Skúšky psov malých plemien (SMP) – Špeciálne cviky 7. časť

Metodika a popis vykonávania niektorých cvikov, povelová technika

(KR 9/2013)

Samostatná činnosť – pokus o odviazanie – na skúškach psov malých plemien

Cieľom cviku je, aby pes aktívnym odporom zabránil cudzej osobe odviazať ho a odviesť.

Prevedenie: Psovod priviaže psa krátkym vodidlom ku kolíku a sám odíde do úkrytu. Keď sa psovod skryje, okolo psa prejdú niekoľkokrát vo vzdialenosti 3 – 5 m tri osoby, ktoré svojím správaním psa nijako nedráždia.

Potom na pokyn rozhodcu jedna z osôb podíde ku psovi s úmyslom odviazať ho a odviesť. Pes musí figurantovi znemožniť akúkoľvek manipuláciu s vodidlom a obojkom.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Pes pri tomto cviku nemá košík. Aktívny odpor psa sa pokladá za dostatočný prejav.

Hodnotenie:
Nesplnený cvik: pes bez odporu strpí manipuláciu s vodidlom a nechá sa odviesť; prejavuje pasívnu reakciu; psovod akýmkoľvek spôsobom ovplyvňuje psa z úkrytu.
Hrubé chyby: pes je neistý, ale aktívne sa bráni; bezdôvodne útočí.
Drobné chyby: malé odlišnosti v správaní psa.

Psík pri nácviku cviku musí byť naučený byť uviazaný na vodítku a byť v kľude, keď od neho psovod odíde. Niektoré psíky sa trhajú na vodítku v snahe dostať sa k psovodovi, prípadne štekajú či zavíjajú, aby sa k ním psovod vrátil. Nácvik začíname krátkodobým uväzovaním psíka tak, aby na nás videl. Uviažeme ho, dáme povel ZOSTAŇ a odídeme na pár krokov, otočíme sa, vrátime sa k psíkovi, vychválime ho a odmeníme. Postupne pomaličky predlžujeme vzdialenosť, ako aj čas návratu. Ak psík reaguje trhaním sa na vodítku, prípadne štekaním, dáme povel MIESTO, ZOSTAŇ. Akonáhle sa upokojí, vrátime sa k nemu a pochválime ho. Keď je psík pri odchode psovoda v kľude a čaká na jeho návrat, psovod sa na chvíľočku schová, tak aby ho pes nevidel. Ak zostáva v kľude, psovod sa k nemu vracia, vychváli ho a odmení. Ak pes reaguje na neprítomnosť psovoda štekaním, či trhaním sa na vodítku, psovod vyjde z úkrytu, dá povel MIESTO, ZOSTAŇ, a akonáhle sa pes ukľudní, na 2 až 3 sekundy sa schová, po vyjdení z úkrytu psíka pochváli, vráti sa k nemu a odmení ho. Postupne predlžujeme čas, ktorý psovod strávi v úkryte.

CH. Jared Enele fenomen, maj. chovateľská stanica WILD RANE

Po zvládnutí tejto fázy prichádza na pomoc pomocník. Na začiatku psovod zostáva pri psíkovi. Pomocník párkrát prejde popri psovi vo vzdialenosti 3 až 5 m. Pes by mal zostať v pokoji. Ak začne štekať, psovod môže dať povel MIESTO, ZOSTAŇ. Keď pes na pomocníka nereaguje agresívne, ten sa začne k nemu približovať. Keď je vo vzdialenosti asi dvoch metrov, načiahne sa za vodítkom. Ak pes nereaguje, psovod môže dať povel DAJ POZOR. Akonáhle pes zaútočí, pomocník odchádza a psovod psíka pochváli.

Aj je pes malo dráždivý, môžeme si pomôcť takzvanou „kruhovkou“, kedy je v kruhu viacero psov, ktorých figurant dráždi. Psovod psíka navádza na štekanie a útočenie na figuranta povelom DAJ POZOR.

,,kruhovka“ – CH. Earnur Star From Dolina Rivendell, maj. chovateľská stanica WILD RANE

Väčšina psíkov „odkuká“ od ostatných psov, že má na figuranta štekať a útočiť. Ten pomocou naznačenia úteku od psa, ktorý po ňom vybehol či zaštekal, zdvíha psovo sebavedomie.

Figurant Ján Dírer naznačuje útek od psa CH. High Effect z Dixie

Keď pes bez povelu psovoda zabráni figurantovi v manipulácii s vodítkom, aktívne sa bráni a útočí na figuranta, psovod sa od psíka môže vzdialiť tak, aby ho pes videl a psovod si ho mohol kontrolovať, prípadne mu pomôcť, ak by pes pri príchode figuranta zlyhal. Psovod v takom prípade, ak pes na figuranta nereaguje, dáva povel DAJ POZOR, prípadne ak pes na prechádzajúceho pomocníka reaguje agresívne, psovod dáva povel MIESTO, ZOTAŇ. Pomocník v takomto prípade popri psovi len prejde a nebude naznačovať odviazanie psa.

Keď je už zvládnutý aj tento krok, psovod odchádza do úkrytu – najskôr do takého, aby na psíka videl a v prípade potreby mu vedel pomôcť.

Najčastejšie chyby:
– stereotyp
– slabá motivácia, pochvala, odmeňovanie
– nedodržanie postupu od ľahšieho k zložitejšiemu
– rýchly postup pri výcviku

(Použitá literatúra: NSP ZŠK SR, Pes a jeho výcvik – prof. MVDr. Jozef Hrušovský, Dr.Sc. a kolektív, fotky: chovateľská stanica Wild Rane, Danka Miturova a KK Dog & Wolf)

Bc. Andrea Adamčiaková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2013