Hlavným cieľom stretnutia bola dôkladná revízia podmienok vykonávania pracovných skúšok pre psy severských plemien, ktoré boli prijaté na poslednom stretnutí pracovnej skupiny v roku 2013 v Kodani.

I keď sa zdalo, že podmienky pracovných skúšok boli definitívne uzavreté práve minulý rok v Kodani, počas roka po stretnutí skupiny prišlo ešte dosť relevantných pripomienok najmä zo strany severských krajín, ktoré na základe svojich dlhoročných skúseností pri aplikácii týchto skúšok v domovských krajinách a zásadového postoja k unifikovaným pravidlám vyvolali potrebu opäť otvoriť túto tému a vrátiť ju na rokovací stôl.

Pre nás ako krajinu, kde stále prebieha diskusia o tom, ktorý typ skúšky by bol pre našich chovateľov a záujemcov o športovú činnosť so severskými plemenami psov najvhodnejší, sú zaujímavé najmä závery, ktoré vyplynuli z rokovaní.

Dva podstatné závery:
1. Pravidlá pre pracovný test sa relatívne sprísnili, čo znamená, že pes vykonávajúci pracovnú skúšku musí byť v danom záprahu leadrom. Tým pádom musí byť zapriahnutý v prvom rade a musí viesť celý záprah. Zároveň pre úspešné vykonanie skúšky bude akceptované len hodnotenie v najvyššom pásme, po súčte bodov oznámkovaných známkou „jedna“.
2. Pravidlá pre pretekársky test sa relatívne zjemnili a akceptuje sa aj účasť na pretekoch bez snehu, „no snow“, vo všetkých kategóriách, dokonca aj v kategóriách jednotlivcov, s výnimkou canicrossu a bikejoringu. Zároveň sú akceptovateľné minimálne dĺžky tratí na pretekoch, v našich podmienkach bežne používané.

Dôležité je spomenúť aj hlavný motív, ktorý charakterizuje revidované pravidlá vykonávania pracovnej skúšky severskými psami, a to, že unifikované pravidlá určujú minimálne kritériá na vykonanie pracovnej skúšky. V praxi to znamená, že sa necháva voľnosť národným organizáciám, zostať aj pri pravidlách náročnejších. Niektoré krajiny s dlhoročnými tradíciami sa za žiadnu cenu nechceli z dôvodu unifikácie vzdať svojich národných výnimočností. Charakteristické to bolo najmä pre vyššie spomenuté škandinávske krajiny.

Na záver by som len skonštatoval, že Slovensko sa zhostilo úlohy organizátora stretnutia pracovnej skupiny so cťou a zo strany prezidenta skupiny Franca Mannata, ako aj ostatných členov, odznelo poďakovanie za pohostinnosť a podmienky, ktoré sme pre ich prácu vytvorili.

Touto cestou chcem vysloviť poďakovanie Slovenskej kynologickej jednote a Únii kynologických klubov za pomoc pri zabezpečení stretnutia.

Branislav Slaný, zástupca za Slovensko v FCI komisii pre záprahové psy

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2014