Jesenné skúšky stavačov v Holíči

(KR 8/2016)

Zľava: hlavný rozhodca Ján Šiška, Ing. Pavol Dynka, Ing. Marián Honza CSc.

Už sa stalo pravidlom, že Klub chovateľov hrubosrstých stavačov každoročne usporadúva jesenné skúšky stavačov v spojení so skúškami chovnosti pre psíky, ktoré zastrešuje. Aj 2. októbra 2016 sa v revíri Poľovníckej spoločnosti Bažant Holíč konali JSS. Tieto JSS sú otvorené pre všetky plemená stavačov.V dobre zazverenom revíri náročne, ale objektívne,výkony psíkov posudzovalipán Ján Šiška ako hlavný rozhodca a Ing. Pavol Dynka.

Víťaz skúšok: Atta z Patákovej farmy s vodičom Martinom Patákom

Skúšoksa ako pozorovatelia zúčastnili aj študenti Strednej odbornej školy z Ivánkypri Dunaji. Táto škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy pre poľnohospodárstvo a rozvoj v oblasti chovu koní a jazdectva, rybárstva, kynológie a farmárstva. Študentom, ale aj vodičom psíkov sa naskytol zážitok hneď pri zahájení skúšok, keď ich v krásnom prostredí tzv. „holíčskehopovětrňáku“ (jediný zachovaný veterný mlyn svojho druhu na Slovensku) privítal predseda Poľovníckej komory pre okres Skalica, Ing. Marián Honza CSc.Študenti boli prítomní na všetkých absolvovaných disciplínach psíkov. Priebehposudzovania a výkony psíkov v jednotlivých disciplínach vysvetľovalštudentom priamo v teréne členKCHHS. Skušok sa zúčastnilo sedem psíkov:

  • tri nemecké drôtosrsté stavače,
  • jeden nemecký krátkosrstý stavač,
  • jeden slovenský hrubosrstý stavač
  • jeden weimarský stavač.
Študenti Strednej odbornej školy z Ivánky pri Dunaji – oblasť štúdia kynológia

Priebeh skúšok bol poznačenýnedocvičenosťou niektorých psíkov, čo je dôsledkom najmänízkych stavov drobnej zveri, ale aj nízkou úrovňou skúseností samotných vodičov. Záver skúšok bol nielen upršaný, alepre niektorých vodičovaj smutný, nakoľko na JSS obstáli len tri psíky:dva psíky v prvej cene a jeden v druhej cene. Vodičom, ktorých psíky na JSS neobstáli, rozhodcovia vysvetlili príčiny neúspechu. Víťazkou skúšok sa stala sučka nemeckého krátkosrstého stavača Atta z Patákovej farmy s vodičom Martinom Patákom.

JUDr. Ivan Dujka, predseda DR KCHHS

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2016