25 rokov Rhodesian Ridgeback na Slovensku – udelené ocenenia

(KR 6/2016)

Pri príležitosti osláv 25. výročia chovu plemena rhodesian ridgeback na Slovensku sa konalo 28. mája 2016 v priestoroch Junior Hotela Piatrová vo Vrútkach stretnutie so zakladateľmi chovu a dve špeciálne výstavy tohto plemena. Najvýznamnejšia udalosť roka, na ktorej nechýbali súčasní, ale ani bývalí chovatelia, majitelia a priaznivci plemena, ktorých láska k ridgebackom dodnes pretrváva.

Najmladší účastníci osláv 25-ročnice plemena, foto: Miroslav Michalec

Pozvanie prijali zástupcovia slovenskej kynológie a chovateľských klubov okolitých krajín i osobnosti, ktoré stáli pri počiatkoch chovu plemena na Slovensku. Spoločne s chovateľmi a majiteľmi ridgebackov oslávili túto udalosť a pripili na zdravie plemena na minimálne ďalších 25 rokov. Veľká vďaka patrí celému organizačnému tímu tejto akcie, sponzorom, rozhodcom i samotným návštevníkom za dôstojnú oslavu plemena a príjemne strávený víkend!

Na tomto významnom podujatí boli odovzdané ocenenia vybraným osobám za ich dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj a propagáciu plemena rhodesian ridgeback.

Podľa návrhu záujmového klubu rodézskych ridgebackov na Slovensku boli udelené nasledovné ocenenia:

Čestné uznanie
za osobný prínos pre rozvoj plemena na Slovensku:

1. Alexandra a Jozef Mičuchoví
2. Jaroslav Matyáš
3. Jana Jánošová
4. Monika a Richard Tušanoví
5. Adriana Friedrichová
6. Ľudka Brejchová

za osobný prínos a prácu v prospech plemena:

1. Monika Tušanová za bohatú publikačnú činnosť v oblasti chovateľstva, etológie a propagácie plemena
2. The European Ridgeback za zviditeľnenie česko-slovenského chovu
3. Richard Tušan
za ucelenú archiváciu histórie plemena, chovu i jeho aktivít na slovenskom informačnom portáli rr.sk
4. Karol Hederling a Richard Tušan
za odvrátenie hrozby uzákonenia RR ako nebezpečného plemena a za presadenie zákona o chove psov v dnešnej podobe

Poďakovanie
– za šírenie dobrého mena ridgebackov doma aj v zahraničí:

Kategória šport
1. Jana Danišovská
2. Valdemar Vančo & Iveta Kostolaniová
3. Veronika Marcová
4. Melanie Nowak

Kategória poľovníctvo
5. Miloš Zámečník
6. Gabika Štefúňová
7. Monika a Richard Tušanoví
8. Martin Bagar

Kategória šport a poľovníctvo
9. Lívia Lakotová

Kategória záchranárska kynológia
10. Petra Desátová

Kategória canisterapia
11. Jana Kadnárová

– za osobný prínos a prácu v prospech plemena:

1. JUDr. Vladimír Michalík
2. Monika Michalíková a Michal Mikita
3. Silvia a Peter Husárikoví
4. Zuzana a Peter Vasilenkoví
5. Martin Bagar
6. Peter Czere
7. Miroslav Muller

Pri tejto príležitosti boli odovzdané aj pamätné plakety domácim a zahraničným osobnostiam a spriateleným chovateľom plemena.

Ocenenia chovateľskej práce

Konkrétne návrhy chovateľov na ocenenia zo strany chovateľského klubu neboli, avšak chceme touto cestou poďakovať VŠETKÝM CHOVATEĽOM ridgebackov na Slovensku za ich zodpovedný a láskavý prístup k chovateľstvu. Za 25 rokov sme spoločne vybudovali dobré meno a reputáciu ridgebackov vo svete, kde pojem slovenský chov ridgebackov niečo znamená! Veľká úcta a poďakovanie preto patrí práve chovateľom, ktorí sa na tomto podpisujú odchovaním a vhodným umiestnením každého jedného šteniatka.

Na záver boli odovzdané ocenenia najúspešnejším ridgebackom na základe výstavných ocenení za rok 2015. Záujmový Klub RODÉZSKYCH RIDGEBACKOV SK udelil tituly Pes/Suka/ChS roka RRSK desiatim najúspešnejším jedincom a jednej chovateľskej stanici v bodovacej súťaži klubu RRSK. Ich zoznam nájdete na webových stránkach klubu RRSK.

Sprievodné akcie

Sprievodnou akciou osláv 25-ročnice plemena bola Rhodesian Ridgeback klub Slovakia Annual Show 2016, nominačná prehliadka psov v príjemnej neformálnej, „unofficial“ atmosfére bez zadávania FCI titulov. Posudzovali chovatelia a osobnosti, ktoré plemeno sprevádzajú od počiatkov jeho chovu na Slovensku. Hodnotila sa kvalita psov, exteriér a prirodzené správanie v kruhu s ohľadom na ich pohodu. Zadaných bolo veľa pekných ocenení a titulov o Rhodesian Ridgeback History Cup 2016 a Memoriál Afry z Africké Savany 2016. Kompletné výsledky Špeciálnych výstav a ich fotogalérie nájdete na webstránke klubu RRSK (www.rr.sk)

Memoriál Afry z Africké Savany 2016

Venované pamiatke Afre, zakladateľky chovu rodézskeho ridgebacka na Slovensku. V roku 1987 si priviezla z pobytu v Južnej Afrike pani Ľudka Brejchová do Čiech sučku a psa rodézskeho ridgebacka (Amy Red Wayside a Shingi Mennystones). O dva roky neskôr v roku 1989 boli šteniatka tohto páru zaregistrované v ČSHPK ako „A“ vrh jej chovateľskej stanice Z AFRICKÉ SAVANY. Jedno z týchto šteniatok, sučka menom AFRA, už ako matka v roku 1991 dala svojím historicky prvým vrhom základ slovenskému chovu plemena. Bol to „A“ vrh v chovateľskej stanici ZO ZÁMOCKÉHO PARKU pána J. Hutára.
Ďakujeme!
Víťazom prvého ročníka Memoriálu Afry sa stala TUSANI O’LALA TIARET, sučka zo slovenského chovu vo vlastníctve MVDr. Lucii Radošovskej.

Afra memorial Winner 2016 – Tusani O’lala Tiaret, res. Winner – Chibale Habebaah of Shingamonga, foto: Šárka Štusáková
Afra memorial – Best Veteran
Afra memorial – Best Pet

Rhodesian Ridgeback History Cup 2016

Víťazom Rhodesian Ridgeback History Cup 2016 sa stal TUSANI TOP TOMBA, pes slovenského pôvodu vo vlastníctve Judit Csanádi z Maďarska.
Najvyššie ocenenie, radosť z príjemne stráveného víkendu, si odnášali všetci účastníci osláv 25-ročnice plemena. Tak ako nám to naše deti predviedli, víťazmi sme všetci! …tým, že vlastníme toto výnimočné plemeno.

B.I.S. History Cup 2016 – Tusani Top Tomba, res. B.I.S. – Tusani Winning Winnie, foto: Šárka Štusáková
History Cup 2016 – Best Junior
History Cup 2016 – Best Female
History Cup 2016 – Best Pet

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 6/2016