Svetové klubové výstavy národných plemien 2013

(KR 1/2014)

10. 11. 2013 Bratislava – Výstavisko Incheba

Víťaz Jubilejnej svetovej klubovej výstavy národných plemien – slovenský kopov GUINNESS VENATOR MAGNUS, pes, kat. č. 121, Majiteľ: Koryzma Kazimierz, PL
Iste nie je tajomstvom, že slovenská kynológia v roku 2013 oslavovala veľké jubileum. Bolo to v roku 1993, kedy jednotná kynologická organizácia – Slovenská kynologická jednota, uzrela svetlo sveta. Treba však podotknúť, že naša kynologická minulosť siaha oveľa hlbšie. Hovoria o tom aj ďalšie významné výročia, ktoré sme si mali možnosť v roku 2013 pripomenúť.

Je to 30. výročie uznania národného plemena „Slovenský hrubosrstý stavač“, 50. výročie uznania plemena „Slovenský kopov“ a 80. výročie založenia klubu chovateľov plemena „Slovenský čuvač“. Sám súčasný prezident Slovenskej kynologickej jednoty, pán Ing. Jozef Jursa, CSs. o tomto jubilejnom ročníku veľmi výstižne a krásne povedal:

„Tieto významné výročia svedčia o tom, že kynológia na Slovensku má hlboké korene. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať Svetové klubové výstavy národných plemien, ktoré by mali byť nielen uznaním práce nás, súčasných kynológov, ale aj znakom našej úcty k práci našich predchodcov.“

predstaviteľ plemena slovenský čuvač
predstaviteľ plemena československý vlčiak

A tak sa za veľkej spolupráce mnohých kynológov, reklamných a mediálnych partnerov po mnohých mesiacoch príprav uskutočnili historicky prvé klubové výstavy národných plemien na Slovensku so zadávaním titulu „Výročný svetový víťaz“. Na čele tohto skvostného podujatia stál riaditeľ výstavy, prezident Slovenskej kynologickej jednoty, spomínaný Ing. Jozef Jursa, CSs., spolu s námestníkom MVDr. Vladimírom Piskayom. Výstava zorganizovaná na úrovni v priestrannej hale bratislavského výstaviska Incheba bola ako pre samotných vystavovateľov, tak i pre návštevníkov, zaujímavá. V štyroch kruhoch od desiatej hodiny posudzovali piati slovenskí rozhodcovia. Tibor Havelka mal v kruhu číslo 1 úlohu posúdiť psov plemena československý vlčiak, pričom v kruhu 2 sa pán Jaroslav Matyáš zhostil posudzovania sučiek tohto plemena. V kruhu číslo 3 prebiehalo posudzovanie plemena slovenský hrubosrstý stavač pod taktovkou prezidenta SKJ, pána Jozefa Jursu, a kruh 4 si podelili páni Dušan Barlík, posudzujúci slovenských čuvačov, a Vladimír Piskay, ktorý mal úlohu posúdiť slovenských kopovov. Každý vystavený jedinec si odniesol nádherný pamätný diplom, ktorého cieľom je pripomínať majiteľom účasť na tejto prestížnej výstave. Špeciálnu spomienku však majú majitelia víťazov plemien, ktorí dostali neobyčajnú BOBovú kartičku.

Pre víťaza JUNIOR BEST IN SHOW čakal takýto nádherný pohár

V hale sa taktiež nachádzali klubové stánky jednotlivých plemien, v ktorých sa návštevníci mohli o našich národných pokladoch dozvedieť široké spektrum informácií.
Niečo po trinástej hodine, po doposudzovaní všetkých psov, sa kruhy spojili do honosného, veľkého záverečného kruhu, v ktorom prebiehali záverečné súťaže za moderovania pani Mgr. Viery Staviarskej. Ich priebeh bol odlišnejší, než sme zvyknutí na výstavách všetkých plemien. Na posudzovanie jednotlivých súťaží boli prizvaní aj ďalší rozhodcovia, a to pán Vladimír Javorčík a pani MVDr. Gabriela Ridarčíková, ktorá bola zároveň aj hlavnou rozhodkyňou. Súťaže nastupovali v poradí – najkrajší mladší dorast, najkrajší dorast, najkrajší pár psov, najkrajší veterán, najkrajšia chovateľská skupina, najkrajší jedinec z triedy čestnej, najkrajší jedinec z triedy pracovnej, kam nastúpili jedince vystavené v triede pracovnej s ocenením V1. Po nich nasledoval výber výročných svetových víťazov a BOB podľa jednotlivých plemien. Nakoniec hlavná pani rozhodkyňa vybrala najkrajšieho mladého jedinca, ako aj najkrajšieho jedinca celej výstavy, ktorým sa stal slovenský kopov GUINNESS VENATOR MAGNUS.

Víťazi plemien si okrem pohára odnášali aj nezvyčajnú no krásnu
BOBovú kartičku
Všetci zúčastnení sa môžu pýšiť takýmto nádherným diplomom

Nakoľko sa mi veľmi páčia nasledujúce inteligentné slová, dovolím si na záver opäť citovať prezidenta SKJ:
„Spoločná výstava všetkých slovenských národných plemien je jedinečnou príležitosťou pre chovateľov a majiteľov našich národných plemien porovnať si výsledky svojej chovateľskej práce, vymeniť si navzájom skúsenosti. Z tohto dôvodu sme pri Svetových klubových výstavách zorganizovali aj semináre o našich národných plemenách, na ktorých mohli chovatelia i ďalší kynologickí odborníci prediskutovať problémy, ktoré sa v chove našich národných plemien vyskytujú, a aj cesty a spôsoby, akým by sa malo ich šľachtenie uberať. Pre laikov je táto výstava zasa jedinečnou príležitosťou oboznámiť sa so všetkými plemenami psov vyšľachtenými na Slovensku.“

Atmosféra na výstave bola veľmi priateľská a to aj vďaka klubom, ktorí sa snažili svojim členom spríjemniť celý deň

Dominika Šusterová

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2014