Celoštátna a národná výstava psov Lučenec 14. a 15. 9. 2013

(KR 10/2013)

O kynologickej vyspelosti novohradského regiónu rozhodne niet pochýb. Aktívne tam pôsobí viacero veľmi úspešných kynológov azda vo všetkých rozšírenejších kynologických odvetviach. I keď Lučenec a jeho okolie viac alebo menej pravidelne boli hostiteľmi podujatí klubového charakteru, museli prejsť dve desaťročia, aby sa vrátila národná výstava do mesta, ktoré si zaslúži, aby bolo opäť zaradené do kalendára kynologických podujatí na Slovensku.

Obnovenie tradície výstavníctva v Lučenci bolo možné len vďaka osobnej angažovanosti Mgr. Juraja Štaudingera, prezidenta Zväzu športovej kynológie, za veľkej podpory primátorky mesta Alexandry Pivkovej, poslancov a zamestnancov mestského zastupiteľstva a všetkých tamojších kynológov, ktorí prispeli k zdarnému priebehu podujatia.

Za miesto konania celoštátnej a národnej výstavy, ktoré spoločne usporiadali Zväz športovej kynológie a Únia kynologických klubov, bola zvolená lokalita mestského parku, ktorý poskytol svoje i priľahlé priestory po oba dni pre majiteľov takmer tisícky jedincov.

I keď parkovanie z pochopiteľných dôvodov nebolo možné priamo v areáli výstaviska, časový harmonogram vystavovania využili mnohí skúsení, a tak, samozrejme aj za pomoci výbornej asistenčnej služby, nedochádzalo k výraznému zdržaniu počas príchodu.

Rozhodcovský zbor tvorili domáci, aj zahraniční arbitri a popri známych tvárach sme mohli zhliadnuť aj takých, s ktorými sa stretáme vo výstavnom kruhu pomenej. Keď sme pri výstavných kruhoch, nedá nespomenúť, že z dôvodu veľkej rozlohy mestského parku mohli byť umiestnené od seba vo veľkej vzdialenosti, následkom čoho mali všetci vystavovatelia komfort priestoru nezvyklých pomerov. Žiaľ, výstavy vonku majú okrem svojho čara aj svoju „tienistú“ stránku. Je ňou nepriazeň počasia, ktorá chcela pokaziť dojem z výstavy v sobotné ráno. Lenže ani u vystavovateľov, ani rozhodcov a usporiadateľov, ba dokonca ani u návštevníkov sa to počasiu tentokrát nepodarilo. Slnečné lúče počas záverečných súťaží dávali nádej peknej a slnečnej nedele.

Záverečné súťaže sa tešili najmä v nedeľu veľkému záujmu nielen vystavovateľov, ale aj obyvateľov Lučenca a blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Osobná prítomnosť pani primátorky, viceprimátora, ako aj ďalších predstaviteľov „hlavného mesta Novohradu“, zvýšili spoločenskú prestíž podujatia, pričom o tú odbornú sa postarali vystavovatelia veľkým počtom špičkových jedincov a rozhodcovia kvalitným posudzovaním.

Návrat veľkého kynologického podujatia po dvoch desaťročiach sa vydaril, a tak už v tejto chvíli je zrejmé, že Lučenec bude mať budúci rok popri celoštátnej výstave aj výstavu medzinárodnú. Bude to historická premiéra nielen pre Lučenec a Novohrad, ale aj pre celý región bývalého stredného Slovenska. Môžeme sa tešiť do Lučenca, veď popri výborne zorganizovanej výstave nás tu čaká opäť príjemná atmosféra.

BEST IN SHOW 15. 9. 2013 - KOMONDOR GERLE ÓHUNGARIKUM, KORÓZS GÁBOR, Posudzovateľ: Gabriela Ridarčíková / SK
« z 18 »

Jozef Šuster

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2013