Nemecká dogy na výstave v roku 2019

Klubová výstava nemeckých dôg 2. 6. 2019

Výstavný víkend je za nami, boli to náročné a emotívne dva dni (a mnoho náročných prípravných dni k tomu). Za celý výstavný i klubový výbor by sme na prvom mieste radi poďakovali naším dvom rozhodcom Liudmila Ruzhich a Matthieu Delahaye, ktorí podrobne a korektne hodnotili každého jedného psa, pričom v sobotu bolo prihlásených 125 psov a v nedeľu 143 (mali vymenené farby v sobotu a v nedeľu).

A musíme poznamenať, že rozhodcovia boli nadšení z vysokej kvality jedincov na Slovensku

Srdečne ďakujeme všetkým naším sponzorom, za krásne a bohaté ceny nielen pre víťazov, ale aj do tomboly. A samozrejme veľké ďakujem patrí aj Vám všetkým vystavujúcim, lebo bez Vás a Vaších psíčkov by výstava nebola.

Za nás hodnotíme výstavu nebyť pokazeného počasia, ktoré nám nedeľný záver výstavy dosť pokazil a jednej smutnej udalosti, veľmi pozitívne, ale radi sme si vypočuli aj Vaše postrehy a hodnotenie.
Do ďalšej výstavy sme sa snažili opäť niečo vylepšiť a pripravili sme Špeciálnu výstavu 24.8. opäť v Bojnej.

Dieťa a pes
« z 17 »

Katarína Čerešňáková