Rozlúčka s Milanom Šedíkom

(KR 3/2015)

Dňa 27. 12. 2014 dotĺklo vzácne srdce a nás navždy opustil mimoriadny chovateľ, človek a priateľ, spoluzakladateľ Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov a jeho čestný predseda, pán Milan Šedík.
80-te narodeniny
Šedík vystavuje TS Zulu

Osobnosť slovenskej a českej (československej) kynológie, ktorého meno sa bude navždy spájať so vznikom Nitrianskej národnej a postupne aj medzinárodnej výstavy psov, majiteľ chovateľskej stanice Tornádo Slovakia.

Chovateľskej činnosti sa venoval od detstva, a to chovom poštových holubov. V neskoršom období ho zlákala kynológia, kedy sa 10 rokov venoval chovu a výcviku nemeckých ovčiakov. Avšak popri chove ho lákalo aj iné plemeno, plemeno všestranné a temperamentné, nielen s pracovným, ale i spoločenským využitím, po ktorom túžil od detstva. Foxteriér.

Prvého foxteriéra hrubosrstého – sučku Jolla of Sweet Home, si priniesol v roku 1960 z Jindřichovho Hradce z chovu pána Zdenka Zieglera a v roku 1961 na nej odchoval svoj prvý vrh. Ako prvú veľkú výstavu absolvoval Svetovú výstavu v Brne v roku 1965 vystavením psíka z vlastného chovu – Tornádo Fred. Využitím skúseností v plemenitbe postupne vo svojej chovateľskej stanici odchoval množstvo jedincov, ktorí sa na výstavách častejšie umiestňovali na prvých miestach, a z ktorých sa mnohí stali šampiónmi krásy. Pri vtedajšom nízkom počte výstav to bolo dosť obtiažne, keďže šampionát sa zadával iba na jedinej výstave v Brne.

Udeľovanie medailí SKJ 2013
Na výstave KVT

Pre prehĺbenie poznatkov o teriéroch ako takých a aj pre potreby robiť rozhodcu pre exteriér na výstavách rozšíril svoj chov o ďalšie plemená teriérov, a to o hladkosrstého foxteriéra – sučku Cherry Farina, a českého teriéra Divoch Bard. Dovezené jedince a jedince z chovateľskej stanice Tornádo Slovakia a ich odchovy boli veľmi úspešné nielen na výstavách, ale aj na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti. Počas svojej chovateľskej kariéry odchoval stovky významných psov, desiatky šampiónov, európskych a svetových víťazov. Najvyšší titul Svetového víťaza získal na Svetovej výstave v Brne v roku 1990 psík českého teriéra Divoch Bard.

Kynologická prax pána Šedíka nebola zameraná len na chovateľstvo a prezentácie na výstavách. Naopak, bola veľmi bohatá. Ak ostaneme pri výstavách, dlhé roky uvádzal záverečné súťaže, súťaže chovateľských skupín, pôsobil ako rozhodca, tajomník medzinárodných výstav, rozbiehal históriu výstav na nitrianskom výstavisku.

80-te narodeniny

Popri funcionárčení v klube zorganizoval množstvo skúšok poľovnej upotrebiteľnosti, či už brlohárskych alebo povrchových, a to nielen pre klub, ale aj pre okresné organizácie, či na celoštátnej úrovni. Sám na týchto skúškach predviedol desiatky psíkov a po splnení podmienok sa v roku 1968 stal rozhodcom aj pre výkon.

Za svoju významnú chovateľskú prácu bol odmenený najvyšším ocenením Slovenskej kynológie – zlatou medailou.

Tí, čo mali možnosť poznať ho, obdivovali jeho silu, charakter, zmysel pre spravodlivosť a v neposlednom rade pracovitosť a chovateľské výsledky. Bol človekom činným a pri obzretí sa za jeho životnou cestou sme na neho hrdí.

Česť jeho pamiatke.

SKCHTaF

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2015