Diamantový prívesok od D.I.C. pre SUPER BIS!

Winter Show Nitra 11. 1. 2015

(KR 3/2015)

1701 jedincov bolo prihlásených na tohtoročnú Winter Show, ktorá v nedeľu nasledovala po sobotňajšej novoročnej výstave, pomenovanej NEW YEAR SHOW. Aj keď počasie nenasvedčovalo tomu, že sa podujatie koná v najstudenšom mesiaci roka, vystavovatelia a diváci nemali vo väčšine prípadov s týmto rozporom väčší problém. Azda len chovatelia a majitelia severských plemien, s ktorými sa stretávame pri pretekoch psích záprahov, túžobne pozerali na nebo a verili, že tohtoročný Višegrad Cup, usporiadaný pri Banskej Bystrici v malebnej obci Králiky, sa bude môcť, i keď v zmenenom termíne, predsa len usporiadať.

Vráťme sa však k výstave a pozastavme sa pri výstavných kruhoch. Napriek tomu, že predpisy a nariadenia FCI sú kvalitne preložené a uverejnené na stránke Slovenskej kynologickej jednoty, poniektorí vystavovatelia si nedajú tú námahu, aby si ich z času na čas prečítali. Je v nich uvedené: „Nemalo by sa očakávať, že rozhodca posúdi viac než priemerne 20 psov za hodinu a do 80 psov za deň, pokiaľ národná organizácia vyžaduje individuálny písomný posudok pre každého psa. Rozhodca by nemal posudzovať viac než 150 psov za deň, pokiaľ sa takýto písomný posudok nevyžaduje.“

SUPER BEST IN SHOW: 1. Australian shepherd – Jurášek Srdcové Eso, Hodová Linda

Diskusie či už pri výstavných kruhoch, alebo na sociálnych sietiach, ohľadom nepísania posudkov pri počte, ktorý uvádza medzinárodný výstavný poriadok, a neodborné komentáre, že je to výmysel usporiadateľa alebo Slovenskej kynologickej jednoty, sa žiaľ, objavujú od ľudí, ktorých povaha má deštrukčné črty, a nie je za nimi v kynológii vidieť nič okrem búrania, kritiky a presadzovania vlastných záujmov – často v rozpore s najzákladnejšími princípmi, ku ktorým sa hlási veľká rodina kynológov združených v FCI.

Je však veľmi potešujúce, že napriek takýmto skutočnostiam naša organizovaná kynológia postupuje po pomyselnej špirále stále vyššie a vyššie. Prezídium SKJ a Predsedníctvo zboru rozhodcov pre posudzovanie exteriéru si je vedomé potreby práce s rozhodcami pri ich odbornom raste, čo istotne začne prinášať ovocie v priebehu najbližšieho obdobia.

Tak ako v posledných rokoch stúpla úroveň výstavníctva, ktorého súčasťou je on-line prihlasovanie, jeden katalóg na dva dni, časový rozpis, veľmi pekné záverečné kruhy, kde záverečné súťaže pripomínajú najprestížnejšie kultúrno-spoločenské podujatia, tak sa dá očakávať, že aj v ďalších oblastiach kynológie nastáva výrazný posun. Zväz športovej kynológie sa mohol pochváliť jedinečnými úspechmi v reprezentácii, tohto roku rozbehol nové projekty smerom k základným organizáciám. Kynológovia združení v SPZ naďalej zabezpečujú v neľahkých podmienkach prípravu svojich psov nielen na vrcholové súťaže, ale i pre potreby každodenného výkonu práva poľovníctva. Únia kynologických klubov sa rozhodla ísť cestou priamej podpory svojich členských subjektov, ktorá pri rozumnom využití klubmi môže prispieť k rozvoju každého z nich.

Napriek tomu, že štruktúra slovenskej kynológie je postavená na troch základoch, tvorí jeden celok a práve výstavy psov všetkých plemien deklarujú a vystihujú názov jednoty všetkých slovenských kynológov. Aj preto je veľmi pozitívne, že sú tieto výstavy usporiadané na veľmi vysokej úrovni, tak ako tomu bolo aj v prípade NEW YEAR SHOW a WINTER SHOW pod vedením riaditeľa Vladimíra Javorčíka.

Myslím, že sa môžeme tešiť na všetky ďalšie podujatia v roku 2015.

BEST IN SHOW 11. 1. 2015: 1. Australian shepherd - Jurášek Srdcové Eso, Hodová Linda * 2. Golden retriever - Evidog Sorbon, Siková Eva * 3. Newfoundland - King Of Helluland You Are The Best, Kročko Soňa a Vladimír
« z 31 »

Jozef Šuster
Foto: Martina Trávníčková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2015