Jesenná špeciálna výstava Bulldog a mops klubu 2015

(KR 3/2016)

A je to opäť tu… Ani sme sa nenazdali a na dvere zaklopala ďalšia jesenná špeciálna výstava nášho klubu. Ráno 17. 10. 2015 sa do zamračeného počasia začali schádzať vystavovatelia a milovníci našich plemien.

BIS Junior
BIS

Veľký priestranný kruh, množstvo krásnych cien od sponzorov, ako aj od nášho klubu, veľa pozitívnej energie a veľkého úsilia organizátorov, ale aj rádových členov klubu – toto všetko predurčovalo, že úroveň a kvalita našich výstav má stúpajúcu tendenciu, čoho dôkazom je aj stále väčšia účasť zahraničných vystavovateľov.

Samozrejme, nesmiem opomenúť to najdôležitejšie, čo dopomáha tomu, aby úroveň len a len stúpala, a to je samotný rozhodca. Ako rádový člen klubu a vystavovateľ musím pochváliť výber a snahu „dotiahnuť“ na naše výstavy zaujímavých rozhodcov, najmä rozhodcov – špecialistov. Len vďaka ich odbornému posúdeniu môžeme skonštatovať, na akej úrovni je chov našich plemien, a kam smeruje. Výberom bol poverený p. Benkovský, ktorý sa zaslúžil o presadenie najmä takých rozhodcov, ako bol pán S. Sinko, pani O. Sinko, alebo pán Dimitry Alexander van Raamsdonk.

BOB + BOS bulldog
BOB + BOS francúzsky buldoček
BOB + BOS mops

Na jesennú „špeciálku“ prijal pozvanie medzinárodný rozhodca a milovník francúzskych buldočkov v jednom mene, pán Gröschl Ferenc z Maďarska.

Výstavu otvoril riaditeľ výstavy, pán F. Plachý, ktorý všetkých srdečne privítal a v úvode poďakoval našim sponzorom, bez ktorých by mozaika úspešnosti našich výstav nebola úplná. Veľká vďaka patrí firme ROYAL CANIN, ÚKK, FORNETTI, TRI-VET, ako aj našim členom – sponzorom: Márii Gallovej, Jaroslavovi Kováčovi, Martinovi Fedorkovi a Róbertovi Kminiakovi. K úvodnému ceremoniálu už tradične patrí aj odovzdanie diplomu a vecných cien jedincom, ktorí splnili podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión. Cenu a titul Klubový šampión si odniesla sučka mopsa Dona z Plachého dvora v majetku Moniky Melichovej.

Už tradične ako prví nastúpili do výstavného kruhu anglickí buldoci, a to v celkovom počte 20 jedincov. Prísnemu oku rozhodcu neušla žiadna chybička „krásy“ a v silnej konkurencii zvíťazila mladá sučka dlhoročného chovateľa tohto plemena, p. Benkovského, Dandey Large-Garden Bulls, ktorá si okrem titulu víťaz plemena odniesla aj titul najlepší mladý jedinec výstavy BIS JUNIOR.

Najkrajšia chovateľská skupina
Najkrajší pár
Najkrajší mladší dorast
Najkrajší dorast

Ako druhé nastúpilo do výstavného kruhu plemeno, ktoré je už tradične najpočetnejšie – francúzsky buldoček, a to v počte 64 posúdených jedincov. Pán rozhodca napriek silnému zastúpeniu plemena ani trochu nezaváhal a jeho perfektná znalosť daného plemena predurčila ako víťazku sučku z maďarskej chovateľskej stanice Gold-Sierra Gaya s majiteľkou Kövesdi Krisztina. Táto sučka si okrem titulu BOB odniesla aj celkové víťazstvo BEST IN SHOW. Vynikajúco naštartovala svoju výstavnú kariéru aj mladšia dorastenka Princess Ella z údolia Vtáčnik slovenského chovateľa Jána Rybára, ktorá sa môže pýšiť titulom BIS BABY.

Najmenej zastúpené plemeno mops prišlo do výstavného kruhu ako posledné. Občasné mrholenie a prehánky sa premenili na dážď a skomplikovalo sa tak samotné posudzovanie. Napriek tomu suverénne zvíťazila sučka Kami Jo-Me-Lich v majetku Melichovej Moniky. Psík Ignác Istako si do Čiech odviezol titul BIS PUPPY v majetku Petry a Jaroslava Procházkových.

Po skončení posudzovania nasledovala menšia obedňajšia prestávka, po ktorej nasledovali záverečné súťaže. Už tradične najväčší aplauz si vyslúžili naši najmenší vystavovatelia v kategórii Dieťa a pes. Naši malí drobčekovia sa držali statočne a presvedčili nás o tom, že nám rastie nová generácia vystavovateľov a hlavne milovníkov našich plemien.

Súťaž Dieťa a pes
Sponzori

Konečne sa nad nami zľutovalo aj počasie a vykuklo slniečko. Uvoľnená atmosféra a príjemné počasie ukončilo ďalší výstavný deň nášho klubu. Napriek nepriazni počasia to bol nádherný deň a možno práve vďaka jeho „zdvihnutému prstu“ by bolo načase uvažovať o hľadaní nových priestorov pre naše výstavy. Čo dodať na záver? Dovolím si jeden citát:„Slabí ľudia hovoria, a nekonajú. Silní ľudia konajú, a mlčia.” – Eliphas Levi. Tak hor sa mlčky do prípravy ďalšej klubovej akcie, ktorá nás čaká na jar 2016, a na ktorú ste srdečne pozvaní.

Text spracovala : Ivana Vanková
Foto: MVDr. Marek Ďurej PhD.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2016