Preteky o putovný pohár KK Nitrica 2015

2. kolo západoslovenskej ligy kynológov o veľkú cenu VVS

(KR 11-12/2015)

Prešiel rok, je tu september a nadšenci kynológie sa stretli na preteku o putovný pohár KK Nitrica. Členovia Kynologického klubu Nitrica zorganizovali v druhú sobotu septembra – 12. 9. 2015, preteky o putovný pohár, ktorý bol zároveň druhým kolom západoslovenskej ligy kynológov o veľkú cenu firmy VVS.

Ráno sa na miestnom ihrisku obce Nitrica stretlo najviac, 10 pretekárov v kategórii SVV1, o trocha pretekárov menej v kategórii SVV2 a traja v kategórii IPO1. Preteky začali stopami na trávnatom poraste pasienkov za dedinou, nasledovanými disciplínami poslušnosti a obrany na futbalovom ihrisku. Tie pokračovali s menšími prestávkami bez problémov až do posledného psovoda so svojou háravou sučkou. Po ukončení pretekov nasledovalo vyhodnotenie.

Výsledky kategórie SVV1:
1. miesto Jozef Mocko – Ave Lasmon
2. miesto Lubomír Floriš – Cira Linhart
3. miesto Peter Kohút – Anet Lasmon

Výsledky kategórie SVV2:
1. miesto Milan Rusňák – Arno Linhart
2. miesto: Alojz Pristach – Hexi Dareos
3. miesto František Rakovský – Roden Avax Hof,

Výsledky kategórie IPO1:
1. miesto Ján Argaláš – Chrystal Argalášov dvor
2. miesto Martina Bučeková – Atos
3. miesto Michal Sidor – Black Ziva dog.

Absolútnym víťazom a držiteľom putovného pohára KK Nitrica sa stal Milan Rusňák a Arno Linhart.

Nad výkonmi dvojíc pretekárov mali dohľad rozhodcovia – v SVV pán Kačník, v IPO pán Ružička. Chcem im poďakovať za kvalitné posúdenie disciplín a za ich prístup. Ďalej ďakujem za prácu dvojici figurantov – J. Linhartovi a P. Malému.

Takáto akcia by sa ťažko organizovala bez sponzorov – VVS výroba krmív,veterinárna ambulancia MVDr. Mišák Bánovce n/B., firma Med-art , chovateľské potreby Karol Kuna Bánovce n/B., obecný úrad Nitrica, pekáreň Bystrík Nitrica. Týmto im chcem poďakovať za hodnotné ceny. V neposlednom rade chcem poďakovať organizátorom, pretekárom, rozhodcom, aj figurantom za krásny pretek a dúfam, že o rok sa stretneme znova.

Branislav Ondrka, autor a vedúci pretekov

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11-12/2015