Boxeri nielen vo výstavných kruhoch…

(KR 3/2016)

Chov každého plemena prechádza viac alebo menej pravidelnými sínusoidami. Tie sú dané mnohými faktormi, medzi ktorými rozhodne zohrávajú veľkú rolu aj také, ako sú šťastie či náhoda. Rozhodne omnoho väčší vplyv na kvalitu populácie však má skĺbenie nadšenia chovateľov s chovateľský umom.

Podobne je tomu aj u plemena boxer. Jeho slovenský chov viackrát zažil výrazný rozmach, keď kvalita odchovov bola na vyššej úrovni, než bol priemer nielen okolitých krajín, ale aj oveľa rozsiahlejšieho územia. Keď sa obhliadneme späť, bez pozitívnej či negatívnej zaťaženosti môžeme konštatovať, že tieto obdobia vždy mali spoločného menovateľa. Bol ním v danom období úspech jednej chovateľskej stanice alebo jednej mimoriadnej línie, ktorá sa výrazne presadzovala. Mohli by sme menovať, napríklad, mimoriadne úspešného plemenníka Armína Ed-Du-Ko, či chovateľské stanice od Claudia, Im-Ka a neskôr ďalšie.

Nikdy však doposiaľ slovenský chov nezaznamenal v jednom čase úspech viacerých línií a viacerých chovateľských staníc zároveň. Hoci si to možno nie každý uvedomuje, práve táto doba, ktorú žijeme, je výnimkou. Odchovy viacerých chovateľských staníc, z ktorých by som chcel v abecednom poradí vyzdvihnúť najmä Boxrelay, Fender Edda, Indiánsky brloh, Karmapa, Mir-Fiš a Signum Laudis, získavajú ocenenia nielen na domácej a zahraničnej scéne, ale úspešne reprezentujú i na najprestížnejších podujatiach svetového významu.

Znalci problematiky chovu psov potvrdia, že ak sa tak deje u viacerých línií, môžeme smelo konštatovať, že každá z ťažiskových chovateľských staníc ide svojou vlastnou cestou. A hoci, samozrejme, k vzájomnému využívaniu jedincov dochádza, je tento stav veľkým prínosom pre kvalitu populácie. Nemyslím tým len na exteriér, ale aj na povahové vlastnosti a zdravie plemena.

Kým v minulosti sa naši boxeri dožívali v priemere 8, možno 9 rokov, dnes nám bežne žijú podstatne dlhšie a z úspešných dlho žijúcich jedincov stojí za zmienku 12-ročný Carlino Fender Edda, ktorého syn Fabrizio Floyd Fender Edda získal titul veterán šampióna… Je potešiteľné, že výstavne veľmi úspešní jedinci ako URAM Signum Laudis, BIG BOSS Signum Laudis či URIEL Fender Edda majú absolvovanú okrem skúšky chovnosti aj naozaj neľahkú výberovú skúšku chovnosti, ktorej musia predchádzať okrem skúšky z výkonu aj predpísané zdravotné vyšetrenia.

ZOEY MIR-FIŠ (O: GRIM MIR-FIŠ, M: TAURA MIR-FIŠ), ch: Fišman Miroslav, maj: Višňovská Alexandra

Chovatelia boxerov nemusia, ale napriek tomu chcú… Takto by mohol znieť podnadpis tohto článku, ale nechajme ho ako konštatovanie, ktorým chcem poukázať na to, že zdravotné vyšetrenia nie sú povinnou podmienkou do chovu, tak ako je to u niektorých iných plemien. Napriek tomu, že sa vyšetrenia robia na dobrovoľnej báze, výsledky sú v drvivej väčšine potešiteľné a dávajú veľkú nádej na dobré zdravie populácie aj do budúcnosti. Okrem bežných zdravotných vyšetrení displázie bedrových a lakťových kĺbov, vyšetrenia na spondylózu a vyšetrenia srdca si chovatelia boxerov uvedomujú ešte jeden veľmi dôležitý ukazovateľ, presahujúci to, čo je napísané na papieri, a na ktorý sa v mnohých prípadoch zabúda.

Boxer nie je jednoduché a „prírodné“, či pôvodné plemeno. Je to i keď elegantný, ale molos – teda patrí do kategórie plemien, u ktorých človek dosť výrazne zasiahol nielen do výzoru. Žiaľ, človek nikdy nebude taký dokonalý ako príroda, alebo, ak chcete, ako vyššia moc. A preto čím väčší zásah urobí v exteriéri, tým väčší je očakávateľný dopad aj na taký ukazovateľ, ako je schopnosť prirodzene sa rozmnožovať. Počnúc ochotou psa kryť a pokračujúc schopnosťou sučky zabreznúť v bežných dňoch hárania, prirodzene priviesť na svet potomstvo a následne ho odchovať bez výrazných úhynov. Vymenované veľmi dôležité ukazovatele chovu sú zodpovednými chovateľmi sledované tiež, a to bez toho, aby bola takáto povinnosť zakotvená v chovateľskom poriadku či inom nariadení.

Aj keď to možno nesúvisí s chovom ako takým celkom priamo, chcem sa dotknúť ešte jedného veľmi vzácneho fenoménu slovenských boxerkárov. Je ním vzájomná prajnosť a úcta. Skúsený chovateľ vie veľmi dobre, aké ťažké je odchovať mimoriadne kvalitného jedinca, aké je navyše náročné ho pripraviť, o umiestnení k novým vhodným majiteľom ani nehovoriac. Možno práve vďaka tejto skutočnosti pramení vždy úprimná radosť z každého kvalitného odchovu, nech už pochádza z chovateľskej stanice kohokoľvek.

Tohto nezvyčajného fenoménu, ktorý sprevádza správanie, nazvime to, „rady starších“, sú svedkami noví, začínajúci chovatelia a majitelia boxerov. Tí vnímajú atmosféru a plnými dúškami ju nasávajú do svojich, pre boxerov zapálených sŕdc. Ostáva len dúfať, že sa s ňou plne stotožnia a budú v nej nielen pokračovať, ale ju aj rozvíjať, samozrejme, pri zachovaní kvality populácie vo všetkých smeroch.

Žiaľ, nemáme priestor venovať sa každej výstave minulej sezóny, ale nedá sa nespomenúť tie, kde sa schádzajú všetci, ktorí v chove boxerov niečo znamenajú, alebo plemeno milujú tak, ako je toho schopný len človek s vášňou.

KING KARLOS BOXRELAY (O: BIG BOSS SIGNUM LAUDIS, M: FANNY BOXRELAY), ch: Perniš Ľubomír, maj: Sopko Marek
Klubová výstava Poľný Kesov

Toto podujatie u pásikavých psov prinieslo úspech najmä psovi KING KARLOS Boxrelay, ktorý je synom psa BIG BOSS Signum Laudis. Tento jedinec získal titul klubového víťaza mladých. Prvenstvo v triede otvorenej získal pes z rovnakej chovateľskej stanice, syn rovnakého otca –JESUS Boxrelay. Svedčí to o kvalitách psa BIG BOSS Signum Laudis aj ako plemenníka, ktorý však získal aj prvenstvo na tejto výstave v triede šampiónov.

U pásikavých sučiek sa najviac darilo sučke IZZI z Ringu, ktorá bola do slovenského chovu importovaná síce zo známej českej chovateľskej stanice, ale jej chovateľ je členom Slovenského boxer klubu. Získala prvenstvo v triede, neskôr tituly klubovej víťazky mladých, Miss Boxer a BOS. V každom prípade okrem kvalít tejto sučky je potrebné spomenúť aj jej výborné predvedenie.

V triede strednej ako výborná 1 s obdržanými čakateľstvami na národného i klubového šampióna skončila LAMYA James Box, dcéra špičkového španielskeho plemenníka Rus La Fleer ETERNAL FLAME.

U zlatých mladých psov titul klubového víťaza mladých získal LUCAS z Lutily, syn slovenského psa REBEL Karmapa. V triede otvorenej čakateľstvá získal CONOR Selidog, syn psa IMPERIO Arga Lúč, a v triede šampiónov rovnako Man-Box EXCALIBUR, syn známeho českého importu, psa BENTLEY Bijou Box.

U sučiek zlatých v triede strednej ako výborná prvá skončila a čakateľstvá získala DEUTSCH Mir-Fiš, dcéra známeho psa GRIM Mir-Fiš. Titul klubovej víťazky po prvenstve v triede šampiónov získala známa sučka PÁRVATTI Karmapa, ktorá je dcérou španielskeho plemenníka, psa LLANTO de Guezman.

IZZI Z RINGU (O: FULL MONTHY DU VAL D´EUROPE M: ISA DE CUERVONEGRO), ch: Fagošovi Robert a Jana, maj: Dudáš Andre
Výročná špeciálna výstava Bojnice

Výročné výstavy na Slovensku sa tradične tešia záujmu priaznivcov plemena, a to i zo strany zahraničných vystavovateľov. Minulý rok ani v tomto nebol výnimkou. Je pozoruhodné, že okolité krajiny s väčším počtom obyvateľov i zápisov, ako sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko, mali vystavených jedincov menej, než tomu bolo na Slovensku.

Okrem počtu sa môžeme pochváliť aj kvalitou. Bolo vystavených viacero jedincov predstavujúcich svetovú špičku. Zo zahraničných mi nedá nespomenúť pásikavých neskorších víťazov CASARO de la Forzandanza a ACTION vom Katterforst, či zlatého psa UNDO Ljub Box.

V pásikavých sučkách si titul víťazky roka vybojovala ELECTRA GLIDE z Metaboxu, ktorá je síce z českého chovu, ale chovateľ i majiteľ sú členovia Slovenského boxer klubu. U zlatých sučiek titul víťazky roka získala PARVATI Karmapa, čím potvrdila svoje kvality.

Ak by sme chceli porovnať slovenské odchovy s absolútnou svetovou špičkou a chceli by sme k tomu použiť športový sleng, mohli by sme hovoriť o zaslúženom nerozhodnom výsledku, čo v prípade Slovensko vs. Európa rozhodne nie je zlý výsledok.

JESUS BOXRELAY (O: BIG BOSS SIGNUM LAUDIS, M: HENEA BOXRELAY), ch: Perniš Ľubomír, maj: Hudáček Marek
Špeciálna výstava boxerov „VA WINNER SHOW“

Tak trochu podľa vzoru chovateľov nemeckých ovčiakov sa Slovenský boxer klub rozhodol zadávať na jednej z výstav výberovú triedu a určiť poradie celkovo medzi mladými psami a mladými sučkami, a následne aj u dospelých bez ohľadu na ich farebný ráz. Okrem tohto sa zadáva najkvalitnejším jedincom, u ktorých je predpoklad, že budú zlepšovateľmi chovu, výberová trieda, a to zvlášť u mladých (JVA), zvlášť u dospelých (VA). Jedince, ktoré získali spomenuté ocenenie JVA a VA, si zaslúžia našu pozornosť. Súčasťou je aj poradie, aj tituly, ktoré spomenuté jedince obdržali.

 MLADÍ PSI:
JVA 1, JUNIOR WINNER – BERTONE IMPRESSIA-BOX
JVA 2, I. JUNIOR VICE WINNER – JAZAR FLOYD FENDER EDDA
JVA 3, II. JUNIOR VICE WINNER – LENNY BOXRELAY

MLADÉ SUČKY:
JVA 1, JUNIOR WINNER – IZZI Z RINGU
JVA 2, I. JUNIOR VICE WINNER – TRADYCJA NOSTRIS CANIS
JVA 3, II. JUNIOR VICE WINNER – JALUHA FLOYD FENDER EDDA,
JVA 4 – TIASHA SUUM CUIQUE

DOSPELÍ PSI:
VA 1, WINNER SHOW WINNER– MAN-BOX EXCALIBUR
VA 2, I. VICE WINNER – JESUS BOXRELAY
VA 3, II. VICE WINNER – ÚJVÁROSI LÉH-BOX CARUSSO
VA 4 – BAGRATION SANVITA
VA 5 – CROWN OF ANGEL OD DJEVIJA
VA 6 – ZOCO KARMAPA
VA 7 – TRANDUIL KOROL ELFOV IZ MIRA ANZHELIKA
VA 8 – HARWEY II. BOXRELAY
VA 9 – SÓSRÉT-MENTI IGOR

DOSPELÉ SUČKY:
VA 1, WINNER SHOW WINNER – PÁRVATI KARMAPA
VA 2, I. VICE WINNER – JARA VON DER CALENBERGER PFORTE
VA 3, II. VICE WINNER – CAYA KARMAPA
VA 4 – NAOMI JAMES BOX
VA 5 – SÓSRÉT- MENTI HAVANNA
VA 6 – ZOEY MIR-FIŠ

Toto podujatie, priamo nadväzujúce na výročnú výstavu, nastavilo zrkadlo slovenskej populácii boxerov v porovnaní so zahraničnou kvalitou.

PÁRVATI KARMAPA (O: LLANTO DE GUEZMAN, M: GOPALA KARMAPA), ch: Tomaščík Vladimír, maj: Tomaščík Vladimír
Stredoeurópska výstava boxerov Rychety pri Prahe

O tomto podujatí môžeme hovoriť ako o vrchole klubovej sezóny a pri tej príležitosti môžeme s radosťou konštatovať, že na českej pôde sa zadarilo nad očakávanie. Stredoeurópska výstava boxerov sa konala deň po výročnej výstave Boxerklubu ČR a umiestnenia a ocenenia na nej už prezrádzali, že na CEBS môžeme byť úspešní.

V triede mladých pásikavých psov bol vystavený tu ešte veľmi mladučký NAADAME Fender Edda, syn známeho CASARO de la Forzandanza, a vo veľmi silnej konkurencii získal nielen prvenstvo, ale aj titul stredoeurópskeho víťaza mladých.

U mladých pásikavých sučiek si rovnaký titul vybojovala už spomenutá IZZI z Ringu, ktorá je dcérou známeho psa FULL MONTHY du Val D´Europe. Na prekrásnom druhom mieste za ňou, s titulom stredoeurópska vicevíťazka mladých, sa umiestnila sestra víťazného mladého psa, NITIKA Fender Edda.

Pásikavý pes KING KARLOS Boxrelay získal prvenstvo v triede strednej a následne tituly HOPE OF OUR FUTURE WINNER, CENTRAL EUROPEAN WINNER.

Pásikavá sučka z českého chovu vo vlastníctve majiteľa – člena SBK, ELECTRA GILDE z Metaboxu, získala prvenstvo v triede šampiónov. Získala aj WINNER OF CHAMPION a neskôr CENTRAL EUROPEAN WINNER. Ďalšia pásikavá sučka IMAGE Boxrelay v triede otvorenej skončila v triede prvá a získala titul VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL TROPHY a neskôr aj CENTRAL EUROPEAN VICE WINNER.

Zlatá sučka UNICA Optima Grata, ktorá je v slovenskom vlastníctve, v triede otvorenej skončila ako prvá a získala titul VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL TROPHY.

Rozhodne je potrebné spomenúť aj ďalších jedincov, ktorí urobili na tomto vrcholovom podujatí dobré meno slovenskému chovu boxerov. JELTZIN Karmapa získal VN 1, BEST BABBY, JAZAR FLOYD Fender Edda získal V3, JESUS Boxrelay – V3, ZOCO Karmapa – V3, IBERIA z Ringu – V3 a LENNA Kronebox – V4.

Všetkým patrí veľká vďaka.

Slovenský boxer klub, tak ako mnoho iných chovateľských klubov, pre svojich členov pripravil bodovaciu súťaž, ktorú nazval príznačne „Boxerliga“. Dlhšiu dobu hľadala tú správnu formu, avšak po tom, ako sa začali započítavať a aj zverejňovať body z vybraných podujatí priebežne, začala sa tešiť veľkému záujmu.

JAZAR FLOYD FENDER EDDA, (O: CASARO DE LA FORZANDANZA, M: ISTRIA FLOYD FENDER EDDA), ch: Šuster Jozef a Jana, maj: Straka Patrik

Výsledky všetkých ročníkov sú uverejnené na webovej stránke Slovenského boxer klubu, ale na stránkach časopisu dajme priestor tým najlepším za rok 2015:

PSI:
1. KING KARLOS Boxrelay
2. JAZAR FLOYD Fender Edda
3. JESUS Boxrelay

SUČKY:
1. IMAGE Boxrelay
2. IZZI z Ringu
3. ZOEY Mir-Fiš

CHOVATEĽSKÉ STANICE:
1. BOXRELAY
2. FENDER EDDA
3. KARMAPA

Dovoľte mi, aby som využil príležitosť a chovateľom a majiteľom plemena boxer poďakoval za veľmi zodpovedný prístup k chovu a ku svojmu klubu. Verím, že na započatej ceste budú pokračovať.

Jozef Šuster

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2016