Vedúci kruhu a zapisovateľ…

(KR 4/2014)

šedé myšky v pozadí…

Vedúci kruhu a zapisovateľ sú dôležitými pracovníkmi výstav psov a je na nich priamo závislá aj kvalita práce rozhodcu. Ak má rozhodca podať kvalifikovaný a zodpovedný výkon, nemôže neustále kontrolovať správnosť vyplňovania titulových kartičiek, overovať text, ktorý diktoval, pobádať vystavovateľov, aby nastupovali do kruhu so svojimi psami, a to v správnom poradí. Samozrejme, mohol by, ale len za cenu straty času, ktorý by inak venoval jednotlivým vystavovateľom počas posudzovania. V neposlednom rade je tu teoretická možnosť prehliadnutia dôležitého problému na exteriéri psa, pre tlak z nedostatku času. Rozhodcovia sa napriek tomu snažia robiť svoju prácu poctivo a presne, ale zasa za cenu dĺžky posudzovania. Nebýva na výstavách neobvyklé, že rozhodca s málo profesionálnym personálom posudzuje ešte aj v čase, keď prebiehajú záverečné súťaže. To zas hatí kvalitu tejto časti programu, ktorého organizovanie je veľmi náročné a načasované mnoho týždňov vopred. Plnohodnotný výkon rozhodcu – to je to, čo očakávame na výstavách. Pravdou zostáva fakt, že kvalitne pracujúci personál býva len veľmi zriedkavo pochválený, a trvalo tak zostávajú títo pracovníci bez povšimnutia ako malé šedé myšky. Rozhodcovia však vedia, kto je za mravenčou prácou v ich kruhu, a vedeli by o tom veľa rozprávať. To všetko viedlo vedenie SKJ a všetkých jej členských organizácií k pristúpeniu k profesionalizácii týchto pracovníkov zabezpečením školení a výberom tých najlepších, ktorí budú podrobení odborným skúškam.

Nebude to už zajtra, ale postupne, aby odborné kvality každého jednotlivca boli zárukou.
Som presvedčený, že nabudúce už neprehliadneme personál v kruhu, a všimneme si, ako veľmi je ich práca dôležitá.

Tibor Havelka

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 4/2014