Tak trochu jubilejné obranárske matiné

(KR 4/2014)

V dňoch 17. až 21. marca 2014 pripravil nitriansky krajský kynológ kpt. JUDr. Ladislav Filip v spolupráci s prezidentom Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky plk. Mgr. Jurajom Štaudingerom už V. ročník pracovného stretnutia služobnej kynológie zamerané na nácvik obranárskych prác.

Už tradične sa uskutočnilo na kynologickom cvičisku Nového ranča Z Polytanu SK v Malom Lapáši (okres Nitra).Zúčastnilo sa ho 30 psovodov zo štyroch ozbrojených zložiek: z Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Finančnej správy SR, viacerých mestských polícií, a ako aktívni hostia kynológovia Armády Poľskej republiky.

Organizátori zaradili cvičiace služobné psy do troch základných kategórií – začiatočníkov, pokročilých a vyspelých obranárov, čomu prispôsobili aj jednotlivé zamestnania. Na toto pracovné stretnutie pozvali špičkových figurantov – Poliaka Zbigniewa Balcerczaka zo Skupiny pracovných psov Balzbig, českého figuranta Václava Hladíka a psovoda špecialistu a figuranta oddelenia služobnej kynológie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave por. Miroslava Scherhaufera. Figuranti okrem osobného prínosu progresívnej metodiky obranárskych prác prispôsobovali techniku figurovania požiadavkám jednotlivých psovodov a schopnostiam služobných psov.

Plánované zamestnania mali stanovené štyri základné ciele – rozvíjanie odvahy a zloby služobných psov voči agresívne sa správajúcej osobe, rozvíjanie odvahy a zloby voči osobe ukrytej v neznámom a tmavom prostredí, nácvik blokovania a zastavovania unikajúcej osoby služobným psom s nasadeným ochranným náhubkom, a nácvik schopnosti služobného psa rýchlo prechádzať z intenzívnej obrany psovoda a protiútoku do pokojnej pozornosti a ostražitosti voči stojacemu figurantovi, a naopak. Skúsené a vyspelé služobné psy mali tieto nácviky sťažené o razantné blokovanie a zastavenie osoby s nasadeným špeciálne upraveným ochranným náhubkom.

Zámerom nácvikov bolo naučiť a zdokonaliť služobných psov v rozvíjaní zloby priamo na osobu agresívne sa správajúceho figuranta, a neútočiť len na ochranné pomôcky používané figurantom.

Tohtoročné, tak trochu jubilejné, piate pracovné stretnutie psovodov ozbrojených zložiek spestrila účasť poľských vojenských psovodov so služobnými psami zameranými nielen na klasickú, ale aj špecializovanú kynológiu. Tak trochu nás prekvapil nedostatok entuziazmu a osobného nasadenia poľských kynológov pri práci so služobnými psami, ktoré pri náročných obranných, ale aj špeciálnych pachových prácach potrebujú aktívnu psovodovu spoluprácu a podporu.

Poľský figurant Zbigniew Balcerczak už tvrdosť služobných psov Policajného zboru dôverne pozná. Napriek tomu sa na tieto každoročné stretnutia služobnej kynológie teší, pretože schopnosti jeho psov zasa dôkladne preverí slovenský figurant Miroslav Scherhaufer.
« z 22 »

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 4/2014