Dog Frisbee – 16. časť

Super miniDistance

(KR 2/2014)

Pes v akcii pri chytaní disku. ak sa mu ho podarí chytiť, ešte pred tým ako dopadne na zem, získané body za tento hod sa pripočítajú ku skóre.
Jednou z najobľúbenejších dištančných disciplín je Super Pro Toss & Fetch podľa pravidiel USDDN. Taktiež sa s ňou môžete stretnúť pod názvom Super miniDistance, pri hráčoch už len „supermini“. Táto hra v sebe skrýva presnosť a dlhé hody a je porovnateľná s miniDistance v rámci Freestylu. Je tu len jeden menší rozdiel, prečo aj táto disciplína dostala prívlastok „super“.
Hracia plocha

Plocha ihriska teda vyzerá presne ako miniDistance, ale nachádza sa tu tzv. bonusová zóna.
To znamená, že plocha má 6 zón a dve štartovné čiary, hráč si tak môže vybrať, spoza ktorej čiary bude hádzať disk. Každá lajna je vzdialená 10 yardov (9,1 m) od tej druhej.

Pravidlá

Súťažný tím má 90 sekúnd na to, aby nazbieral čo najviac bodov. Pred tým, ako sa začne počítať čas, musí psovod spolu so psom stáť za štartovnou čiarou. Čas sa začne odpočítavať na pokyn rozhodcu, keď pes prekročí štartovnú čiaru. Koľko pokusov tím stihne za 90 sekúnd záleží len od psovoda a jeho psa. V každom kole sa mu však ráta len 5 najlepších hodov.
Za úspešný pokus je považovaný hod, ktorý pes chytí vo vzduchu ešte pred tým, ako dopadne na zem. Pokiaľ sa psovi disk odrazí od časti tela, ale nespadne na zem – pes ho aj tak chytí, hod sa považuje za platný a ráta sa miesto, kde pes chytil disk do úst.

Ak frisbee vyletí mimo ihrisko, alebo ho pes chytí mimo hraciu plochu, hod sa ráta ako neúspešný pokus.
Body

Ako pri minidistance, aj tu platí, že podľa toho, v ktorej z daných zón pes chytí disk, dostane príslušné body. A to nasledovne: Prvá zóna je tzv. nultá, to znamená, že akýkoľvek úspešne chytený disk v tejto zóne je za nulu. Ale stále sa to ráta ako pokus. V prvej chytenej zóne, teda za 10 yardami, je to jeden bod. V druhej zóne, za 20 yardami, 2 body, v tretej 3 body, a za 40 yardami 4 body.
Pokiaľ pes chytí disk vo výskoku, k úspešne chytenému disku sa pripočíta ešte 0,5 boda za výskok. Výskok musí byť jasný a pes musí naozaj vyskočiť a ocitnúť sa všetkými štyrmi labkami vo vzduchu a chytiť hodené frisbee.
V Super Pro T&F sa nachádza ešte spomínaná bonusová zóna, ktorá sa nachádza v strede každej zóny. Pre predstavu, sú to dve čiary vzdialené od seba 5 yardov, kolmé na zónové čiary. Bonusový pás začína na 10 yardoch a končí na 50 yardoch. Šťastím tejto zóny sú bonusové body, pokiaľ pes dopadne aspoň jednou labkou do tohto pásu. Za tento „šťastný“ dopad sa k danému hodu pripočíta ešte ďalšeho 0,5 boda.

Za jeden hod je teda možné získať najviac 5 bodov (4 body za disk chytený za 40 yardov + 0,5 b za chytenie frisbee vo výskoku + 0,5 b za dopad do bonusovej zóny). Za jedno kolo je možné získať najviac 25 bodov, pretože sa počíta iba 5 najlepších pokusov. Keby všetkých 5 pokusov bolo bez bodovej straty, dostali by sme 5 bodov za 5 pokusov a to je 25 bodov.

Tímy majú rôzne „rituály“ pred každým svojím hodom.
Neúspešný pokus. Tanier dopadol na zem skôr ako ho pes stihol chytiť vo vzduchu.
Rozhodcovia

Hru posudzujú zväčša traja rozhodcovia. Jeden stojí na štartovnej čiare a dohliada na prešľapy. Druhý stojí na opačnom konci ihriska, oproti hráčovi, a sleduje dopady psa do bonusovej zóny. Tretí rozhodca, hlavný, ktorý sleduje, do ktorej zóny pes dopadol. Tretí rozhodca má posledné slovo a zapisuje bodové skóre. Preto sa najprv pozrie na signál rozhodcu, ktorý sleduje bonusovú zónu a podľa rozoznaného signálu, či pes chytil disk v bonusovej zóne alebo nie, pripočíta body k svojim bodom a zapíše výsledok.

Signál rozhodcu pre neúspešný pokus (keď pes nechytí frisbee)
Poradie

1. kolo – prihlásené tímy štartujú v rozlosovanom poradí
2. kolo – tímy štartujú v opačnom poradí, podľa výsledkov z prvého kola
A nakoniec, víťaz vzíde zo súčtu oboch kôl.

Tipy a triky

Aj keď je povolené súťažiť len s jedným diskom, u psov, u ktorých je pravdepodobnosť znehodnotenia disku počas súťaže, je možné disk vymeniť. Psovod odovzdá disk rozhodcovi na štartovnej čiare ešte predtým, ako sa spustí časomiera. Zatiaľ súťaží s diskom, ktorý má v ruke. Keď uzná za vhodné, že potrebuje vymeniť disk (napríklad z dôvodu, že je nebezpečný pre psa a môže dojsť k zraneniu, alebo krivo letí), príde k rozhodcovi, vypýta si od neho disk, ktorý mu pred štartom odovzdal, a znehodnotený disk odovzdá naspäť rozhodcovi.

Pes prinášajúci frisbee naspäť k psovodovi. keďže tím má k dispozícii iba jeden disk a obmedzený časový limit, výhodou je rýchlosť, akou sa pes dokáže vrátiť späť za štartovnú čiaru.

Viktória Obetková
Autor fotografií Martin Fekete

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 2/2014