Klubová výstava kólií a šeltií 2012

v Hurbanove

(KR 6/2012)

V sobotu dňa 14. 4. 2012 sa v Hurbanove na Slovensku konala Klubová výstava kólií a šeltií, organizovaná . Posudzoval slovenský rozhodca Vladimír Javorčík. Sponzorom bol už tradične výrobca superprémiového krmiva Purina PRO PLAN.
Výstava sa konala v areáli Kaštieľa v Hurbanove na trávnatom povrchu v príjemnom počasí pod mrakom.

Bolo prihlásených celkom 78 dlhosrstých a krátkosrstých kólií a šeltií. Jednalo sa o najlepšie zastúpenú klubovú výstavu hneď po Stredoeurópskom pohári v roku 2010. Účastníci výstavy pricestovali z Českej republiky, Maďarska a všetkých kútov Slovenska. O 1045 hodine MVDr. Stanislava Zubrická slávnostne otvorila Klubovú výstavu a predstavila pána rozhodcu. V kruhu pracoval skúsený personál – vedúca kruhu a zapisovateľka z nášho klubu. Posudky sa už tradične písali on-line v počítači a na mieste sa pre zúčastnených posudzovaných tlačili v papierovej forme. Posudzovanie prebiehalo v pokojnej a priateľskej atmosfére v priazni pomerne bohatej účasti divákov. Počas akcie nadšencov potešili ukážky agility, ktoré pripravili členovia Agility klubu MALINA.

« z 11 »

Vyhlasovanie výhercov každej triedy bolo slávnostné s odovzdaním hodnotných cien od sponzora výstavy – výrobcu superprémiového krmiva Purina PRO PLAN.
Posudzovanie skončilo okolo 17. hodiny po exhibícii najkrajších párov, chovateľských skupín a po súťaži dieťa a pes a juniorhandlingu. Zakončilo sa slávnostným poďakovaním pánovi rozhodcovi, odovzdaním darov od sponzora výstavy – výrobcu superprémiového krmiva Purina PRO PLAN – a maľovaného obrazu od Klubu chovateľov kólií a šeltií.
Po výstave pokračovala členská schôdza klubu a slávnostná večera v Kaštieli.

Ďakujeme sponzorovi výstavy – výrobcovi superprémiového krmiva Purina PRO PLAN, za hodnotné ceny.

Spracoval: MVDr. Miroslav Petrík

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 6/2012