94 ostrých výjazdov ŠKZS Slovakia

(KR 2/2011)

V roku 2006 bola založená Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia ako občianske združenie. Stanovy ŠKZS Slovakia sú schválené na MV SR, a tie ju oprávňujú k vykonávaniu jej činnosť, smerujúcej k záchrane ľudských životov. V tomto období od jej založenia uplynulo štyri a pol roka. Z roka na rok sa zvyšuje počet nasadení a jej služby sú využívané na Slovensku i v zahraničí stále viac. K dnešnému dňu mala ŠKZS Slovakia 30 členov rôznej odbornosti a z rôznych oblastí krajiny. Rozdiel medzi riadnymi a čestnými členmi dnes už nie je veľký. Každý člen sa do činnosti zapája rovnakým podielom. Každá osoba, každá skupina má svoju úlohu podľa koncepcie činnosti. Najčastejšie sú videní členovia výjazdovej skupiny,  ktorí sú v teréne dennodenne.

S očami generálneho riaditeľa ŠKZS Slovakia
Pomáhali sme pri pátraní po Aničke v Prahe
Odovzdávanie gen. riaditeľovi ŠKZS Slovakia Laureátu: Ľudský čin roka 2010
Ocenenie : Ľudský čin roka 2010

Rok 2010 bol bohatý na mimoriadne udalosti na Slovensku, ale aj vo svete. Tie priamo ovplyvnili i činnosť ŠKZS Slovakia, ktorá svojimi službami neustále nezištne pomáhala v týchto ťažkých chvíľach. To, že služby ŠKZS Slovakia boli využívané v takom veľkom počte, je dôsledkom poctivo odvedenej práce. Kvalitná príprava psov, členov a spolupráca s ostatnými záchranárskymi a inými organizáciami doma i v zahraničí dosiahli vysokú úroveň.

V druhom polroku ŠKZS Slovakia vykonala okrem iného niekoľko desiatok akcií, vrátane zahraničných pátracích. V auguste 2010 museli psovodi združenia poskytovať svoje špeciálne služby v dvoch úspešných prípadoch počas jedného dňa.

V prvom išlo o pomoc pri pátraní po utopenej osobe, ktorú už mesiac bezvýsledne hľadali záchranári z Maďarska. O pomoc požiadali zmluvní partneri ŠKZS Slovakia z Budapešti. K utopeniu došlo v ramene Malého Dunaja neďaleko mesta Mosonmagyaróvár. Po príchode na miesto bol nasadený špeciálne cvičený pes Dnepr z ŠKZS Slovakia, ktorý sa špecializuje na vyhľadávanie utopených osôb aj v extrémnych podmienkach. V dobre organizovanej akcii Dneprovi trvalo približne 30 minút určiť a jednoznačne označiť miesto, kde vo vode zacítil pach utopenej osoby. Telo vytiahli maďarskí kolegovia so svojimi technickými prostriedkami, ktorými bolo potrebné vypíliť stromy padnuté do rieky. Nachádzalo sa približne 2 m pod vodou.

Pátranie v Červenom bahne – Kolontár
Pátranie v noci Kolontár – Červené bahno
Pri nočnom pátraní v Kolontári – Červené bahno
Medzinárodná pátracia skupina Kolontár – Červené bahno

Ešte v ten deň ŠKZS Slovakia dostala z Polície Maďarska žiadosť o pomoc pri pátraní po mieste zakopania prvej obete sériového vraha. Aj v tomto prípade špeciálne cvičený pes Dnepr bez problémov presne označil miesto, v ktorom bola z hĺbky 1 m vyhrabaná zavraždená osoba. Oba tieto prípady svedčia o dobrej príprave záchranárskych psov ŠKZS Slovakia.

Jej záchranári mali na Slovensku veľa výjazdov. Najčastejšie sa jednalo o hľadanie utopených či nezvestných osôb, povodňové prípady, ale i iné mimoriadne udalosti. Výjazdová skupina ŠKZS Slovakia pomáhala maďarským záchranárom aj pri známej ekologickej havárii pri meste Ajka, kde vo veľmi ťažkých podmienkach pracovali od 4. do 8. októbra 2010. Pri týchto záchranárskych prácach, logicky, nemohli použiť psov z dôvodu prítomnosti toxínov a iných škodlivých látok. Členovia ŠKZS Slovakia ako jedinej zahraničnej organizácie pomáhali i pri hľadaní deväťročnej nezvestnej Aničky z Prahy.

Označenie miesta na ramene Malého Dunaja so psom , Maďarsko
Miesto kde bola nájdená utopená osoba
Asistencia ŠKZS Slovakia pri odstraňovaní nebezpečného nákladu (stlačený vodík)

Prípadov bolo mnoho, všetko sa však v tomto článku spomenúť nedá. Presnejšie informácie sú dostupné na webstránke ŠKZS Slovakia: www.rescueberek.sk.

Osobitnú pozornosť v činnosti ŠKZS Slovakia v roku 2010 má IV. ročník Medzinárodného sústredenia psovodov a psov záchranárov a iných záchranárskych organizácií, ktoré sa nieslo v duchu integrácie záchranárskych zložiek. Tohto podujatia sa zúčastnilo množstvo zahraničných záchranárov spolu so slovenskými záchranárskymi zložkami, ktoré sú partnermi ŠKZS Slovakia. Pozvanie prijalo mnoho známych osobností, medzi nimi aj prezidentka SČK, pani Helena Kobzová. Za celoročné záchranárske aktivity sa členom ŠKZS Slovakia dostalo významného ocenenia. Stali sa víťazmi Laureátu „Ľudský čin roka 2010“ – za záchranu ľudských životov.

Slávnostné otvorenie Medzinárodného sústredenia

Súčinnostné cvičenie počas medzinárodného sústredenia
IV. ročník medzinárodného sústredenia psovodov a psov záchranárov a iných záchranárskych organizácií
Odovzdávanie vyznamenaní a ocenenia z rúk generálneho riaditeľa ŠKZS Slovakia
spoločná fotka účastníkov Medzinárodného sústredenia

ŠKZS Slovakia ďakuje generálnemu sponzorovi CHIROSAN za podporu pri vykonávaní svojich záchranárskych aktivít. Vysoko hodnotí i spoluprácu s Kynologickou revue, ktorá je ŠKZS Slovakia dobrým partnerom. Ďakuje tiež všetkým organizáciám a sympatizantom, ktorí v roku 2010 podporovali jej činnosť.

Alexander Berek

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 2/2011