Kryptorchizmus

(KR 2/2017)

Kryptorchizmus je lekársky termín odvodený z gréckych slov kryptos (skrytý) a orchis (semenník). Označuje nezostúpenie jedného alebo oboch semenníkov do miešku. Vyskytuje sa v rôznej miere u všetkých cicavcov, vrátane psov.

Stručný prehľad

Semenníky sa u psov samčieho pohlavia vyvíjajú v brušnej dutine a až po narodení začína postup zostupovania semenníkov cez inguinálny (slabinový) kanál do miešku. Tento proces by mal byť ukončený cca vo veku 14 dní psíka. Obdobie, odkedy je možné palpačne vyhmatať semenníky, sa u jednotlivých plemien mierne líši. Spočiatku sa môžu ešte aj pohybovať v rámci slabinového kanála, avšak najneskôr do druhého mesiaca života by už mali byť už zostúpené. Pre správne palpačné posúdenie aktuálnej lokalizácie semenníkov je pri vyšetrení nesmierne dôležité najmä jemné a bezstresové zaobchádzanie so šteniatkom, zvlášť u malých a citlivejších plemien. Vyšetrenie vyžaduje nielen patričnú dávku jemnocitu, ale i rutiny, nakoľko niekedy môže menej skúsený človek omylom považovať za semenník len podkožný tuk alebo inguinálnu lymfatickú uzlinu.

Abnormalitou od fyziologického stavu je zadržanie jedného (jednostranný kryptorchizmus) alebo oboch semenníkov (obojstranný kryptorchizmus), prípadne môže dôjsť aj k úplnému nevyvinutiu jedného alebo oboch semenníkov. Vzhľadom k potlačeniu spermatogenézy v zadržanom semenníku z dôvodu vyššej teploty býva obojstranný kryptorchid sterilný, zatiaľ čo jednostranný je plodný. Podľa miesta lokalizácie zadržaného semenníka rozlišujeme kryptorchizmus na brušný, kedy semenník zostal v dutine brušnej, a inguinálny, kedy je možné semenník vyhmataťv inguinálnom kanále. Pri jednostrannom kryptorchizme je zaznamenané dvakrát častejšie zadržanie pravého semenníka.

Anatomický prehľad – nákres: 1. močový mechúr, 2. semenník v miešku, 3. prostata, 4. kryptický semenník, 5. obličky

Plemenná predispozícia

Kryptorchizmus sa môže vyskytnúť u psa ktoréhokoľvek plemena, avšak u niektorých plemien ako napríklad yorkšírsky teriér, pomerian, toy pudel, malý bradáč, čivava, maltézsky psík, anglický buldog, šeltia, boxer či sibírsky husky bol zaznamenaný vyšší výskyt tejto abnormality oproti priemeru psej populácie.

Dôsledky zadržania semenníka

Pre zdravú spermatogenézu je dôležitá optimálna teplota v semenníkoch, a tá je v miešku o niekoľko stupňov nižšia než je teplota tela. V prípade, ak semenník do mieška nezostúpi, je vystavený vplyvom vyššej teploty degeneratívnym procesom. Hlavným problémom je riziko nádorových zmien na nezostúpenom semenníku, prichádzajúce s pribúdajúcim vekom psa.Literárne údaje uvádzajú u kryptorchidov takmer 14-násobne vyšší výskyt rakoviny semenníka oproti zdravým psom. Najčastejšie býva diagnostikovaný nádor Sertoliho buniek, seminóm a nádor intersticiálnych buniek – Leydigov. Okrem nádorového zvrhnutia môže pri zadržaných semenníkoch hroziť torzia semenovodu, prejavujúca sa náhlou a silnou bolesťou brucha.

Jednostranný kryptorchid šeltie, ľavý semenník je zostúpený v miešku, pravý zostal zadržaný v brušnej dutine

Liečba

Riešenie kryptorchizmu zahŕňa nielen individuálnu terapiu už konkrétneho postihnutého jedinca, ale nesmierne dôležitá je predovšetkým prevencia v celej populácii, plemene a samotnom chove.

Z hľadiska zdravotného aspektu postihnutého jedinca je možné na liečbu použiť buď konzervatívnu metódu, alebo pristúpiť k chirurgickému odstráneniu semenníkov u mladého jedinca (najneskôr do 4. roku života). Konzervatívna metóda spočíva v aplikácii hormonálnych prípravkov podporujúcich zostup semenníkov do mieška, zväčša býva v kombinácii s cielenou masážou. Jej využitie je v niektorých prípadoch možné pri včasnej diagnostike (do štyroch mesiacov). Avšak jedinec, u ktorého boli s úspechom pre vyriešenie jeho zdravotného stavu použité neprirodzené spôsoby na zostúpenie semenníkov, nesmie byť nikdy použitý v chove!!! Chovné využitie by bolo nielen neetické, ale aj krátkozraké, nakoľko by danú chybu (často aj horšieho stupňa) len ďalej rozširoval v populácii. Bohužiaľ, nie každý majiteľ/chovateľ si to uvedomuje. Preto sa za najvhodnejšie riešenie kryptorchizmu považuje kastrácia oboch semenníkov, a to aj v prípade jednostranného kryptorchida. Prognóza jedinca, ktorý podstúpi operáciu včas, je výborná, a takýto jedinec dokáže ako miláčik prežiť úplne plnohodnotný život. Pri kastrácii v neskoršom veku sa doporučuje histologické vyšetrenie kryptického semenníka, prognóza sa odvíja od histopatologického nálezu.

Rozdiel medzi semenníkom zostúpeným do mieška (na obrázku vpravo) a semenníkom zadržaným v brušnej dutine (na obrázku vľavo). Zadržaný semenník býva často výrazne menšej veľkosti (atrofovaný). Po chirurgickom zákroku sa doporučuje histologické vyšetrenie semenníkov.

Dedičnosť a chov

Kryptorchizmus je ochorenie s vysokým stupňom dedičnosti. Predpokladá sa, že za jeho vznikom je autozomálne recesívna dedičnosť, len nepatrné percento môže byť spôsobené iným ako genetickým vplyvom.
S problematikou nezostúpenia semenníkov sa chovatelia boria celé desaťročia. V minulosti bol kryptorchizmus jedným z najsledovanejších parametrov v chove, dnes sa mu cez celú paletu ďalších sledovaných ochorení dostáva menej pozornosti, no chovateľov trápi neustále. Jeho výskyt nie je niekedy ani pri všetkej serióznosti predvídateľný, nakoľko inak ako samotným využitím v chove nie je možné zistiť predispozíciu voči ochoreniu. Pri ojedinelom výskyte kryptorchizmu v chove je povinnosťou chovateľa informovať o tejto skutočnosti budúceho majiteľa v kúpno-predajnej zmluve. Spojenie, z ktorého vzišli kryptorchidi, sa doporučuje neopakovať, ak sa však aj zo spojenia s iným partnerom narodiapsy s týmto defektom, je čas na vážne zamyslenie, či uvedená chovná línia patrí do chovu.
Liečba postihnutého jedinca je pri kryptorchizme na rozdiel od iných dedičných ochorení možná, úspešná a cenovo dostupná. Kameňom úrazu je ale jeho riešenie v chove. Bez informovanosti, kladenia dôrazu na selekciu postihnutých jedincov a celkovo etického postoja k problému sa počet kryptorchidov v populácii nezníži. Každý chovateľ by si mal uvedomiť, že sledovanie tohto parametru u šteniatok samčieho pohlavia patrí k úplným základom dobrej chovateľskej práce.

MVDr. P. Zubrický, MVDr. S. Zubrická, MVDr. L. Radošovská
Kresba: Katarína Schmiesterová, Foto: MVDr. Pavol Zubrický

Literatúra u autorov

Vydané na základe odporúčania komisie pre chov a zdravie pri ÚKK

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 2/2017