Poznáme najlepších junior handlerov Slovenska za rok 2021

Už po piaty krát sa stretli tí najúspešnejší junior handleri za predchádzajúci rok aby sa vybrali reprezentanti, ktorí budú hájiť farby Slovenska na najväčších výstavách. Výber najlepších tento rok pripadol slečne Angélique Bobríkovej, ktorá je členka Komisie pre mládež a Junior handling, bývalá junior handlerka a úspešná reprezentantka Slovenska v našej súťaži a aktuálne už aj rozhodkyňa SKJ pre Junior handling.

Top 10tka s rozhodkyňou a organizačným teamom
Top 10tka s rozhodkyňou a organizačným teamom
Na začiatok, je pre nás veľmi dôležité povedať opäť obrovské ĎAKUJEME Slovenskej kynologickej jednote a Únii kynologických klubov, vďaka ktorým vôbec môžeme fungovať a tiež vysielať reprezentantov do sveta. Ďalekej kynologickej hale Rose Speedlight Dog Camp – za neustálu podporu nášho klubu a tiež nášmu novému sponzorovi Marse, ktorého výrobky si odniesol každý finalista, moderátori, i rozhodkyňa. Nemôžem a ani nechcem zabudnúť poďakovať aj the Madomel za opätovné sponzorstvo vo forme osvetlenia a ozvučenia!

Neodmysliteľnou súčasťou kynologického sveta je junior handling, ktorý u nás zastrešuje Junior handling klub Slovensko. Počas súťaže sa nehodnotí kvalita psa, ale  jeho predvedenie, avšak má svoje pravidlá, ktoré nie sú jednoduché. Súťaž má vo svete už dlhoročnú históriu a Slovensko sa môže pýšiť veľmi vysokou úrovňou mladých handlerov.

Tento rok sa uskutočnil už piaty ročník Národného finále, kde sa stretli desiati finalisti, ktorí počas minulého roka nazbierali na kvalifikáciách najviac bodov. Do tohto veľkého finále postupuje 5 junior handlerov s najvyšším skóre z oboch kategórií. Ich bodové konto sa však po vstupe do kruhu vynulovalo a všetci mali rovnakú šancu na výhru a reprezentáciu na svetovej či európskej výstave psov.

Finále sa skladá z niekoľkých kôl

Aby sa vybral naozaj ten najlepší z najlepších, tak sa pre mladých handlerov už podľa zvyklostí pripravili tri kolá, ktoré otestovali ich zručnosti. Základné pravidlá ovládajú perfektne, o tom niet najmenších pochýb a aj my, diváci, sme sa mali na čo pozerať, dokonca, čo-to priučiť. Prvé kolo bolo klasické posudzovanie, do ktorého nastúpili so svojím psom, ktorého si mohli pripravovať mesiace pred súťažou. Rozhodkyňa im dala figúru trojuholník, ktorý je vo výstavných kruhoch známy a čím ďalej, tým viac využívaný. Nechýbalo ani spoločné posúdenie v spoločnom „tam a naspäť“.

Druhé kolo bolo o čosi náročnejšie, keďže do kruhu nastúpili s vymeneným psom, ktorý súťažil s iným handlerom. Aby mal každý rovnaké podmienky, tak výmena bola na losovaní. Každý finalista si teda vylosoval číslo od 1-10 a menili si vždy dve po sebe nasledujúce čísla. V praxi to teda vyzeralo tak, že vylosovaná jednotka menila s vylosovanou dvojkou atď. Následne, zhruba po 15 minútovej prestávke na krátke zoznámenie sa a tréning, sa v kruhu hodnotila spolupráca s vymeneným psom, pohyb vo figúrach a postoj.

Kolo tretie a zároveň posledné, bolo podľa mnohých to najnáročnejšie. S vymeneným psom vedeli aspoň odpozorovať, ako sa vystavuje dané plemeno a taktiež mali spomínaných niekoľko minút na prípravu. V tomto poslednom však junior handleri nastúpili bez psov, pretože posledná časť Národného finále nesie názov „Tajný pes“.  Po pripravení a zoradení sa finalistov podľa veku prišiel tajný pes za nimi do kruhu. Samozrejme, nie sám, ale v sprievode majiteľa. Tento rok som bol požiadaný, aby som na túto, nazvime to, disciplínu, zapožičal moju sučku. Podmienka je totiž, aby žiadny z finalistov netušil, o aké plemeno ide, ale ani aby s ním nemal žiadne skúsenosti – z vystavovania, či tréningov.

Začínalo sa od najstaršieho a po krátkej ukážke vystavovania z mojej strany, ako majiteľa a vystavovateľa psa, sa neľahkej úlohy zhostila aj samotná mládež. Tento rok bol teda tajný pes Grand Gascon Saintongeois menom Blanche. Napriek naozaj neľahkej úlohe všetci desiati finalisti zvládli toto kolo bravúrne a mne prirodzene neostávalo nič iné, ako všetkým úprimne zablahoželať – nie len k tomuto kolu, ale predovšetkým k ich naozaj vynikajúcim znalostiam ale aj zručnostiam. 

Silná konkurencia, ale aj výber tých najlepších

Každý rok si mnohí z nás povedia, že toto finále bolo veľmi silné. Mládež, ktorá v ňom súťažila je na veľmi vysokej úrovni a napätie sa dalo krájať, keďže medzi súťažiacimi sú len minimálne rozdiely. Rozhodkyňa Angélique Bobríková mala naozaj neľahkú úlohu.

Naši desiati najlepší sa poctivo pripravovala na finále niekoľko mesiacov, odkedy boli uzavreté kvalifikácie a zverejnené mená našej TOP 10 za rok 2021, čo sa počas súťaže naozaj ukázalo. Vo finálovom kruhu sme mali šancu vidieť až profesionálne predvedenie psov. Nervozitu, občas slzu na krajíčku bolo vidieť azda len na rodičoch, ktorí držali palce pochopiteľne svojim deťom. Ak nervozita zo strany handlerov bola, my ako diváci sme ju nepostrehli. Atmosféra bola naozaj čarovná a diváci so zatajeným dychom sledovali výkony všetkých desiatich finalistov. Častokrát nastalo v hale také ticho, že ho nikto nechcel prerušiť. Pretože aj to ticho našu atmosféru dotváralo.

Keďže úroveň stúpa a podmienky súťaže junior handling začínajú dostávať svoju tvár a pravidlá, tak víťazstvo a umiestnenie nebolo ocenené len vecne. Mládež bojovala taktiež o možnosť ukázať svoj talent a prezentovať Slovenskú republiku na najprestížnejších výstavách. Prvé miesto si odniesla Daniela Némethová, ktorá nás bude reprezentovať na svetovej výstave v Sao Paule v Brazílii a druhé miesto Michelle Zemiarová, ktorá bude štartovať pod farbami Slovenska na európskej výstave v Paríži vo Francúzsku. Žiaľ, na najprestížnejšej výstave psov na svete – na Cruft´s sa ani tento rok súťaž Medzinárodný mladý vystavovateľ neuskutoční. Tretím najlepším Junior handlerom Slovenska sa stala Alena Kalužníková, ktorá si tým vybojovala miestenku v súťaži Supreme junior handling v chorvátskom Splite. I keď sa nejedná o oficiálnu reprezentáciu, sme na Alenku hrdí a sme presvedční o tom, že aj ona urobí slovenskému junior handlingu opäť dobré meno. Junior handling klub Slovensko však rozhodol, že od roku 2020 určujeme aj náhradníkov. Tým prvým náhradníkom, čiže štvrtou najlepšou junior handlerkou Slovenska za 2021 sa stala mladučká, avšak za to veľmi talentovaná Melánie Hradská, ktorá bola kvalifikovaná do Národného finále z mladšej kategórie. V čase finále mala iba 12 rokov, no všetci sme sa zhodli, že jej výkon bol priam famózny. Tak isto, ako Olivera Čapku, ktorý bol najmladší zo starších finalistov. Jeho skvelú prácu so svojím psom, ale aj vymenenými, ocenila naša rozhodkyňa titulom druhý náhradník – teda sa stal piatym najlepším junior handlerom Slovenska za minulý rok.

Okrem týchto piatich umiestnených odišiel s pohárom ešte jeden finalista. A to Jakub Koller, ktorý sa stal najúspešnejším mladým vystavovateľom za rok 2021 – pretože získal najviac bodov počas kvalifikácií, a tak získal „President trophy-pohár prezidenta ÚKK“. Vzhľadom na to, že Národné finále tento rok sa konalo v obmedzenom režime, bez hostí, túto trofej nemohol odovzdať prezident ÚKK, pán Jozef Šuster, ale odovzdala ho Dominika Hradská, ktorá je jeho dcérou a zároveň prezidentkou Junior handling klubu Slovensko.

Tento rok, v nadviazaní na ten minulý, bol súťažný kruh iný ako sme zvyknutí. V kruhu nás privítali rovno dve moderátorské tváre – Dominika Hradská a Nikol Pisoňová, ktoré po celú dobu súťaže nielen komentovali dianie v kruhu, ale aj spontánne zabavili publikum a súťažiacich. O celý hladký priebeh sa staral Majko Hradský, ktorý zabezpečil nie len technickú časť finále.  V zákulisí, ale za to s veľmi dôležitými úlohami, nechýbala ani viceprezidentka klubu Vladka Macháleková, či trénerky klubu Dominika Szászová a Lucia Heldová, ktoré boli oporou mládeže a rozhodkyne. Veľké ďakujeme však patrí všetkým rodičom a priateľom junior handlingu, ktorí pomáhali či už s prípravami, alebo balením. O vecné ceny pre našich finalistov sa postarala Firma Marse, The Madomel, RSDC hala,  fotodokumentáciu zabezpečil Ladislav Hájek a opäť budeme mať možnosť vidieť aj zostrih, i celé video, ktoré zabezpečil Lufi.

Chcete aj vy byť medzi top 10 tkou a súčasťou Národného finále? Nie je to zadarmo. Kvalifikačná sezóna nám začína v máji, ale trénujeme poctivo od januára.

Pokojne kontaktujte kohokoľvek z klubu, radi poskytneme všetky potrebné informácie!

Jozef Ballay
Junior handling klub Slovensko

www.juniorhandling.sk