1. stretnutie členov Spolku psovodov bezpečnostných zborov – veteránov

(KR 9/2012)

Bývalí profesionálni kynológovia sa počas svojej kariéry v ozbrojených zložkách stretávali na sústredeniach, školeniach, seminároch a pretekoch. Pri výmene skúseností sa nielen bližšie spoznávali, ale často sa nadväzovali aj priateľstvá. Žiaľ, tak ako je to v mnohých iných prípadoch, platí aj u bývalých psovodov skutočnosť, že vzdialenosť, ale často aj strata spoločných záujmov, majú za následok, že stretnutia sú skôr dielom náhody. I keď žijeme v dobe informačných technológií a mobilných telefónov, pohľad do očí a podanie rúk sa nedajú ničím nahradiť. Uvedomujúc si túto skutočnosť, bol vďaka osobnej iniciatíve prezidenta Zväzu športovej kynológie Mgr. Juraja Štaudingera založený Spolok psovodov bezpečnostných zborov – veteránov.

I keď môžeme smelo povedať, že sa jedná o stavovský spolok, jeho hlavné poslanie nie je zamerané na obhajobu záujmov či zvyšovanie odbornosti. Jeho cieľom je združovať osobnosti, ktoré svoj život zasvätili službe s najvernejším priateľom a pomocníkom človeka, avšak v súčasnej dobe sú mimo výkonu služby.

Prvé stretnutie členov spolku sa uskutočnilo v júli tohto roku. Zúčastnilo sa ho do tridsať osobností a rozhodne malo svoje zvláštne a neopakovateľné čaro. Nebolo dané len prítomnosťou hosťa spoza rieky Moravy, pplk. Ing. Bc. Jiřího Rulca, vynikajúceho publicistu a propagátora služobnej kynológie, ktorý v rámci prezentácie pripravil veľmi zaujímavý materiál, ale aj tým, že mnohí sa stretli po niekoľkých rokoch po prvýkrát. Príjemná atmosféra sa niesla v znamení spomienok, zážitkov a vo väčšine prípadov debaty skončili u psov a ich mimoriadnych výkonov – veď nevyhrávali len preteky, ale hlavne stáli na strane zabezpečovania poriadku a odhaľovania trestných činov.

Verme, že Spolok psovodovo bezpečnostných zborov – veteránov, vyvinie aj v budúcnosti ďalšie aktivity, kde si budú môcť bývalí, ale aj súčasní profesionálni kynológovia nielen vymieňať skúsenosti a zaspomínať na spoločne prežité chvíle v aktívnej službe. Vyslovme tiež presvedčenie, že vznik a fungovanie tohto spolku bude motiváciou pre iné záujmové združenia v rámci kynologického hnutia.

Účastníci prvého stretnutia Spolku psovodov bezpečnostných zborov veteránov
pplk. v. v. Ing. Bc. Jiří Rulc, mjr. v. v. František Nagy, mjr. v. v. František Matuška, mjr. v. v.Igor Daňovi, mjr. v. v. Milan Kadlecaj, kpt. v. v. Ján Nosáľ, kpt. v. v.Juraj Štaudinger st., kpt. v.v. Miroslav Gomola, kpt. v. v. Ján Bohdan, kpt. v. v. Ivan Fábry, kpt. v. v. Zoltán Lošónsky, kpt. v. v. Július Dovec, kpt. v. v. Ing. Vladislav Šuster, npor. v. v. Ivan Malček, por. v. v. Bc. Ivan Teren, npráp. v. v. Jozef Kalman, plk. Mgr. Juraj Štaudinger ml., kpt. Jozef Černák, npor. Mgr. Ivan Čipka, npor. Ing. Vladimír Gallo, npor. Marián Petrek, npor. Matej Paulenka, npor. Ľudovít Radič, por. Vojtech Sabol, npráp. Radovan Loptám a npráp. Richard Kosztúr.

Jozef Šuster, foto: Ivan Malček

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2012