Zlato zostalo doma

(KR 12/2012)

Tak ako každú jeseň, aj v tej tohtoročnej sa „roztrhlo vrece“ so súťažami v služobnej kynológii. K tým najnovším pribudol I. ročník medzinárodných majstrovstiev psovodov mestských polícií, ktoré v dňoch 11. a 12. októbra 2012 zorganizovala Mestská polícia hlavného mesta Slovenska, Bratislavy. Prvých medzinárodných majstrovstiev sa zúčastnilo 14 psovodov z mestských polícií v Prahe, Ostrave, Prešove, Prievidzi, Nových Zámkoch a Bratislave. Psovodi mestských polícií súťažili v disciplíne obranných prác, v cvikoch poslušnosti, v prieskume terénu a objektov. (foto 1)

Je potešiteľné, že prvý ročník medzinárodnej súťaže psovodov mestských polícií prilákal množstvo odborných i laických divákov. Disciplínu poslušnosť si prišiel pozrieť aj primátor hlavného mesta,doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (foto 2)

Rozhodcovia posudzovali súťaž v zmysle Národného skúšobného poriadku pre SVV2.To znamená, že v disciplíne poslušnosť museli psovodi spolu so psami preplaziť vytýčený 10-metrový úsek, čo nie všetci súťažiaci zvládli bez chýb a strát v celkovom bodovom hodnotení. Na obrázku jepražský mestský strážnik Lukáš Mašek s NO Žolíkom z Jipome. (foto 3)

V obranných prácach dominovalo potlačenie verejnej výtržnosti spôsobenej dvojicou „podgurážených“ páchateľov a zadržanie nebezpečného ozbrojeného páchateľa. Na obrázku „rieši“ výtržníkov novozámocký mestský policajt Peter Halanda s NO Bakom. (foto 4)

V súťaži jednotlivcov sa najlepšie darilo bratislavskému psovodovi Štefanovi Pongráczovi s NO Whisky z Jurschtavu – jeho celková „žatva“ predstavovala päť pohárov – za celkové víťazstvo v kategórii jednotlivcov i družstiev aza najlepšiezvládnutie disciplín – prieskum terénu, poslušnosť a obrana. (foto 5)

V kategórii jednotlivcov si druhé miesto vybojoval prievidzský mestský policajný psovod Pavol Taragel s belgickým ovčiakom variety malinois – Buržujom od Vysokej skaly. (foto 6)

Tretiemiesto získalostravský mestský policajný psovodMichal Řehoř s belgickým ovčiakom variety malinois, Exi z Hückelovej vily, ktorý si súčasne vybojoval prvenstvo za najlepšie zadržanie nebezpečného ozbrojeného páchateľa. (foto 7)

V kategóriách družstiev sa najlepšie darilo tímu psovodov z Mestskej polície hlavného mesta SR,Bratislavy, vedeného skúseným kynológom Františkom Hrádkom – v zložení Štefan Pongrácz s NO Whisky z Jurschtavu, Peter Bella s NO Bubi Gvendeb a Ladislav Pongrácz s NO Buk II. (foto 8)

Na druhom mieste skončilo družstvo psovodov z Mestskej polície hlavného mesta ČR,Prahy, v zložení – Daniel Suchopar s NO Luca ze Stříbrného kamene, Jiří Rotsch s NO Caro z Lomeckého polesí a Michal Rezek s NO Rico z Dvořákova sadu, ktorého členovia pochválili myšlienku zorganizovať takúto medzinárodnú súťaž, a súčasne vyslovili presvedčenie, že bude pokračovať v ďalších ročníkoch. Na obrázku preberá z rúk náčelníčky MsP v Bratislave – JUDr. Zuzany Zajacovej, pohár za 3. miesto v súťaži družstiev Daniel Suchopar. (foto 9)

Tretiu priečku siv neľahkej konkurencii veľkomestských polícií vybojovalipsovodiMestskej polície v Nových Zámkoch v zložení – Miloš Ando s RTW Dolce Fadyla, Peter Halanda s NO Bak a Peter Šátek s RTW Morro Fadyla. (foto 10)

Výkony psovodov a ich štvornohých zverencov posudzovali Mgr. Juraj Štaudinger a Martin Barlik, ktorí vysoko ocenili stúpajúcu úroveň vycvičenosti a pripravenosti psovodov a psov mestských polícií aj na náročnejšie zákroky, nevyhnutné pre udržanie verejného poriadku. Figurantov zabezpečili domáce súťažné družstvá. (foto 11)

Rozhodca Mgr. Juraj Štaudinger mal dvojnásobný dôvod na osobnú spokojnosť. Ako nám povedal, v porovnaní s minulosťou videl výrazný kvalitatívny posun vo výkonnosti psovodov mestských polícií a solídny, profesionálny prejav víťaza pochádzajúceho z jeho chovu. (foto 12)

foto 01
« z 12 »

Text a foto: Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 12/2012