Klubová výstava welsh corgi 2016

(KR 4/2016)

Welsh corgi club Slovakia, založený v roku 1994, usporiadal po dlhšom čase samostatnú klubovú výstavu dňa 24. 4. 2016 vo výborných priestoroch, v hale Rose Speedlight Dog Camp v Pezinku. Výstava bola spojená s bonitáciou, prezentáciou víťazov vystavovateľskej súťaže za rok 2015 a výročnou členskou schôdzou klubu. Hneď na začiatku treba vyzdvihnúť zásluhu hlavného sponzora klubovej výstavy, ROYAL CANIN, a aj ďalších podporovateľov: Nice To Know Creative, MVDr. Evu Mrvovú, JUDr. Annu Rumplovú a manželov Bankovichových, ktorí sa zaslúžili o kvalitné zvečnenie výstavy.

Na túto aprílovú akciu prijala pozvanie posudzovať pani Edith Soltesz (chovateľská stanica COLWYN) z Rakúska, medzinárodná rozhodkyňa a špecialistka, ktorá s naším klubom dlhé roky spolupracuje, a ktorá chová naše plemeno už úctyhodných päťdesiat rokov.

Archie Dream of Youth, CAJC, klubový víťaz mladých, majiteľ Mgr. Urbanová, foto Mgr. Bankovich

Klubová výstava je prezentáciou mnohoročného úsilia a práce chovateľov, prezentáciou vystavovateľského nadšenia a miestom príjemných stretnutí a zážitkov. Väčšina účastníkov prejavila radosť a spokojnosť z hodnotenia, i keď bolo pomerne prísne. Posudzovanie bolo korektné a plynulé. Z výsledkov možno konštatovať, na akej úrovni je chov našich plemien, a kam smeruje.

Potešiteľné boli zastúpenia v triedach dorastu, mladých a veteránov. Najstarší účastník mal 14 rokov! Veľkú radosť prítomným urobili účastníci súťaže „Dieťa a pes“, ktorí sú prísľubom pre budúcnosť a nádejou, že nám rastie nová generácia chovateľov a najmä milovníkov nášho plemena.

Arya Dream of Youth, CAJC, klubový víťaz mladých BOB,BIS, najlepší corgi slovenského chovu, majiteľ Michal Garaj, foto Mgr. Bankovich

Riaditeľka výstavy, pani Mgr. Zuzana Urbanová poďakovala sponzorom a odovzdala ceny víťazom vystavovateľskej klubovej súťaže za rok 2015.

Celkovo bolo prihlásených 44 jedincov z Maďarska, Čiech, Poľska a Slovenska, z ktorých bolo 12 cardiganov a 32 pembrokov v 9 triedach. Okrem bežného posúdenia sa udeľovali tituly: najlepšia chovateľská skupina, najkrajší pár, dieťa a pes a najkrajší corgi slovenského chovu.

Už tradične nastúpili do výstavného kruhu psy plemena welsh corgi cardigan. Prekvapením bol 7-mesačný trikolórny psík Hashfan Willfred, import z Dánska, majiteľka MVDr. Eva Mrvová, ktorý získal titul BIS dorast. Klubovým víťazom a víťazom plemena sa stal poľský pes Ch. Dreamcardis Never Give Up, majiteľka Julita Rygier, a u súk titul klubová víťazka a BOS získala česká multišampiónka Aimy Kasmir Moravia, majiteľka Jitka Kašparová.

Bessi Urban Corgis, CAC, klubový víťaz, majiteľ Mgr. Z. Bankovich, foto Mgr. Bankovich
Dreamcardis Never Give Up, CAC, klubový víťaz, víťaz plemena, BOB, majiteľka Rygier, foto Mgr. Bankovich

Ako druhé plemeno nastúpili pembroci v počte 32. Klubovou víťazkou sa stala 2,5-ročná Ch. Bessi Urban Corgis, majiteľa Mgr. Andreja Bankovicha, ale najvyššie ocenenia boli udelené sučke z triedy mladých: Arya Dream Of Youth, majiteľ Michal Garaj, a to CAJC, klubová víťazka mladých, BOB, BIS a najlepší corgi slovenského chovu.

U psov zvíťazil český Huggo Handmade Kinberger’s, majiteľka Renáta Kinbergerová, klubový víťaz a BOS, a klubovým víťazom mladých sa stal Archie Dream Of Youth, majiteľky Mgr. Zuzany Urbanovej.

V záverečných súťažiach už vyhrávali českí vystavovatelia: titul najlepšia chovateľská stanica získal Josef Škůrek s názvom „17th Meridian“ a najlepší pár opäť Josef Škůrek s dvojicou: Ch. Brisbane PenFro a Multich Alfa Zimmi 17th Meridian.

Pohľad na ceny

Záverom sme sa všetci zhodli, že už sa tešíme na budúcu klubovú výstavu v roku 2017.

MVDr. Angela Kováčová

 Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 4/2016