Rozlúčka s Ondrejom Špišákom

(KR 3/2016)

*31. 12. 1945, + 11. 03. 2016

Ondrej Špišák bol prvým prezidentom v histórii Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky, pri ktorého zrode stál. Svoju funkcionársku činnosť prezidenta začal vykonávať v roku 1990 a tento post zastával do roku 1992.V roku 1995 bol na zjazde ZŠK SRT do funkcie prezidenta opätovne zvolený a zotrval v nej až do roku 1998.

Počas svojej funkcionárskej práce vo zväze naštartoval spolu s ďalšími kynologickými činovníkmi tej doby rôzne reštrukturalizačné procesy v rámci športovej kynológie na Slovensku. Okrem iných prospešných aktivít pre športovú kynológiu sa Ondrej Špišák zaslúžil aj o rozvoj štátnej kynologickej reprezentácie a zahraničné štarty našich kynológov. V roku 1997 bol spoluorganizátorom prvých majstrovstiev sveta vo výkone psov, uskutočnených na Slovensku.

Ondrej Špišák bol nielen zodpovedný funkcionár, ale aj vášnivý a zodpovedný chovateľ nemeckých ovčiakov, a vo svojej chovateľskej stanici s chráneným názvom „KOŠPON“ odchoval niekoľko kvalitných jedincov tohto plemena. Medzi najúspešnejších patrili sučky Cindy Košpon a jej dcéra Dixi Košpon, ktoré boli na hlavnej špeciálnej výstave psov plemena nemecký ovčiak ocenené titulom pre „ovčiačkárov“najvyšším –výberová trieda.

Dixie KOŠPON
Gizela KOŠPON

Ondrej Špišák od deväťdesiatych rokov vykonával funkciu poradcu chovu Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov pre okresy Košice, Trebišov, Rožňava.
Dňa 11. marca 2016 sa kynologickým Slovenskom šíria sms-ky a telefónne hovory, prinášajúce trpkú a horkú správu, že srdiečko Ondreja Špišáka dotĺklo naposledy.
Čas rany zahojí, no spomienky na dobrého priateľa a nášho kynológa ostanú.

Česť Tvojej pamiatke, Ondrej!

S úctou členovia ZŠK SR, SUCHNO, redakcia magazínu Kynologická revue
a široká kynologická verejnosť

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2016