Quo vadis, „yorki“?

(KR 7/2012)

TYPICKÉ OCHORENIA YORKSHIRE TERRIÉROV

Yorkshire teriér je v krajine pôvodu zaradený medzi toy plemená, a tie ako všetky iné malé plemená psov trpia špecifickými zdravotnými problémami. Pokiaľ je im poskytnutá riadna a kvalitná výživa, pohyb, starostlivosť, veterinárna prevencia a sučky nie sú v chove intenzívne využívané temer ako hospodárske zvieratá, yorkshire teriér je relatívne zdravé plemeno.

Toto však vo veľkej miere závisí od chovateľa, ktorý okrem „dobrého preukazu o pôvode“ má záujem vidieť nedostatky svojich chovných jedincov, vyskytujúce sa nedostatky chirurgicky neodstraňuje, ale eliminuje takýchto jedincov z chovu.

Konjunktúra chovu sa podpísala na najčastejšie sa vyskytujúcich ochoreniach, medzi ktoré patria vrodené dispozície chybného vývoja kĺbov končatín (luxácia pately, častokrát obojstranná, a perthes), vrodená dispozícia k zlomeninám a zúžená trachea. S menej častým výskytom sú to ochorenia obličiek, pečene, alergia, epilepsia, srdcové vady, fontanela, kryptorchizmus a pod. Necielená a príbuzenská plemenitba môže mať za následok, napríklad, vrodené ochorenie očí vedúce k slepote (PRA).

Expanzívny chov toy plemien zanechal neblahé následky na ich zdravotnom stave. Pre zachovanie alebo rozšírenie genetickej diverzity plemena je potrebné vyhnúť sa vysokému inbreedingu. Medzi najčastejšie ochorenia chirurgicky odstraňované chovateľmi patria:

HABITUÁLNA LUXÁCIA PATELY je najčastejšie diagnostikovaným ortopedickým ochorením yorkshire teriérov. Ide o dedične prenášané ochorenie kolenných kĺbov, pri ktorom dochádza k patologickému vývoju – formovaniu kolenného kĺbu v období rastu a dospievania šteniat. Žľab na dolnej hlavici stehennej kosti, v ktorom sa pohybuje patela (kolenná čiaška), je plytký alebo chýbajúci – nevytvorený. Patela v takto zle vyvinutom kolene opakovane preklzáva z kĺbu – luxuje, alebo sa môže nachádzať mimo kĺb, a to aj trvale. Tento stav spôsobuje už u šteniatka vo veku niekoľkých mesiacov zápal – artritídu kĺbu, ktorá ako chronický, celoživotný proces spôsobuje degeneratívne zmeny kolenného kĺbu, označované ako osteoartritída, či známejšie ako artróza, gonartróza. Jej prejavom je bolestivosť kolenných kĺbov, krívanie, poskakovanie na zadnej končatine v kluse. Stav sa vekom zhoršuje, krívanie je častejšie a výraznejšie, pes zle toleruje bežnú záťaž, odmieta pohyb.

Pri posudzovaní sa hodnotia štyri stupne ochorenia. Po diagnostikovaní luxácie pately býva doporučená operácia kolena. Cieľom chirurgického ošetrenia je prehĺbenie žliabku pre patelu, jej fixácia vo fyziologickej pozícii a zabránenie vykĺbeniu – luxácie. Včasná diagnostika a chirurgické ošetrenie postihnutého jedinca zlepší jeho zdravotný stav, ale nerieši riziko prenosu ochorenia na potomkov. Cesta ozdravenia chovu od luxácie pately je v zodpovednom a precíznom sledovaní výskytu ochorenia za účelom účinnej selekcie.

Od roku 1995 verejne apelujem na dôležitosť sledovania výskytu luxácie pately – „vykĺbenie kolennej čiašky“ – u yorkshire teriérov, na čo som upozornila, napríklad, v roku 1996 v Klubovom spravodaji SKCHTF č. 3/96. Časom k tomu pribudol aj výskyt perthesu, na dôvažok bývajú tieto ochorenia kombinované. Nechápem latentný prístup predstaviteľov výboru a nezáujem riešiť genetické ochorenia, ktoré svojimi prejavmi znehodnocujú kvalitu života postihnutým jedincom.

KRYPTORCHIZMUS je dedičná vývojová anomália polohy semenníkov u psov. Okrem toho, že je to problém chovateľský, v neskoršom veku môže byť aj problémom zdravotným. Prenos tohto defektu spôsobuje viacero génov a prenášajú ho obe pohlavia. Kryptorchizmus je spojený s ďalšími kongenitálnymi defektmi, ako je, napríklad, hernia, patelárna subluxácia a pod. Hormonálna ani chirurgická liečba takýto genetický defekt nelieči, preto by postihnutý jedinec nemal byť využívaný v chove.

Vo Švajčiarsku všetky chovné jedince absolvujú na stanovených špecializovaných veterinárnych klinikách vyšetrenie srdca, luxácie pately a perthesu. Kontrola identity je nezameniteľná, a tak máte 100% záruku, že kupujete zdravého jedinca po rodičoch uvedených v preukaze o pôvode. Avšak táto krajina určite nezapísala vo svojej plemennej knihe 7 500 yorkshire teriérov za vyše sedemnásť rokov. Preukaz o pôvode by mal byť pre majiteľa psa zárukou, že mu zo šteniatka vyrastie typický predstaviteľ plemena ako po exteriérovej, tak aj po povahovej a zdravotnej stránke.

HYGIENA A CHOV

Chovatelia podceňujú hygienu a sú presvedčení, že obyčajný streptokok, chlamydia, giardia, kokcídia apod. sa v ich chove nemá prečo vyskytnúť. Dospelé jedince nevykazujú takmer žiadne príznaky. Opak je však pravdou. Chovných jedincov dokážu doslova vyradiť z reprodukčného reťazca. Málokto si uvedomuje vážnosť výskytu baktérií, parazitov (jednobunkových organizmov) alebo, napríklad, herpes vírusu u chovných zvierat, aj keď sa starajú o hygienu podľa ich najlepšieho vedomia. Prevencia je základom, aby si imunita našich psov vedela s podobnými nezvanými „návštevníkmi“ poradiť. Často býva príčinou situácie, kedy chovateľ kryje sučku, a tá buď nezostáva gravídna, alebo máva len malé počty šteniat. Vyšetrením sa zistí, že sterilitu spôsobujú premnožené vírusy, baktérie či parazity, ktoré ohrozujú ďalšiu schopnosť reprodukcie chovných jedincov. Po diagnostikovaní výskytu chlamýdií, streptokokov, kokcidií, giardií a pod. je liečba vysoko úspešná.

PREHĽAD ZÁPISOV PLEMENA YORKSHIRE TERIÉR

Obdobie rokov       Počet zapísaných vrhov v SPKP       Počet zapísaných šteniatok
1994                                           51                                                                      128
1998                                                                                                                     289
2000                                           96                                                                      298
2001                                         110                                                                      351
2002                                         114                                                                      352
2003                                         113                                                                      371
2004                                         155                                                                      502
2005                                         150                                                                      480
2006                                         158                                                                      507
2007                                         169                                                                      555
2008                                         165                                                                      581
2009                                         129                                                                      428
2010                                         101                                                                      350
2011                                           85                                                                      281

Od októbra roku 1994 bolo v Slovenskej plemennej knihe psov Slovenského poľovníckeho zväzu zapísaných 7500 YT s preukazom o pôvode, čo jednoznačne preukazuje, že „york“ patrí medzi najobľúbenejšie plemená psov pre svoju veľkosť, povahu a vynikajúci temperament až do vysokého veku. Je to nenáročné inteligentné a elegantné plemeno, najmä ak je pekne upravené – ostrihané.

MINI YORKSHIRE TERIÉR

Štandard FCI N°86 (19. 05. 2009)/GB jednoznačne určuje hornú hranicu hmotnosti na 3,175 kg (= 7 libier). Výšku ani spodnú hranicu hmotnosti platný štandard nikdy nestanovil.

Pri kúpe šteniatka sa záujemcovia pýtajú len na hmotnosť. Taký je, žiaľ, dnes trend. Ako dlhoročná poradkyňa chovu YT upozorňujem záujemcov o kúpu šteniatka, ktorí váhajú investovať do psíka s PP a chcú pri kúpe ušetriť, aby dobre zvážili svoje rozhodnutie. Kúpa „MINI YORKA“, ktorý je v skutočnosti o polovicu mladší, než zvyknú prezentovať predávajúci, „po super malých rodičoch“, ak vôbec prežije, bude bez akejkoľvek záruky zdravotného stavu a u veterinára nechajú čoskoro sumu niekoľkonásobne prevyšujúcu jeho nákupnú cenu!

Paradoxom je trend vývoja hmotnosti v zastrešujúcom klube yorkshire teriérov. Nie som zástankyňou váženia yorkov, pár dekagramov u chovnej sučky určite nie je na chybu. Za posledné roky tu však nejde o pár dekagramov, ale aj o pár kilogramov. Možnosť odváženia psíka na kontrolnej váhe pri kontrole chrupu by mala byť samozrejmosťou. Tak ako je častou frázou vo výstavných posudkoch, „dopriala by som“ posudzovateľom psov, aby si našli čas oboznámiť sa so štandardom plemena, ktoré posudzujú, ako aj s jeho pozitívami a negatívami.

Je smutné, keď sú na výstavách prioritnejšie hodnotené zvieratá o 1/3 prevyšujúce štandardnú hmotnosť a neznalosť pojmov „luxácia pately, perthes, kryptorchizmus, korekcia zhryzu“ posudzovateľov neuráža. Nevadí im ani „zlatý gén“, ten nechávajú na „odborníkov z oblasti genetiky“. Najpočetnejšie zastúpeným teriérom neumožnia predviesť sa v pohybe a zamerajú sa na statické, optické posúdenie, aby nepokazili výsledok kaderníckeho úsilia vystavovateľa, zohľadňujúc dĺžku srsti, avšak paradoxne o jej štruktúre a prirodzenej farbe nemajú ani predstavu. Uprednostňujú rovnomerne, niekedy ani nie perfektne zafarbených psov veľmi zvláštnych odtieňov s dokonalo dlhou a správne učesanou srsťou.

Vždy ma pobaví, keď sa rozhodca opúšťajúci výstavný kruh opýta: „Ako som to rozdelil?“ A tak som presvedčená, že za posledné desaťročie sú na výstavy delegovanídelitelia“, a nie posudzovatelia. Pretože ich konštatovanie by zákonite znelo: „Ako som to posúdil?“

Na margo tejto témy si dovolím citovať zo Zápisnice zo zasadnutia kynologickej rady SPZ (24. 2. 2012), bod 11) Rôzne:

„MVDr. P. Seman v mene Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov žiada, aby sa pri zostavovaní rozhodcov na medzinárodné výstavy psov brali do úvahy návrhy klubov a boli na ne delegovaní podľa možnosti špecialisti pre dané plemená. Stáva sa, najmä u all roundov, že niekoľkonásobný šampión je ohodnotený ako nedostatočný.“

Dovolím si podotknúť, že ten istý sťažujúci sa rozhodca, MVDr. P. Seman, od roku 1994 nepodporil a nezasadil sa o to, aby najpočetnejšie zapisovanému plemenu z III. skupiny Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov doprial čo i len raz rozhodcu špecialistu pre toto plemeno.

Pozn.: Včas rezervovaná letenka z Londýna je určite lacnejšia než, napríklad, preplatenie cestovných nákladov (na benzín z Poľska).

Slovenský klub chovateľov teriérov má iný meter na ostatné teriérske plemená, tie v sumáre nedosiahnu toľko ocenení „dobrý“ ako yorkshire. Aspoň v niečom máme primát. Myslím si, že posudzovatelia kluboviek si vysvetľujú znenie štandardu tak, že hmotnosť slovenského yorkshire teriéra je minimálne 3,175 kg. Je to zaujímavý príklad klubu, ktorý si vo svojej vlastnej kompetencii zaviedol „sprísnenie platného štandardu FCI N°86“. Po dlhé roky je bežné udeľovanie známky „dobrý“ na klubových výstavách v počte blížiacom sa dvadsiatim jedincom. Mladé štandardné zvieratá, ktoré sú po prvý raz prihlásené, sa nemajú šancu ani predviesť. Ortieľ znie: „Malý, dobrý – z kruhu von“. Nesmierne zaujímavé je, že yorkovia so známkou dobrý, udelenou na klubovej výstave, získavajú na medzinárodných výstavách tituly a nemusia byť zaradení ani v triede šampiónov. Taktiež na dvojdňovej výstave sú hodnotení raz známkou „dobrý“ (tá sa udeľuje psovi, ktorý síce má všetky znaky plemena, ale aj viditeľné hrubšie chyby), a v druhý deň sa ten istý pes asi lepšie vyspí a zlepší sa hneď o dva stupne – na „výborného“ (táto známka sa môže udeliť len psovi, ktorý sa veľmi približuje k ideálu, ako ho popisuje štandard. Pes musí byť vo výbornej kondícii a musí mať harmonickú, vyrovnanú povahu. Jeho kvality musia prevyšovať drobné nedostatky).

Po tom, čo som si dovolila poukázať na skutočnosť, že vo výstavných posudkoch sa uvádza napr. „výška nezodpovedajúca štandardu“ a podobné nezrovnalosti so štandardom, mi prestali byť posudky ako poradkyni chovu vôbec doručované.

Tradíciou klubových výstav je kontrola (počítanie) zubov vrátane molárov M3, niekedy bez kontroly identity zvierat. Čo znamená, že neumytou rukou je prehliadnutých niekoľko desiatok psov. Pre yorkov je to traumatizujúci zážitok. Tlamu im rozovrú ako hrochovi a kontrola chrupu sa niekedy zlúči s iniciatívnym palpačným vyšetrením mandlí vykonaným zaslintaným ukazovákom od predchádzajúcej stovky skontrolovaných teriérov.

Súčasný pokles dopytu po šteniatkach selektuje záujem o naozaj kvalitné, štandardné, samozrejme aj štandardne veľké a hlavne zdravé zvieratá vďaka všeobecným informáciám prístupným na internete.

 Po roku 1990 začal počet zapisovaných pracovných plemien teriérov klesať, a tak Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov veľmi rád uvítal ďalšie druhy teriérov. Myslím si, že dozrel čas, aby si výbor Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov uvedomil túto skutočnosť a nediskriminoval najpočetnejšie zapisované plemeno III. skupiny. To nemá ani len svojho zástupcu vo výbore, ktorý bol aj tak vždy prehlasovaný v neprospech zastupujúceho plemena.

Yorkshire teriér bol a stále je zlatou baňou pre Slovenský poľovnícky zväz a Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov. Majiteľ yorka dnes nemá nárok na nič. Prináleží mu len povinnosť platiť poplatky a dotovať pôvodné, poľovne upotrebiteľné plemená teriérov v ich aktivitách. Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov tento rok ani neuvažoval o možnosti účasti najpočetnejšie zastúpeného plemena z „the Toy Group“ na Cruft’s 2012, nezverejní v klubovom Spravodaji už druhý rok Správu poradcu chovu YT za rok 2011, kde sa uvádzajú uchovnené jedince za rok 2010/11 a šampionáty získané v SR, v Spravodaji sa dokonca nenašiel priestor ani pre FCI Medzinárodnú chovateľskú stratégiu.

Klubové výstavy nenahrádzajú bonitáciu a sú z chovateľského hľadiska zbytočné. Je na mieste zrušiť podmienenie chovnosti absolvovaním klubovej výstavy, ktorá nezodpovedá objektívnemu zhodnoteniu jedinca. V prípade, že by sa nepoľovné teriéry rozhodli od Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov odčleniť, Stanovy neriešia vyplatenie alikvótneho členského podielu. Je na mieste zvážiť výšku členských príspevkov.

Ing. Helga Fodorová
Poradca chovu SKCHT a F pre plemeno yorkshire terriér

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2012