Kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ

(KR 5/2013)

Na Kynologickom cvičisku Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA sa konali dňa 27. apríla 2013 Kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ. Tento rok sa konal už 11. ročník týchto pretekov, ktoré boli doménou malých plemien.

V tento deň sa zišli kynológovia z rôznych kynologických klubov na Kynologickom cvičisku ZKJ. Spolu nastúpilo 11 psovodov so svojimi psami, ktorých výkony objektívne posúdil pán rozhodca Milan Kadlecaj.

Stopy súťažných tímov prebiehali na oziminách a disciplíny – poslušnosť a špeciálne cviky v areáli Kynologického cvičiska Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA. Každý sa snažil čo najlepšie ukázať, ako pripravil svojho psíka. Mnohé výkony súťažiacich dvojíc v kategórii klub boli poznačené trémou začiatočníka.

Víťazi kategórií na prvých troch miestach boli bohato ocenení (trofejami, vecnými cenami, krmivom a upomienkovými predmetmi sponzorov) a všetci pretekári si odniesli vecné ceny ako inšpiráciu k ďalšiemu výcviku svojho psíka.

Súťažiacim sa veľmi darilo a obsadili nasledovné miesta:

V kategórii SMP 1:

1.miesto – Daniela Chrenková  s malou bradáčkou REBECA z Šardanu,
2.miesto – Henrieta Okruhlicová s malým bradáčom High Effect z Dixie,
3.miesto – Petra Režnáková s malou bradáčkou HEXA Malé uško,

Víťazi v kategórii SMP 1.
V kategórii KLUB: (stopa + poslušnosť)

1.miesto – Martin Ružička s hovawartom DAGSY Takavorakan,
2.miesto – Roman Macko so strednou bradáčkou DEJA VU Fortuna Moravia,
3.miesto – Zuzana Gažová s nemeckou ovčiačkou LUSY.

Víťazi v kategórii KLUB.

Srdečné poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a blahoželanie patrí úspešným kynológom. Taktiež chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na príprave a zabezpečovaní pretekov, preto poďakovanie za uskutočnenie týchto pretekov patrí organizačnému výboru ZKJ, Obci Jablonica, Obci Osuské a ďalším sponzorom: MED-ART s.r.o. Nitra, COOP Jednota s.d. Senica, H-S Sklo Hradište pod Vrátnom, Chovateľské potreby Jablonica, PEDEČKO Senica, AUTOKELLY Senica, Roman Macko, Jitka Špotová, Jozef Končitý, Daniela Chrenková, Božena Hamerlíková a Alena Pertušová.

Viac fotografií a informácií z tohto podujatia si môžete pozrieť na web-stránke www.kynologia-jabloncia.sk

MVDr. Ján Hamerlík, predseda KK Jablonica

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2013