Naši „štvornohí colníci“

(KR 9/2014)

V prvom polroku 2014 vykonali špeciálne vycvičené psy finančnej správy viac ako 4 300 kontrol. Ich schopnosti finančná správa využíva pri odhaľovaní omamných a psychotropných látok, tabakových výrobkov a tabaku, chránených živočíchov a výrobkov z nich, liekových prípravkov a finančnej hotovosti. Najmä vďaka ich ňufákom colníci odhalili tento rok už 190 prípadov porušenia zákona.

Najviac pozitívnych zistení bolo pri tabaku. Za prvých šesť mesiacov sme zaznamenali mierny nárast pašovania cigariet v menších množstvách skrytým spôsobom, buď priamo v batožine, alebo na tele osôb. Pri nelegálnom transporte väčšieho množstvá cigariet, rádovo od 20 kartónov vyššie, pašeráci s veľkou obľubou využívali špeciálne vybudované úkryty a schránky v osobných automobiloch. Asistencia služobných psov pri colných kontrolách výrazne zvyšuje pravdepodobnosť úspešného odhalenia týchto úkrytov, ktoré sú bežnými postupmi vykonávania kontrol prakticky neidentifikovateľné.

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké napríklad služobné psy označili stredový tunel, priestor pod zadnými sedadlami a palivovú nádrž osobného automobilu. Pri dôkladnej kontrole bolo zistené, že palivová nádrž je predelená. V tomto priestore a za zadným kolesami, našli colníci 28 460 cigariet. V ďalšom prípade pes spoľahlivo označil palivovú nádrž a po demontáži plaváku nádrže z nej bolo vybraných 5 600 cigariet zabalených v igelitovom obale.

Služobné psy kontrolujú aj vlakové súpravy. Počas jednej takejto kontroly na východnej hranici služobný pes označil priestor podvozku pri stúpačkách, kde bolo následne nájdených 13 800 cigariet. Tie boli označené kontrolnými známkami Ruskej federácie. Pri ďalšej kontrole autovlaku na železničnej stanici v Košiciach služobný pes určený na detekciu omamných a psychotropných látok označil batožinový priestor jedného z osobných áut. Následne bola medzi batožinou v umelohmotnom vedre nájdená neznáma sušená rastlina vykazujúca znaky marihuany. Celkové množstvo sušiny bolo 1 256 g.

„Štvornohí colníci“ sú aj súčasťou poštových zásielok. Napríklad v Banskej Bystrici pri jednej kontrole služobný pes označil dve poštové zásielky. Obidva balíky obsahovali omamné látky – kokové listy a syntetické drogy, ktoré boli zaslané na ďalšiu expertízu. Na tejto pošte bola v takmer rovnakom čase zachytená aj podozrivá zásielka liekov určených na liečbu erektilnej dysfunkcie u mužov. Jednalo sa o väčšie množstvo Viagry a Dragon Power. O tom, že zásielka obsahuje uvedené lieky, presvedčil psovoda jeho pes, ktorý bol na túto činnosť špeciálne vycvičený.

Pašovanie cigariet sa podarilo vďaka psovi odhaliť aj v prípade kontroly na cestnej komunikácii Milhosť. Počas prehliadky osobného auta na odpočívadle služobný pes označil batožinový priestor. Pod plastovým krytom ložnej plochy následne colníci našli 36 120 cigariet rôznych značiek.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2014