Obranárske matiné služobnej kynológie

(KR 4/2013)

V dňoch 19. až 21. marca roku 2013, pripravil nitriansky krajský policajný kynológ kpt. JUDr. Ladislav Filip v spolupráci s prezidentom Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky plk. Mgr. Jurajom Štaudingerom v Kynologickej škole a výcvikovom stredisku na Ranči z Polytanu SKv Malom Lapáši (okr. Nitra), pracovné stretnutie služobnej kynológie zamerané na nácvik obranárskych prác, na ktorom sa celkovo zúčastnilo 30 psovodov zo štyroch ozbrojených zložiek SR – Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Finančnej správy SR a z viacerých mestských polícií.

Organizátori zaradili cvičiace služobné psy do troch základných kategórií – začiatočníkov, pokročilých a vyspelých obranárov, čomu prispôsobili aj jednotlivé zamestnania. Na toto pracovné stretnutie pozvali špičkového poľského figuranta Zbigniewa Balcerczaka zo Skupiny pracovných psov Balzbig, ktorý okrem osobného prínosu progresívnej metodiky figurantskej práce, prispôsobil techniku figurovania požiadavkám jednotlivých psovodov.

Naplánované zamestnania mali stanovené štyri základné ciele – rozvíjanie odvahy a zloby služobných psov voči osobe na cvičisku, rozvíjanie odvahy a zloby voči osobe v neznámom a tmavom prostredí, nácvik blokovania a zastavovania osoby služobným psom s nasadeným ochranným náhubkom, a nácvik schopnosti služobného psa rýchlo prechádzať z intenzívnej zloby do útlmu, a naopak.

Mladé služobné psy absolvovali nácvik rozvíjania odvahy a zloby na osobu a nácvik rozvíjania odvahy a zloby v neznámom a tmavom prostredí.
Skúsené a vyspelé služobné psy mali tieto nácviky sťažené o razantné blokovanie a zadržanie osoby s nasadených ochranným náhubkom.
Zámerom nácvikov bolo naučiť  služobných psov útočiť nie na ochranné pomôcky používané figurantom, ale priamo na osobu figuranta, jeho podozrivé konanie, pohyb a priame útoky.

Tohtoročné pracovné matiné psovodov ozbrojených zložiek spestrila účasť čestného hosťa podujatia – kynológa a policajného historika, autora publikácie „Dějiny služební kynologie“, pplk. v. v. Polície Českej republiky Bc. Ing. Jiřího Rulca, ktorý v dvoch samostatných večerných video prednáškach oboznámil účastníkov tohto stretnutia s dejinami a vývojom služobnej kynológie na území dnešnej Českej republiky, od zaradenia služobných psov do výkonu žandárskej a policajnej služby od vzniku Československej republiky, až po súčasnosť.

Organizátori a účastníci tohto veľmi prospešného obranárskeho podujatia vyslovujú verejné poďakovanie pánom Jánovi, Martinovi a Róbertovi Tóthovcom, ktorí umožnili usporiadať toto pracovné stretnutie v interiéri a exteriéri svojho Ranča z Polytanu SK.

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 4/2013