Majstrovstvá SR v brannom viacboji kynológov

Lučenec 10. 9. 2016

(KR 9/2016)

Majstrovstvá Slovenskej republiky v roku 2016 boli o čosi iné ako tie minulé, pretože trvali len jeden deň. K tomuto kroku sa organizátor Kynologický klub Lučenec odhodlal z viacerých dôvodov, predovšetkým z pohľadu sociálneho, ale aj z aspektu finančného.

Fakt, že majstrovstvá boli jednodňové, si pri počte 69 pretekárov vyžiadal naozaj výbornú koordináciu organizačného tímu a logistické zabezpečenie. V predvečer majstrovstiev bol za prítomnosti hlavného rozhodcu majstrovstiev, Antona Štrassera, a rozhodcu pre obranné práce a aport, Štefana Pongrácza, a jednotlivých traťových stevardov odsúhlasený časový harmonogram, ktorý bol potvrdený ako vyhovujúci, a tak sa v sobotu ráno mohlo začať.

Celé majstrovstvá nemali žiadny vážnejší zádrheľ, a aj preto bol Národný koordinátor pre BVK, pán Anton Šabík, spokojný. Dokonca aj samotný časový harmonogram bol takmer na minutú dodržaný a jednu desiatku minút oneskorenia zapríčinil pán viceprimátor mesta Lučenec, Mgr. Pavel Baculík, ktorý sa zúčastnil záverečného ceremoniálu a odovzdávania cien víťazom.

Celkovo môžeme hodnotiť majstrovstvá Slovenskej republiky v BVK ako vydarené kynologické podujatie, ktoré splnilo svoje poslanie nielen po stránke kynologickej, ale aj po stránke kultúrno-spoločenskej, pretože sa ho okrem pretekárov zúčastnila aj dosť početná divácka koróna, ktorú tvorili kynológovia, ale aj laická verejnosť z mesta Lučenec.

V rámci majstrovstiev bolo možné vidieť veľmi pekné výkony jednotlivých štartujúcich, ktoré si určite zaslúžia rešpekt a uznanie odbornej kynologickej verejnosti.

Jednotlivci, ktorí sa venujú tomuto druhu psieho športu už roky pod taktovkou Antona Šabíka, šíria veľmi dobré meno športovej kynológii nielen na Slovensku, ale aj u našich západných susedov v Českej republike. Mimochodom, z Lučenca postupovali víťazi jednotlivých kategórií na Národný pretek„CZECH OPEN BVK“ do Jablonca nad Nisou.

Na záver mi dovoľte poďakovať Zväzu športovej kynológie SR a Mestu Lučenec za finančnú pomoc pri zorganizovaní majstrovstiev, pretože bez nej by to nebolo možné.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2016