DOGFESTIVAL 2012

(KR 9/2012)

Slovenská národná výstava & Medzinárodná výstava FCI

Veľká Ida 20. – 22. 7. 2012

Keď sa minulý rok obnovila tradícia výstav psov vo Veľkej Ide, a to hneď medzinárodným podujatím, mnohí verili, že ďalšie pokračovanie nebude o viac ako desať rokov, ale v nasledujúcej, čiže v tejto výstavnej sezóne. Prezídium Zväzu športovej kynológie nielenže dodržalo svoj sľub, že minimálne jedna z výstav, ktorú usporiada, sa bude konať v regióne východného Slovenska, ale išlo v jeho napĺňaní podstatne ďalej. Okrem bezplatnej účasti mladých vystavovateľov v súťaži junior handling a symbolických poplatkov v triede čestnej boli výrazne znížené výstavné poplatky pre majiteľov psov národných plemien. Pre výstavy chtivých kynológov tu bol navyše i ďalší „bonus“, keď k dvojdňovej medzinárodnej výstave pribudla národná.
Veľakrát bola v minulosti položená otázka, prečo sa po roku 1997 prerušila tradícia úspešných výstav vo Veľkej Ide. Stalo sa tak napriek tomu, že v dobe konsolidovania samostatnej slovenskej kynológie zohrala táto lokalita významnú úlohu či už vznikom oblastných, neskôr národných výstav, organizovaním významných klubových podujatí, alebo zrodom kynologického periodika. Jedine s odstupom času, keď emócie pominú, sa môžeme pokúsiť dať odpoveď na nezodpovedané otázky. Žiaľ, nie vždy všetky ambície vychádzajú zo snahy pomôcť spoločnému cieľu, v danom prípade rozvoju organizovanej kynológie a výstavníctva. Nenaplnené sny a túžby viedli pred rokmi k tomu, aby nie „najčistejším praktikami“ bola výstava psov lokalite Veľkej Idy odobratá a premiestnená inde.
Prečo sa teraz, po dlhom časovom období, vracať k starým krivdám? Pretože stačili dva ročníky výstav vo veľkoiďanskom parku, a tí istí, ktorí už raz dosiahli svoje, opätovne podobnými spôsobmi chcú prerušiť započaté dielo. Istotne nikto nie je proti tomu, aby sa kynologické podujatia usporadúvali aj na iných miestach na Slovensku. Mnohí sú ochotní tejto myšlienke aj pomôcť, avšak nie za cenu, že sa opäť zbúra niečo, čo bolo postavené – a to len preto, aby sa začala stavať stavba bez dostatočne pevných základov, v danom prípade znalostí kynológie, či medzinárodného a národného výstavného poriadku.

Keď sa pred dvojdňovou medzinárodnou výstavou vo Veľkej Ide plánovala aj národná na piatok, čiže na pracovný deň, tipovali sme, že by na ňu mohli majitelia prihlásiť 700 – 800 jedincov. Veľmi milým prekvapením bol počet prihlásených, dosahujúci takmer 1200, pričom 719 jedincov je vo vlastníctve slovenských vystavovateľov. Len pre porovnanie – na tohtoročnej celoštátnej výstave v Senci bolo približne 500 psov zo Slovenska a 500 z Čiech. Hoci vystavovatelia z Českej republiky i vo Veľkej Ide patrili medzi najpočetnejších zo zahraničia, predsa len je pre nich východ Slovenska už vzdialenejší, a tak ich 227 jedincov zaradilo na druhé miesto. Rozhodne potešiteľná je však skutočnosť, že národnú i medzinárodnú výstavu si do svojho kynologického kalendára zaznačilo veľa slovenských kynológov, ktorí rozhodne neprišli len z východného Slovenska. Keď sme pri štatistikách, pozastavme sa v krátkosti aj pri tej, ktorá súvisí s víkendovou medzinárodkou. Na tú bolo prihlásených 1435 jedincov z 15 krajín, pričom slovenskí vystavovatelia sa na tomto počte podieľali 861 jedincami, Česká republika dosiahla počet 255, Poľsko 179, Maďarsko 73 a u ďalších z pätnástich krajín boli počty podstatne nižšie. Za zmienku stojí aj jedinec z najvzdialenejšej zastúpenej krajiny, Kanady.

Dogfestival 2012 – Slovenská národná výstava
NVP - Best In Show: 1. Lhasa Apso - Sayonara Thinker Of Golden Sprite, Csizmadia Gábor, SK * 2. Zwergspitz - Unbeaten Premiera, Borkowska-Grochala Bozena, PL * 3. Irish Red Setter - Garten Star'S Red Bull, Gloneková Bronislava, SK
« z 20 »

Rozhodcovský zbor na oboch výstavách Dogfestival tvorili „ostrieľaní harcovníci“ i tí, ktorí majú zatiaľ skúseností menej, avšak existuje predpoklad ich odborného rastu. Arbitri z Maďarska, Poľska, Srbska a početná skupina zo Slovenska bola, tak ako vždy doposiaľ, pripravená čeliť priamej konfrontácii s chovateľským umom i kvalitným handlingom a, žiaľ, v sobotu aj s nie najvľúdnejším počasím. Na veľké prekvapenie sa s nepríjemný dažďom vyrovnali nielen rozhodcovia, ale aj vystavovatelia so svojimi psami a usporiadatelia. Práve pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým, ktorí výrazne prispeli k zdarnému priebehu podujatia so značkou Dogfestival, osobitne prezidentovi ZŠK Jurajovi Štaudingerovi, starostovi Veľkej Idy MVDr. Júliusovi Beluscsákovi, poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obecného úradu, členom ZO Slovenského zväzu chovateľov a najmä predsedovi Gabrielovi Póšovi, ako aj hlavnému rozhodcovi Vladimírovi Javorčíkovi, a z výstavného výboru obetavým Renate Chlebanovej, Dominike Šusterovej, Radke Štaudingerovej a Jozefovi Klímovi.

Záverečné súťaže sa konali pod kaštieľom, kde oproti predchádzajúcemu roku pribudla zámková dlažba, ktorá bola opodstatnená najmä v daždivom sobotňajšom dni.

Galaprogram počas troch dní bol naozajstným sviatkom nielen aktívnych kynológov, ale aj širokej verejnosti. Kým rozhodcovský zbor vyberal v poobedňajších súťažiach najkrajších psov jednotlivých skupín a kategórií, diváci, podobne ako minulý rok, nadviažúc na tradíciu rokov predošlých, mali počas oboch dní medzinárodnej výstavy možnosť voliť počas šampiónparády svojho kráľa šampiónov, z ktorých v nedeľu vzišiel zlatý kráľ šampiónov.

Sme presvedčení, že i na budúci rok bude Veľká Ida súčasťou kynologického kalendára na Slovensku a opäť priláka veľké množstvo vystavovateľov, čomu sa možno bude tešiť veľké množstvo priaznivcov na Slovensku i v zahraničí.

Dogfestival 2012 – Medzinárodná výstava FCI
21.7.2012 - Kráľ šampiónov: československý vlčiak - ASLAAN LUPUS ARDOR, majiteľ: Zaremba & Kacvinská * 1. Vicekráľ šampiónov: americká akita - BEAUTY OF SUN LUCK PEARL RIVER, majiteľ: Klusková Markéta* 2. Vicekráľ šampiónov: flat coated retriever - BRAVE HEART TERCIUS, majiteľ: Kľučka Stanislav +Alena
« z 31 »

Jozef Šuster, Foto: Lucia (Tarawillow) Drietomská

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2012