Z Polytanu SK CUP 2016

(KR 1/2017)

Napriek tvrdým bojom tu vládla skvelá atmosféra

V dňoch 14. až 16. októbra 2016 sa na kynologickom výcvikovom „pľaci“ v areáli Nového ranča v Malom Lapáši (okres Nitra), uskutočnila pod gesciou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Únie kynologických klubov (ÚKK), Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky (ZŠK SR), časopisu Kynologická revue, zástupcov jednotlivých klubov súťažiacich plemien, a Nitrianskeho samosprávneho kraja medzinárodná súťaž Z POLYTANU SK CUP 2016 vo výkonnostných triedach IPO3, IPO1, SVV1 a BH/VT, so zadaním skúšky a titulov CACIT a CACT. V rámci súťaže sa uskutočnili aj Otvorené majstrovstvá Slovenska belgických ovčiakov, dobermanov, rottweilerov a boxerov, pričom hodnotné ceny a vecné dary boli dotované finančnou čiastkou prekračujúcou 2 500 € (podujatie súčasne sponzoroval výrobca krmiva Royal Canin) (foto 1).

Súťaž IPO3 a IPO1 „A“ posudzoval maďarský rozhodca výkonu Ferencz SUSZTER, IPO3 a IPO1 „B“ posudzoval rakúsky rozhodca výkonu Johannes EITLER, IPO3 a IPO1 „C“ posudzoval slovenský rozhodca výkonu a trojnásobný Majster sveta v IPO Jozef ADAMUŠČIN. Výkonnostnú triedu SVV1posudzoval slovenský rozhodca výkonu Štefan PONGRÁCZ, a BH/VT posudzoval slovenský rozhodca výkonu kpt. v. v. Milan KADLECAJ (foto 2). Obranné práce IPO3 figurovali Peter MIČÚCH a Zdenko SNÍTIL, IPO1 figuroval Martin ŠTEFEK a SVV1 figuroval Peter HOŠTÁK (foto 3). Defilé súťažiacich vo výkonnostných triedach IPO3 a IPO1 na slávnostné oceňovanie víťazov viedol trojnásobný Majster sveta IPO a rozhodca výkonu Jozef Adamuščin (foto 4).

Výsledky súťaže vo výkonnostnej triede IPO3

Súťaž vyhral slovenský reprezentant Matúš BALUN z KK Re-Spect Team so psom PHANTOM Malý lumpík (BOM) so ziskom 271 bodov (A 96, B 87, C 88), pričom získal titul Majstra Slovenska, titul víťaza triedy otvorenej BO a Pohár za najlepšiu obranu (foto 5, 6, 7, 8). Druhé miesto si vybojoval Dušan MICHALEC z KK Dogsport Prievaly so psom USIR Anubia the Second (BOM) so ziskom 267 bodov (A 97, B 87, C 83), pričom získal titul Vicemajster Slovenska, titul Vicemajster triedy otvorenej BO a Pohár za najlepšiu stopu (foto 9, 10, 11, 12). Tretiu priečku si vybojoval Viliam KOBERČÍK z KK Úľany nad Žitavou so psom PARD de Alphaville Bohemia (BOM) so ziskom 256 bodov (A 80, B 93, C 83) a súčasne 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska a 3. miesto v triede otvorenej BO (foto 13, 14).

Najlepšou zahraničnou účastníčkou tejto súťaže bola rozhodcami vyhodnotená členka Ukrajinskej kynologickej únie Yelyzaveta OMELCHENKOVÁ so psom WAILD Marinchuk K-9 (BOM) so ziskom 255 bodov (celkové 5. miesto – A 79, B 90, C 86) (foto 15, 16).

Majstrom Slovenska RTW sa v tejto súťaži stala Pavlína FIALOVÁ z ČKS so psom TEQUELA von Avalon so ziskom 238 bodov (A 78, B 88, C 72) (foto 17, 18).

Majstrom Slovenska boxerov sa v tejto súťaži stal Ladislav HENCOVSKÝ z KK Vranov nad Topľou so psom HARWEY II. Boxrelay so ziskom 121 bodov (foto 19).

Pohár za najlepšiu poslušnosť odovzdal Michaele KOLLÁROVEJ zo ZKO Semenice so psom BAXTER Ostraryka rakúsky rozhodca výkonu Johannes EITLER (foto 20).

Výsledky súťaže vo výkonnostnej triede IPO1

Súťaž vyhrala Michaela VÁŇOVÁ z KK Saxon so psom UMA Anubis the Second (BOM) so ziskom 276 bodov (A 95, B 95, C 86), ktorá sa stala Majsterkou Slovenska BO a súčasne získala Pohár za najlepšiu poslušnosť (foto 21, 22). Druhé miesto si vybojovala Zuzana PRISTACHOVÁ z KK Laugaricio Trenčín so psom SANTO Darros (BOM) so ziskom 266 bodov (A 87, B 86, C 93), získala titul Vicemajsterky Slovenska BO a súčasne Pohár za najlepšiu obranu (foto 23, 24). Tretie miesto si vybojoval Jozef BARAN z KK Trstín so psom VIKI Lubinov Slovakia (BOM) so ziskom 266 bodov (A 98, B 93, C 75), súčasne 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska BO a Pohár za najlepšiu stopu (foto 25, 26).

Najlepším zahraničným účastníkom v tejto súťaži bol rozhodcami vyhodnotený poľský pretekár z ZKwP – Polish Kennel Club, Krysztof ZIEMNIEWICZ so psom zo slovenského chovu NO RICO Equidius so ziskom 262 bodov (A 91, B 79, C 92) (foto 27).

Majstrom Slovenska dobermanov v tejto výkonnostnej triede sa stala členka ZKwP – Polish Kennel Club, Magdalena KASPEREK so psom CHALLENGER King of Romania so ziskom 197 bodov (A 45, B 81, C 71) (foto 28).

Výsledky súťaže vo výkonnostnej triede SVV1

Súťaž vyhral Arpád DEBROVSKÝ z KK Levice so psom NO BOND Moravia Land so ziskom 281 bodov (A 98, B 92, C 91). Druhé miesto si vybojoval Zoltán PODOBEK z KK Most so psom BARO bez PP so ziskom 268 bodov (A 82, B 94, C 92). Tretie miesto si vybojoval Ivan MENDEL z KK Martin so psom RTW BRITNEY Jistr so ziskom 266 bodov (A 90, B 91, C 85), ktorý si súčasne vybojoval titul Majster Slovenska RTW v tejto súťaži.

Titul Vicemajster Majstra Slovenska RTW si v tejto súťaži vybojoval Jozef LORINC z KK Úľany nad Žitavou so psom FABIO Bria-dogs s celkovým ziskom 256 bodov (A 77, B 91, C 88).

Výsledky súťaže vo výkonnostnej triede BH/VT

Súťaž vyhral Jaroslav KRNÁČ so psom RTW XAVY Lib-Vach so ziskom 58,5 bodu, ktorý súčasne získal titul Majstra Slovenska RTW. Druhé miesto si vybojoval Jozef MIKLA z ŠK Polysport so psom TOM Tailor Morgantina(DOB) so ziskom 58 bodov, ktorý súčasne získal titul Majster Slovenska dobermanov. Tretie miesto si vybojovala Lucia SKLENÁROVÁ z ŠK Polysport so psom ARGO nad Vlčou dolinou (NO) so ziskom 52 bodov.

„Starý boxerkár“ a vydavateľ časopisu Kynologická revue, Jozef Šuster, nedávno oslávil svoje abrahámoviny, a tak mu usporiadatelia spolu so srdečným blahoželaním odovzdali svoj dar – peknú „boxerkársku“ bundu s číslom 50, ktorá mu bude pripomínať nielen významné životné jubileum, ale aj kamarátsku, a súčasne bojovú atmosféru tohto podujatia. (foto 29)

Odmenení nezostali iba víťazi súťaže – usporiadatelia ocenili vhodnými upomienkovými predmetmi a darčekmi rozhodcov, figurantov, ale aj technický personál, bez ktorého bytakéto veľkolepé podujatie nebolo možné pripraviť (foto 30, 31, 32).

„Na sucho“ však neobišli ani niektorí diváci – vo verejnej tombole získali hodnotné výrobky firmy Z Polytanu SK, ktoré im budú dlho pripomínať pekné a dynamické kynologické preteky, pripravené na vysokej úrovni… (foto 33, 34, 35)

…a tak sa Martin a Robert Tóthovci navzájom srdečne objali a dekorovali pamätnými medailami. Nech sa vám, „chlapci“, takto vydaria aj ďalšie ročníky! (foto 36, 37)

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

Fotogaléria

foto 1
« z 37 »

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2017