20. výročie Slovenskej kynologickej jednoty

(KR 6/2014)

Strieborné a bronzové medaily v rukách laureátov

Oslavy okrúhleho jubilea vzniku Slovenskej kynologickej jednoty pokračovali 8. mája 2014 v Banskej Bystrici odovzdávaním strieborných a bronzových medailí a čestných uznaní SKJ. Boli udelené kynológom za ich dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj slovenskej kynológie v kategóriách:
Poľovný výcvik
Výcvik psov pracovných plemien
Chov
Výstavníctvo
Záprahový šport

Ocenenia odovzdávali členovia prezídia SKJ (zľava): Mgr. Juraj Štaudinger, MVDr. Gabriela Ridarčíková a Ing. Jozef Jursa CSc.
Sprievodné slovo ako aj scenár slávnostného dňa bol dielom Mgr. Viery Staviarskej

Po splnení podmienok mohli členské subjekty troch kynologických organizácií, tvoriacich Slovenskú kynologickú jednotu, navrhovať laureátov strešnej organizácii, ktorá ich následne predložila na schválenie prezídiu SKJ. Niekomu sa možno zdá, že podmienky, na základe ktorých je možné udeliť ocenenia, sú veľmi prísne, avšak na strane druhej organizovaná kynológia musí stanovovať podmienky také, aby ocenenými boli významné osobnosti s dlhodobým záujmom o kynológiu.

V reprezentatívnych priestoroch hotela Lux sme mohli vďaka veľkej obetavosti osôb zainteresovaných do príprav spoločne prežiť slávnostný deň, ktorý mnohým zostane v pamäti medzi nevšednými zážitkami. Osobitná vďaka patrí za prípravu Mgr. Viere Staviarskej, ktorá bola nielen autorkou scenáru, ale celý ceremoniál aj moderovala.

Laureáti ocenenia prevzali z rúk členov prezídia SKJ Ing. Jozefa Jursu CSc., MVDr. Gabriely Ridarčíkovej a Mgr. Juraja Štaudingera. Slávnostné príhovory predniesli prezident SKJ Ing. Jozef Jursa CSc, prezident ZŠK Mgr. Juraj Štaudinger a prezident ÚKK Jozef Šuster. V príhovoroch ocenili osobné nasadenie každého, kto sa kynológii venuje dlhodobo a svedomito.

Príhovor prezidenta SKJ Ing. Jozefa Jursu, CSc.
Príhovor prezidenta ZŠK Mgr. Juraja Štaudingera
Prezident ÚKK Jozef Šuster

V historickom spektre sa jednoznačne ukazuje, že pokora a poctivá práca prináša nielen zásluhy, ale hlavne výsledky, na ktoré môže byť slovenská kynológia právom hrdá. Za všetkým je potrebné vidieť človeka a jeho každodennú prácu. Tá bola ocenená tentokrát striebrom a bronzom v podobe medaily vyrobenej v Kremnici. Každá je jedinečná, ciachovaná špecifickým číslom. Bola odovzdaná s úctou, ktorú si každý jej majiteľ iste zaslúži!

GRATULUJEME!

 

Slávnostný ceremoniál 8. 5. 2014, Banská Bystrica, Hotel LUX

ČESTNÉ UZNANIE

Udelené podľa návrhu jednotlivých členských organizácii SKJ

Anna Cwieceková

Od roku 1977 pracuje na kynologickom odbore SPZ  v oblasti riadenia kynológie pri vedení Slovenskej plemennej knihy psov.  Je aktívnou členkou organizačných výborov národných a medzinárodných kynologických podujatí. Je dlhoročnou rozhodkyňou pre exteriér a výkon poľovných plemien.

Gizela Račkajová

Za mimoriadne výsledky v chove pudlov a propagáciu tohto plemena. Viac ako 40 rokov aktívnej práce v prospech kynológie ako poradkyňa chovu. Spolu s manželom zakladali Slovenský klub chovateľov pudlov a  odchovali veľa šampiónov.

STRIEBORNÁ MEDAILA

Strieborná medaila udelená aktívnym kynológom, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju a šíreniu dobrého mena slovenskej kynológie doma aj v zahraničí. Kategórie: Poľovný výcvik, Výcvik a pracovná kynológia, Chovateľstvo, Výstavníctvo, Záprahový šport.

POĽOVNÝ VÝCVIK
JUDr. Vladimír Šiška

Za mimoriadne zásluhy v oblasti  riadenia poľovníckej kynológie. Pôsobil ako predseda Kynologickej komisie SPZ. Za zásluhy v oblasti výstavníctva ako dlhoročný riaditeľ MVP Bratislava. Ako dlhoročný predseda Klubu chovateľov SHS sa zaslúžil o riadenie chovu národného plemena SHS. Úspešné predvedených viac ako 40 psov rôznych plemien na skúškach PUP. Rozhodca pre posudzovanie výkonu na skúškach stavačov, malých plemien, duričov, farbiarov a brlohárov. Jeho chovateľská stanica „z Visiacej skaly“ bola založená v roku 1976

MVDr. Andrej Zechmeister

Za úspechy v oblasti výcviku a predvádzania psov poľovných plemien.  Za viac ako 40 rokov predviedol vyše 20 jedincov na skúškach PUP, ako aj na vrcholových súťažiach v SR a zahraničí. Je dlhoročný funkcionár Klubu chovateľov nemeckého krátkosrstého stavača a majiteľom chovateľskej stanice „z Bilice“ od roku 1972.

Karol Tollarovič

Za úspechy vo výcviku stavačov. Od roku 1980 predviedol viac ako 20 jedincov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov. Dodnes aktívne predvádza na skúškach PUP, ako aj na vrcholových súťažiach stavačov.

Štefan Macák

Za výnimočné výsledky vo výcviku stavačov. Za 25 rokov výcviku predviedol na skúškach a rôznych vrcholových súťažiach niekoľko desiatok  psov. Je dvojnásobným víťazom  Memoriálu Jozefa Kadleca a víťazom Memoriálu Kolomana Slimáka

Michal Konečný

Za úspechy vo výcviku stavačov, malých plemien a brlohárov. Od roku 1971 predviedol na skúškach PUP 25 jedincov rôznych plemien. Rozhodca pre posudzovanie výkonu stavačov, zakladajúci člen Slovenského klubu pointrov a setrov. Chovateľ plemena pointer.

Ing. Marián Konečný

Za dosiahnuté výsledky vo výcviku stavačov, malých plemien a brlohárov. Od roku 1989 predviedol na skúškach PUP 24 jedincov rôznych plemien a ďalších 12 psov na súťažiach typu FT. Je zakladajúcim členom Slovenského klubu pointrov a setrov. Od roku 1991  člen výboru klubu. Rozhodca pre posudzovanie výkonu a exteriéru, spoluorganizátor Majstrovstiev sveta stavačov a dvojnásobný úspešný účastník Majstrovstiev sveta stavačov. Chovateľ plemena pointer.

Zoltán Nagy

Za mimoriadne úspechy vo výcviku stavačov, sliedičov a brlohárov. Na skúškach PUP predviedol veľmi veľké množstvo psov. Je pravidelný účastník na vrcholových akciách, mnohonásobný účastník Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy stavačov. Majster sveta 2012, člen víťazného družstva na Majstrovstvách  Európy maďarských stavačov (Maďarsko), 3. miesto v družstvách na Majstrovstvách sveta stavačov (Taliansko 2006). Spoluorganizátor Majstrovstiev sveta stavačov Senec 2004 a Senec 2010. Člen organizačných výborov výstav psov v Bratislave a Senci. Rozhodca pre posudzovanie výkonu stavačov a malých plemien.

Martin Adámek

Za úspechy vo výcviku stavačov, malých plemien a brlohárov. Od roku 1994 predviedol na skúškach PUP 34 jedincov rôznych plemien, rozhodca pre posudzovanie výkonu stavačov. Za aktívnu prácu pre Slovenský klubu pointrov a setrov vo funkcii výcvikár klubu. Chovateľ plemena pointer.

Branislav Porubčanský

Za dosiahnuté úspechy vo výcviku farbiarov a slovenských kopovov. Za 25 rokov predviedol 18 psov. Je trojnásobným víťazom Memoriálu Fridricha Konráda a víťazom MBK 2009 v Poľsku. Úspešne predvádzal na viacerých vrcholových medzinárodných skúškach farbiarov a slovenských kopovov.

Ing. Ján Dobšinský

Za dosiahnuté mimoriadne výsledky vo výcviku jazvečíkov. Predviedol 21 psov na rôznych skúškach a súťažiach. Z toho na medzinárodných (CACIT) 11 psov. So svojimi psami dosiahol
1x Medzinárodný šampión práce, 1x Slovenský šampión práce.

Ing. Baltazár Molnár

Za úspechy vo výcviku jazvečíkov a nemeckých drôtosrstých stavačov. Od roku 1990 na skúškach PUP úspešne predviedol 37 psov. Dlhoročný funkcionár SPZ. Dlhoročný funkcionár v Klube chovateľov hrubosrstých stavačov a v Klube chovateľov jazvečíkov. Rozhodca pre posudzovanie skúšok stavačov, malých plemien, duričov a brlohárov.

Doc. Ing. Ján Bukoven, CSc.

Za výsledky v chove a výcviku jazvečíkov. Za viac ako 40 rokov predviedol 25 psov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov. Okrem jazvečíkov predvádzal aj stavačov. Chovateľ jazvečíkov od roku 1981.

Václav Pecha

Za 40 rokov aktívnej činnosti vo výcviku poľovných psov a 40 rokov výstavníckej činnosti. Za dlhoročnú obetavú prácu v Klube chovateľov jagdteriérov.

František Šlesár

Za 30 rokov aktívnej chovateľskej a výstavníckej činnosti. Dlhoročný funkcionár Klubu chovateľov jagdteriérov.

Silvester Jánsky

Za 40 rokov aktívnej chovateľskej a výstavníckej činnosti. Od roku 1983 je úspešným chovateľom plemena jagdterriér.

Ing. Ľudovít Kicko

Za 30 rokov aktívnej chovateľskej a výstavníckej činnosti. Je úspešným chovateľom jagdteriérov od roku 1976. Rozhodca pre posudzovanie skúšok duričov a brlohárov.

Jozef Loučka

Chovateľom plemena jagdteriér je od roku 1986. Počas tohto obdobia predviedol veľa psov  z ktorých 4  boli psy ocenení titulom CACIT.

Ing. Ján Žofčák

Je aktívnym  chovateľom od roku 1978. Počas tohto obdobia predviedol na skúška PUP veľa psov plemena jagdterriér. Z ních boli 4 ocenení titulom CACIT.

Stanislav Oujezdský

Za 35 rokov aktívnej činnosti vo výcviku poľovných psov. Predviedol 29 psov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov. Je rozhodcom pre výkon poľovných plemien a výcvikárom v Klube chovateľov teriérov a foxteriérov.

Jaroslav Jurský

Za dosiahnuté úspechy vo výcviku farbiarov. Za 32 rokov predviedol 16 psov. Je trojnásobným víťazom Memoriálu Fridricha Konráda a víťazom viacerých slovenských aj zahraničných medzinárodných skúšok.

VÝCVIK A PRACOVNÁ KYNOLÓGIA
Miloš Bočkai

Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej činnosti. Úspešne absolvovaných viac ako 30 skúšok z výkonu. Viacnásobná účasť na Majstrovstvách Slovenska. Viacnásobný reprezentant na Majstrovstvách sveta vo výkone psov. V roku 2007 bol  kľúčovou persónou pri organizovaní Majstrovstiev sveta vo výkone nemeckých ovčiakov. Viac ako 35 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov.

Milan Šooš

Kynologickou činnosťou sa zaoberá viac ako 30 rokov. V roku 1982 založil Kynologický klub Lehota, v ktorom do dnešného dňa vykonáva funkciu výcvikára. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie, propaguje ju a rozvíja. Úspešne absolvoval viac ako 20 skúšok z výkonu.

Libor Záhradník

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1980. Je členom kynologického klubu Liptovský Hrádok, kde od roku 1982 vykonáva funkciu predsedu. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie, propaguje ju a rozvíja. Úspešne absolvoval viac ako 30 skúšok z výkonu.

Ing. Jaroslava Slačková

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1991. Je členkou kynologického klubu KK Dog & Wolf Turčianske Kľačany. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie, propaguje ju a rozvíja. Je rozhodkyňou pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne absolvovala viac ako 62 skúšok z výkonu. V rokoch 2000 a 2002 bola Vicemajster SR vo výkone bradáčov. V chovateľskej stanici veľkých bradáčov Triumetal odchovala od roku 1992  9 interšampiónov a 13 šampiónov. V Klube chovateľov plemena bradáč  zastáva funkciu poradkyne chovu. Je medzinárodnou rozhodkyňou exteriéru so špecializáciou na bradáčov.

Pavol Gaj

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1980, je členom kynologického klubu KK Dog & Wolf Turčianske Kľačany. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie, propaguje ju a rozvíja. Úspešne absolvoval viac ako 21 skúšok z výkonu.

Miloš Hudok

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1980, je zakladateľom a súčasne predsedom kynologického klubu Kolačno. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie, propaguje ju a rozvíja. Úspešne absolvoval viac ako 35 skúšok z výkonu.

MVDr. Ján Hamerlík

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1977, je členom kynologického klubu Jablonica. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie predovšetkým v propagácii záchranárskych psov a výcviku psov malých plemien. Úspešne absolvoval viac ako 22 skúšok z výkonu. Bol 3 krát Majster Slovenska vo výkone záchranárskych psov a vo výkone malých plemien.

Mgr. Ján Udič

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1964, je členom kynologického klubu Prešov. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie predovšetkým v oblasti športovej, ale aj služobnej kynológie. Úspešne absolvoval viac ako 60 skúšok z výkonu.

Ján Buzgo

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1970, je členom kynologického klubu Prešov. Podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie predovšetkým v oblasti športovej kynológie. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bol dvakrát Majster Slovenska a dvakrát Vicemajster Slovenska vo výkone psov. Úspešne absolvoval viac ako 20 skúšok z výkonu.

Mgr. Darina Miklášová

Kynologickou činnosťou sa zaoberá od roku 1988. Je členkou Doberman klubu SR, podieľa sa na rozvoji slovenskej kynológie predovšetkým v oblasti športovej kynológie. Úspešne absolvovala viac ako 20 skúšok z výkonu. Dvakrát reprezentovala Slovenskú republiku na Majstrovstvách sveta.

Milan Babirád

Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie, viacnásobná reprezentácia na Majstrovstvách sveta vo výkone psov. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu, člen kynologického klubu Banská Belá, kde vykonáva funkciu predsedu klubu.

Ján Šaliga

Viac ako 35 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej, ale aj služobnej kynológie. Viacnásobný reprezentant  Majstrovstiev Slovenska vo výkone psov. Viac ako 50 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Nitra, šesťnásobný Majster Slovenska vo výkone služobných psov väzenskej stráže, rozhodca pre posudzovanie výkonu psov.

Jana Kucková

Viac ako 20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie, viacnásobná reprezentácia na Majstrovstvách sveta vo výkone psov. Viac ako 70 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Rozhodkyňa pre posudzovanie výkonu psov.

Jaroslav Kostolný

Viac ako 30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie, niekoľkonásobná reprezentácia Slovenskej republiky. Viac ako 25 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu, Majster Slovenska vo výkone psov v rokoch 1985 a 1986.

Elizabeth Kevelyová

Viac ako 30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie, viacnásobná reprezentácia na Majstrovstvách sveta vo výkone psov, viac ako 70 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu.

Peter Mazúr

Viac ako 20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej a služobnej kynológie, viacnásobná reprezentácia Slovenskej republiky, viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu, Vicemajster SR vo výkone psov v roku 1982, Majster SR vo výkone psov väzenskej stráže, rozhodca pre posudzovanie výkonu psov.

Bc. Andrea Adamčiaková

Aktívnu kynologickú činnosť vykonáva viac ako 25 rokov, podieľa sa na rozvoji športovej a záchranárskej kynologickej činnosti, viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu, členka  kynologického klubu Ružomberok a Liptovskej kynologickej záchranárskej brigády, rozhodkyňa pre posudzovanie výkonu psov.

Peter Petruš

30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Niekoľkonásobný účastník Majstrovstiev sveta vo výkone psov. Viac ako 50 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov.

MVDr. Peter Kalináč

30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Niekoľkonásobný účastník Majstrovstiev Slovenska vo výkone psov. Viac ako 20 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu.

Štefan Szabó

25 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Niekoľkonásobný účastník Majstrovstiev Slovenska vo výkone psov. V roku 1985 Vicemajster SR. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu, člen kynologického klubu Rožňava, rozhodca pre posudzovanie výkonu psov.

CHOVATEĽSTVO
Ing. Jaroslav Kubaľa

Za zásluhy v chove foxteriéra hrubosrstého a westhigland white teriéra. Chovateľská stanica „z Kuliaru“ od roku 1982. V nej odchoval 12 Šampiónov SK. Za aktívnu prácu pre Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov, kde pôsobil 10 rokov ako hlavný poradca chovu a 15 rokov ako predseda klubu.

František Szalai

Za výnimočné zásluhy v chove amerického stafordshírskeho teriéra a jagdteriéra. Od roku 1984 odchoval 11 Šampiónov SK. Za aktívnu prácu  v Slovenskom klube chovateľov teriérov a foxteriérov, kde pôsobí 20 rokov ako poradca chovu.

Anna Cwieceková

Za výnimočné zásluhy v chove írskych terriérov. Chovateľská stanica TAVARI aktívna od roku 1981. Za toto obdobie odchovala 10 národných šampiónov, 3 interšampiónov a 1 európskeho víťaza. Aktívne pracuje vo výbore Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov, ktorého je jedným zo zakladajúcich členov.

Marián Štefek

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu, výstavníctva a výcviku psov. Za 30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v chovateľskej stanici Lemart. Odchoval 10 národných šampiónov, 14 slovenských šampiónov, jedného svetového víťaza a jedného európskeho víťaza mladých. Predviedol viac ako 20 psov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti. Je rozhodca pre exteriér a výkon poľovných psov.

MUDr. Ľudovít Janek

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena welshspringerspaniel. Predseda Klubu chovateľov poľovných sliedičov. Od roku 1985  spolu so svojou rodinou odchoval v chovateľskej stanici „Jankina záhrada“ 2 svetových víťazov, 4 európsky víťazov, 5 interšampiónov a 10 národných a klubových víťazov.

RNDr. Ingrid Mikulášová

Za výnimočné  zásluhy v oblasti chovu plemena slovenský čuvač. Vystavovaniu a výcviku psov sa venuje od roku 1974. Chovu psov sa venuje od roku 198849 vrhov slovenských čuvačov. V nich 3 svetových víťazov, 1 európskeho víťaza a 9 interšampiónov a veľa ďalších výnimočných jedincov najmä plemena slovenský čuvač.

Rudolf Gonda

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena slovenský čuvač. Prvý vrh v jeho chovateľskej stanici Z CIBÍKA  odchoval v roku 1984. Odchoval odchovaných 25 vrhov slovenských čuvačov z toho 1 svetového víťaza.

Anton Čižmár

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena slovenský čuvač. Prvý vrh v jeho chovateľskej stanici POZDIŠOVSKEJ DOLINY odchoval v roku 1977. Odchoval 26 vrhov slovenských čuvačov z toho 1 svetového víťaza.

Jana Goliášová

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena slovenský čuvač. Prvý vrh v jej chovateľskej stanici JANIN RANČ odchovaný v roku 1992. V 120 vrhov slovenských čuvačov odchovaných 2 svetových víťazov, 1 európsky víťaz, 11 interšampiónov a veľa ďalších výnimočných jedincov plemena slovenský čuvač.

MVDr. Mikuláš Polievka

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu molossov od roku 1984. Z jeho CHS „Slnko Zemplína „pochádza jeden svetový víťaz,  dvaja európski víťazi a veľa národných, medzinárodných a klubových šampiónov. Svojou aktívnou chovateľskou činnosťou výrazne pozitívne ovplyvnila chov anglických mastiffov nie len na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Dlhoročný poradca chovu a aktívny  altruistický podporovateľ kynológie na Slovensku.

PhDr. Jana Gürtlerová

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu dalmatínskych psov. Od roku 1991 v  chovateľskej stanici Striacatella odchovala 8 interšampiónov, 11 šampiónov Slovenska, Maďarska, Čiech, Poľska a ďalších štátov, ako aj veľa výnimočných jedincov tohto plemena, ktorí významne zasiahli do chovu dalmatínskych psov na Slovensku ako aj v iných štátoch.

MUDr. Milan Vigaš

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena briard. Zakladateľ Briard klubu v roku 1985, dlhoročný predseda klubu, spoluzakladateľ a dlhoročný viceprezident Európskej únie chovateľských klubov plemena briard. Výcvikárskej a chovateľskej činnosti sa venuje od roku 1982. Odchoval jedného svetového víťaza, 7 interšampiónov a veľa národných šampiónov.

Monika Pilná

Za mimoriadne  zásluhy v oblasti chovu plemena briard a bearded collie. V chovateľskej stanici KASITERIT od roku 1989 odchovaných 7 interšampiónov, 2x Junior WorldWinner, 1x European Winner, 1x World Winner, 26 šampiónov mnohých štátov a mnoho víťazov klubových a špeciálnych výstav.

Ing. Miroslav Kotuláš

Za úspechy dosiahnuté v chove škótskych ovčiakov a ich  propagáciu na Slovensku i v zahraničí. Chovateľskú stanicu Fatranský sen založil v roku 1986. Doposiaľ v nej bolo odchovaných 96 jedincov, ktorí dosiahli titul šampióna. 16 ich obdržalo titul medzinárodného šampióna a európskeho víťaza. Ing. Miroslav Kotuláš je rozhodcom exteriéru so špecializáciou pre plemená škótsky ovčiak a šetlandský ovčiak.

JUDr. Marcel Horváth

Za mimoriadne výsledky v chove bradáčov a propagáciu plemena aj ako športovo využiteľného psa. Za dlhoročné aktivity v športovej kynológii. Jeho chovateľská stanica NEIRO GARDEN bola zaregistrovaná v roku 1989. Okrem iných veľmi kvalitných odchovov sú jeho pýchou jedince s titulom európsky víťaz. Medzinárodným rozhodcom pre exteriér a výkon.

Ing. Terézia Gargušová

Za dosiahnuté úspešné výsledky v chove bernských salašníckych psov, propagáciu plemena a dlhoročnú aktívnu činnosť v chovateľskom klube. Chovateľská stanica z Gemerskej Polomy začala svoju činnosť 12. 6.1993. Odvtedy odchovala 31 šampiónov, 13 interchampiónov  a 1 európskeho víťaza mladých.  V chovateľskom klube vykonáva funkciu hlavného poradcu chovu. Je medzinárodnou rozhodkyňou pre posudzovanie exteriéru.

Mgr. Eva Picková

Za mimoriadne výsledky v chove maltézskych psíkov a za propagáciu plemena na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 1988 vo svojej chovateľskej stanici BIELY KORMORÁN odchovala 19 vrhov. Z nich titul šampión dosiahlo 13 jedincov a 4 titul interchampióna. Jej odchovy pôsobia vo viacerých krajinách medzi inými aj v Kanade a vo Švédsku. V minulosti pôsobila v Klube chovateľov maltézskych psíkov vo viacerých funkciách medzi inými aj ako predseda klubu.

Soňa a Vladimír Kročkovi

Za výnimočné výsledky v chove newfounladských psov a propagáciu plemena. Za dlhoročnú úspešnú výstavnícku činnosť na Slovensku aj v zahraničí. Chovateľská stanica KING OF HELLULAND vznikla v roku 1992 a od tej doby spoločne odchovali veľké množstvo národných a medzinárodných šampiónov, európskych a svetových víťazov. Za najväčší úspech sa dá považovať titul R. BIS na najprestížnejšej výstave psov Cruft´S.

Mgr. Viera Staviarska

Za mimoriadne výsledky v chove plemena shar-pei a za jeho propagáciu. Chovateľská stanica Sonet neskôr Magic Sonet aktívna od roku 1994. Za dlhoročné aktivity v chovateľskom klube na poste predsedu a poradcu chovu, ako aj za dlhoročnú obetavú prácu v prospech slovenskej kynológie. Rozhodca pre exteriér. Zastupuje SKJ v komisiách FCI.

VÝSTAVNÍCTVO
Ing. Róbert Kanás

Za zásluhy v oblasti výstavníctva a chovu. Riaditeľ MVP v Nitre. Člen výstavného výboru EVP 2003 a SVP 2009. 23 rokov vystavovania psov na výstavách. S predvedenými jedincami získal 5x titul Európsky víťaz, 1x Vice Európsky víťaz, 2x Svetový víťaz, 2x Vice Svetový víťaz, 6x titul Best in Show na národných a medzinárodných výstavách. Vo svojej chovateľskej stanici Flanagan odchoval 6 Interšampiónov, 3 Svetových resp. Európskych víťazov a 2 Európskych víťazov mladých. Medzinárodný rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov.

ZÁPRAHOVÝ ŠPORT
Peter Suranovský

Za usporiadanie vrcholových podujatí záprahového športu, jeho propagáciu  a dlhoročnú obetavú aktivitu v prospech rozvoja tohto kynologického odvetvia.

Miroslav Daňo

Za usporiadanie svetových a európskych šampionátov. Za  propagáciu  záprahového športu na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 1992 sa podieľal na usporiadaní pretekov psích záprahov na Donovaloch. Nepretržite bol hlavnou osobnosťou realizačného tímu, ktorý usporiadal 3x Majstrovstvá sveta, 4x Majstrovstvá Európy, 5x Európsky pohár, 3x Majstrovstvá strednej Európy, 1x Medzinárodné majstrovstvá Slovenska,  3x Medzinárodnú veľkú cenu Donovál a 3 x Veľkú cenu Donovál.

Pavol Toma

Za usporiadanie svetových a európskych šampionátov. Za  propagáciu  záprahového športu na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 1992 sa podieľal na usporiadaní pretekov psích záprahov na Donovaloch. Nepretržite bol nenahraditeľným  členom realizačného tímu, ktorý usporiadal 3x Majstrovstvá sveta, 4x Majstrovstvá Európy, 5x Európsky pohár, 3x Majstrovstvá strednej Európy, 1x Medzinárodné majstrovstvá Slovenska,  3x Medzinárodnú veľkú cenu Donovál a 3 x Veľkú cenu Donovál.

BRONZOVÁ MEDAILA

Za zásluhy o rozvoj slovenskej kynológie

Bronzová medaila  bola udelená aktívnym kynológom, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju a šíreniu dobrému menu slovenskej kynológie doma aj v zahraničí v kategóriách: Výcvik psov poľovných plemien, Výcvik psov pracovných plemien, Chov, Výstavníctvo, Záprahový šport.

VÝCVIK PSOV POĽOVNÝCH PLEMIEN
Ing. Daniel Olejár

Za úspechy vo výcviku psov poľovných plemien. Od roku 1997 predvedených 24 jedincov jazvečíkov, teriérov, sliedičov, duričov farbiarov a  stavačov  na skúškach PUP. Pri OkO SPZ Námestovo pôsobí ako predseda kynologickej komisie. Je rozhodcom pre posudzovanie výkonu PUP.

Ivan Zoka

Za úspechy vo výcviku psov poľovných plemien. Od roku 1997 predvedených 16  jedincov alpského jazvečíkovitého duriča, farbiarov a  retrieverov na skúškach PUP. Pri OkO SPZ Lučenec pôsobí ako predseda kynologickej komisie. Je rozhodcom pre posudzovanie výkonu PUP.

František Vrlík

Za úspechy vo výcviku farbiarov. V priebehu 20 rokov aktívnej činnosti úspešne predviedol 20 psov na významných skúškach PUP a memoriáloch. Je víťazom Fatranského pohára a súťaže farbiarov o pohár SPZ.

Ľubomír Červenko

Za úspechy vo výcviku farbiarov, v priebehu 18 rokov aktívnej činnosti úspešne predviedol 15 psov na skúškach PUP úspešne predvádzal na súťaži farbiarov o pohár SPZ, na Memoriáli Fridricha Konráda a na medzinárodných skúškach farbiarov. Je víťazom súťaže farbiarov o pohár SPZ.

Ing. Peter Glezgo

Za úspechy vo výcviku poľovných psov. V priebehu 28 rokov aktívnej činnosti úspešne predviedol 15 psov na skúškach PUP.

Doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.

Za úspechy vo výcviku poľovných psov. Cvičiteľ a chovateľ plemena anglický špringeršpaniel. Od roku 1987 v chovateľskej stanici „ Zo Sadenca“ odchoval 19 vrhov. Na skúškach PUP predvádzal psy plemien poľovných sliedičov.

MVDr. Jaroslav Soroka

Za úspechy vo výcviku poľovných psov, cvičiteľ  a chovateľ plemien bavorský farbiar, slovenský kopov a plemien teriérov. Rozhodca z výkonu pre posudzovanie na brlohárskych skúškach. 2x víťaz medzinárodnej súťaže v brlohárení  teriérov. Na skúškach PUP predvádzal teriérov, farbiarov a kopovov.

VÝCVIK PSOV PRACOVNÝCH PLEMIEN
Ľudovít Kasprišin

Viac ako 40 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Za viacnásobnú účasť na Majstrovstvách Slovenska vo výkone psov. Viac ako 20 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Dlhoročný aktívny člen kynologického klubu Prešov.

Rudolf Žemlička

Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Viacnásobná účasť na  Majstrovstvách Slovenska vo výkone psov. Viac ako 20 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Prešov.

Danka Slabeciusová

Viac ako 20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej  a záchranárskej kynológie. Viacnásobná účasť na Majstrovstvách Slovenska vo výkone psov plemena bradáč. Viac ako 20 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Členka Klubu chovateľov plemena bradáč.

Miroslav Chrobák

Viac ako 40 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Viac ako 50 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Vyhne, poradca chovu pre plemeno nemecký ovčiak.

Štefan Pongrácz

Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej a služobnej kynológie. Viac ako 45 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu PO-VA Šamorín, ktorého je niekoľko rokov predsedom. Člen organizačného výboru a kľúčová persóna Majstrovstiev sveta vo výkone nemeckých ovčiakov 2007

Jozef Olearčin

Viac ako 20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Viacnásobná účasť na  Majstrovstvách sveta vo výkone psov. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu CANISLOG Poprad.

Anton Kondé

Viac ako 30 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Pohranice.

Gregor Dudák

Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Viacnásobná účasť na Majstrovstvách sveta vo výkone psov. Viac ako 50 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Zálesie.

Zuzana Mravíková

Viac ako 30 rokov aktívnej kynologickej činnosti. Úspešne absolvovaných viac ako 30 skúšok z výkonu. Viacnásobná účasť na Majstrovstvách Slovenska.

Radomír Lipták

Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej a služobnej kynológie. Viacnásobná účasť na Majstrovstvách Slovenska vo výkone psov. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Detva.

Marián Petrek

Viac ako 20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej a služobnej kynológie. Viacnásobná účasť na Majstrovstvách Slovenska vo výkone psov. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Brezno.

Peter Salaj

Viac ako 35 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej a záchranárskej kynológie. Viacnásobná účasť na Majstrovstvách Slovenska vo výkone záchranárskych psov. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Lučenec.

Dušan Zelenka

Viac ako 40 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. So svojimi psami absolvoval úspešne viac ako 25 skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Lučenec.

Eva Panáková

Viac ako 15 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Dvakrát získala titul Majster sveta v pachových prácach, niekoľkokrát reprezentovala Slovensko na Majstrovstvách sveta vo výkone psov. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Členka kynologického klubu Most pri Bratislave.

Ing. Andrea Kadlecajová

Viac ako 20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Viacnásobná účasť na Majstrovstvách sveta vo výkone psov. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Členka kynologického klubu Tryskáč Bratislava.

Anton Šabík

Niekoľkoročný aktívny kynológ. Svojou ochotou a cieľavedomým prístupom k plneniu kynologických povinností obrodil najmasovejšie športovo kynologické odvetvie – branný viacboj kynológov, čím sa výraznou mierou pričinil o zatraktívnenie športovej kynológie na území Slovenska.

Martin Kozárek

Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie a chovu nemeckého ovčiaka. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu v Závode, rozhodca pre posudzovanie výkonu psov.

Ing. Daniel Komara

Viac ako 35 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Viac ako 10 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Prešov 1.

Bc. Ivan Teren

Viac ako 25 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej, ale aj služobnej kynológie. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Pliešovce, rozhodca pre posudzovanie výkonu psov.

Pavol Czeranko

20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Niekoľkonásobný účastník Majstrovstiev Európy v pachových prácach. V roku 2010 získal titul Majster Európy v pachových prácach. Viac ako 25 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Člen kynologického klubu Agilis Lučenec.

Stanislav Prouza

Aktívnej kynologickej činnosti sa venuje viac ako 30 rokov. Svoju činnosť vyvíjal nielen v športovej, ale aj v služobnej kynológii. Niekoľkokrát štartoval na Majstrovstvách Slovenska vo výkone psov. V osemdesiatych rokoch 20. storočia bol jediným bonitačným figurantom pre pracovné plemená psov. Je rozhodca pre posudzovanie výkonu psov.

RNDr. Jana Hamerlíková

18 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Niekoľkonásobná účastníčka Majstrovstiev Slovenska vo výkone psov malých plemien. 3x  Majster SR vo výkone malých plemien. Viac ako 11 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Členka kynologického klubu Jablonica.

Mgr. Pavol Šlahor

20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej a služobnej kynológie. Niekoľkonásobný reprezentant a účastník Majstrovstiev sveta vo výkone psov. V roku 2013 bol členom družstva Slovenskej republiky, ktoré získalo titul Majstri sveta v družstvách vo výkone psov FCI. V roku 2013 sa umiestnil ako šiesty v poradí na svete. Viac ako 20 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu.

Miroslav Slovák

20 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Hlavný organizátor úspešného seriálu kynologických pretekov Grand Prix Vrbové, ktoré slovenskú športovú kynológiu preslávili nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viac ako 25 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu.

Martina Ružičková

15 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Majsterka Slovenska vo výkone nemeckých ovčiakov v roku 2013. Viac ako 10 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Členka kynologického klubu DODIX.

Ing. Dáša Mináriková

15 rokov aktívnej kynologickej činnosti v oblasti športovej kynológie. Niekoľkonásobná účastníčka Majstrovstiev sveta vo výkone psov. Viac ako 10 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Členka kynologického klubu DODIX.

CHOV
MVDr. Pavol Seman

Foxteriérov predvádza na výstavách od r.1968. V r. 1996 zdedil chovateľskú stanicu teriérov „zo Sengetova“, ktorá bola založená v r. 1968. Spolu so SKCHTaF založil v r. 1997 „Memoriál Ing. Františka Semana“ v brlohárení teriérov. Za aktívnu prácu  v SKCHTaF, kde pôsobí  ako hlavný poradca chovu.

MUDr . Eva Felszeghyová

Za prínos pre chov plemena anglický kokeršpaniel. Za viac ako 15 rokov odchovala viac ako 5 národných šampiónov resp. interšampiónov. V súčasnosti ma 8 produktívnych chovných jedincov. So svojimi psami absolvovala aj niekoľko pracovných skúšok. Je zakladajúcim členom  Cockerspaniel Clubu na Slovensku. Je medzinárodným rozhodcom pre 8. skupinu FCI.

Viera Vítková

Za chovateľské výsledky v chove amerických kokeršpanielov. Za propagáciu tohto plemena na Slovensku aj v zahraničí. Za dlhoročnú aktívnu činnosť v Klube chovateľskov amerických kokeršpanielov.

Linda Voláriková

Za dosiahnuté úspechy v chove plemena americký kokeršpaniel. Za propagáciu plemena a dlhoročnú aktívnu činnosť v chovateľskom klube. Jedince z jej chovateľskej stanice získali okrem iných významných ocenení aj tituly 2 x BIS, 1 x svetový víťaz.

MVDr. Iva Putnoková

Za úspešné výsledky v chove plemena americký kokeršpanie, ktorému sa venuje od roku 1995. V Chovateľskej stanici Snehulienka ( predtým Oliviero) odchovala 5 slovenských šampiónov krásy.

MVDr. Silvia Ficová

Za dosiahnuté výsledky v chove plemena briard a propagáciu tohto plemena. V chovateľskej stanici EMINENTIA SIBRA odchovala od roku 1998 11 šampiónov viacerých krajín.

Iveta Dudášová

Za mimoriadne výsledky v chove čínskych chocholatých psov. Za propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v Klube chovateľov čínskych chocholatých psov. Chovateľská stanica s názvom Family Song´s bola založená v roku 1998 a bolo v nej odchovaných 14 jedincov, ktorí získali titul šampión, z toho 4 medzinárodný šampión. Z chovateľskej stanice pochádza aj jedinec s titulom európsky víťaz mladých. V súčasnosti je predsedkyňou dvoch chovateľských klubov a to Klubu chovateľov čínskych chocholatých psov a Slovakia Bullterrier Clubu.

MVDr. Stanislava Zubrická

Za mimoriadne výsledky v chove škótskych ovčiakov. Za propagáciu plemena a dlhoročnú aktívnu činnosť v Klube chovateľov kólií a šeltií. V chovateľskej stanici ZELENÉ TUJE bol prvý vrh odchovaný v roku 1987 a bol v nej odochovaný interchampión a 6 národných šampiónov. Autorka prvej pôvodnej slovenskej monografie o plemene  KÓLIA DLHOSRSTÁ – praktická príručka pre majiteľov kólií, ktorá bola vydaná v roku 2012. V Klube chovateľov kólí a šeltií je poradkyňou chovu pre dlhosrsté a krátkosrsté kólie.

Mgr. Nora Takáčová

Za mimoriadné výsledky v chove belgických ovčiakov a dlhoročné aktivity v Slovenskom klube belgických ovčiakov, kde dlhé roky pôsobila ako tajomníčka. V súčasnosti zastáva funkciu hlavného poradcu chovu.

Za aktivity v prospech slovenskej kynológie a jej zastupovanie v komisii FCI. Chovateľská stanica STARÝ MACHNÁČ bola založená v roku 1995 a bolo v nej odchovaných 6 jedincov, ktorí dosiahli titul šampión. V Klube chovateľov plemena belgický ovčiak zastáva funkciu poradcu chovu.

Ing. Marcel Hvozdík

Za mimoriadne výsledky v chove a výstavníctve bielych švajčiarskych ovčiakov. Za propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v prospech chovateľského klubu. Vznik chovateľskej stanice AKBO – PARCHOVANY je evidovaný v roku 1996 a od jej založenia v nej bolo odchovaných 11 jedincov, ktorí dosiahli šampionáty viacerých krajín medzi inými aj Švédska a Brazílie. Je predsedom klubu a poradcom chovu.

Jana Mazáková

Za mimoriadne výsledky v chove bradáčov, propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v prospech chovateľského klubu. Chovateľskú stanicu Imprese založila v roku 1995 a bolo v nej odchovaných 14 jedincov, ktorí dosiahli titul šampióna viacerých krajín a štyria z nich získali titul interchampióna. Je aktívna v chovateľskom klube, kde zastáva funkciu revízora.

Zuzana Havlíková

Za mimoriadne výsledky v chove bradáčov a amerických akít. Za propagáciu týchto plemien a dlhoročné aktivity v prospech chovateľských klubov. Chovateľskú stanicu Bikin dvor založila v roku 1995 a odchovala v nej 10 šampiónov a 9 šampiónov mladých. Je  predsedníčka Klubu chovateľov amerických akít a  poradca chovu pre malé bradáče v Klube chovateľov a priateľov bradáčov.

Zuzana Straková

Za ojedinelé výsledky v chove bradáčov. Za propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v prospech chovateľského klubu. V chovateľskej stanici Kelador odchovala od roku 1997 25 jedincov, ktorí získali titul šampión niektorej krajiny, z toho 7 získalo aj titul interchampión. Jej odchovy získali 2x titul BIS a 2x titul R. BIS.

Mária a Jaroslav Zembjakovi

Za mimoriadne výsledky v chove stredných bradáčov. Za propagáciu bradáčov a flámskych bouvierov a za dlhoročné aktivity v prospech chovateľských  klubov spomenutých plemien. Začiatok chovateľských aktivít siaha do roku 1984. V chovateľskej stanici Z KLATOVIANSKEHO ÚDOLIA bolo odchovaných 6 šampiónov a 2 interchampióni. Manželia Zembjakoví sú medzinárodnými rozhodcami exteriéru a zastávali viaceré funkcie v Klube chovateľov plemena bradáč, ako aj v Klube chovateľov flámskeho bouviera.

MVDr. Miroslav Fišman

Za mimoriadne výsledky v chove boxerov, propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v prospech chovateľského klubu. Začiatok aktivít chovateľskej stanice Mir-Fiš siaha do 80-tych rokovminulého storočia. Za túto dobu v nej bolo odchovaných viacero šampiónov, interšampiónov a klubových víťazov. Medzinárodný rozhodca exteriéru pre posudzovanie boxerov. V Slovenskom boxer klube zastával viac funkcií.

Ľubomír Perniš

Za ojedinelé výsledky v chove boxerov, propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v prospech Slovenského boxer klubu. Chovateľská stanica Boxrelay začala svoju pôsobnosť v roku 1995. V nej bolo odchovaných viacero významných pilierov chovu boxera na Slovensku, ale i v zahraničí. Medzinárodný rozhodca exteriéru so špecializáciou na nemeckých boxerov. V Slovenskom boxer klube zastáva funkciu viceprezidenta.

Dušan Hladík

Za mimoriadne výsledky v chove boxerov, propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v prospech chovateľského klubu. Chovateľská stanica Signum Laudis bola zaregistrovaná v roku 1998. Doposiaľ v nej bolo odchovaných 8 jedincov ktorí získali titul šampióna. V Slovenskom boxer klube zastával viacero funkcií. V súčasnosti je predsedom dozornej rady.

Jozef Šuster

Za mimoriadne výsledky v chove boxerov, propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v prospech chovateľského klubu. V chovateľskej stanici Fender Edda bolo odchovaných od roku 1985 doposiaľ 30 šampiónov, 7 interšampiónov,  viacero klubových víťazov, európsky víťaz mladých a svetový víťaz ATIBOX. V Slovenskom boxer klube zastáva funkciu prezidenta klubu. V predchádzajúcich obdobiach vykonával funkcie sekretára a poradcu chovu. V súčasnosti je prezidentom Únie kynologických klubov a členom prezídia SKJ. Od roku 1992 je  medzinárodným rozhodcom pre posudzovanie exteriéru.

Jozef Rybanský

Za mimoriadne výsledky v chove nemeckých dôg, propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v prospech plemena. Jeho chovateľské aktivity siahajú do roka 1990, avšak chov  nemeckých dôg v chovateľskej stanici Od Bibiky sa začal v roku 1999. Doposiaľ v nej bolo odchovaných 10 šampiónov, 5 interchampiónov, viacero klubových víťazov a 1 európsky víťaz mladých.

Alex Takáč

Za ojedinelé výsledky v chove nemeckých dôg, propagáciu plemena a kynológie. Za dlhoročné aktivity v prospech nemeckých dôg. Chovateľská stanica GOLD SIUX vznikla v roku 1984. Za túto dobu v nej bolo odchovaných 7 šampiónov a viacero klubových víťazov.

Miroslav Čmíko

Za mimoriadne výsledky v chove nemeckých dôg, propagáciu plemena a kynológie. Za dlhoročné aktivity v prospech Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg. V chovateľskej stanici BIG LORD, ktorá bola založená v roku 1998, bolo odchovaných viacero špičkových jedincov. Medzi nimi aj 5 šampiónov Slovenska. Zastáva v súčasnosti funkciu podpredsedu Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg.

Ing. Jana Štefancová

Za ojedinelé výsledky v chove a propagáciu plemien zastrešených v Slovenskom klube švajčiarskych salašníckych psov. Za dlhoročné aktivity v prospech chovateľského klubu. V chovateľskej stanici „ from Balihara Ranch „ od roku 1997 odchovala päť desiatok jedincov plemien bernský, appenzellerský, enlerbucherský a veľký salašnícky pes dosiahlo titul šampión, 12x interšampión, 2x svetový víťaz, 3x európsky víťaz a  3x európsky víťaz mladých. Od roku 1992 je aktívnou členkou Klubu švajčiarskych salašníckych psov. Niekoľko rokov vykonávala funkciu prezidenta  a poradca chovu. Toho času je poradcom chovu. Medzinárodná  rozhodkyňa pre exteriér so špecializáciou pre švajčiarske salašnícke psy.

Miroslav Čepák

Za výnimočné výsledky v chove a výstavníctve plemena estrelský pastiersky pes a bernský salašnícky pes a za propagáciu týchto plemien. Za šírenie dobrého mena slovenskej kynológie doma aj v zahraničí. Chovateľská stanica ECON začala svoju činnosť v roku 2002 keď odchovala prvý vrh bernských salašníckych psov. Prvý vrh estrelských pastierskych psov sa datuje v roku 2005. 11 odchovaných jedincov získalo titul šampión alebo interšampión. Medzi najväčšie úspechy patrí získanie 3x svetový víťaz, 3x európsky víťaz a 3x svetový víťaz mladých.

Tatiana Retzerová

Za ojedinelé výsledky v chove a výstavníctve plemena bordeauxská doga. Za propagáciu plemena a slovenskej kynológie. V kynológii aktívna od roku 1996 pridelenie názvu chovateľskej stanice Z Vlčkovského mlyna. Od tej doby bolo v nej odchovaných 11 šampiónov a 2 interšampióni.

Edita Scherhauferová

Za mimoriadne výsledky v chove plemena francúzsky buldoček. Za propagáciu plemien zastrešených v Bulldog a mops klube a dlhoročné aktivity v prospech tohto chovateľského klubu. V chovateľskej stanici Hawortia od roku 1990 bolo odchovaných 5 jedincov, ktorí dosiahli titul šampióna. Je tajomníčkou  Bulldog a mops clubu.

Jozef Melich

ne výsledky v chove plemena mops. Za dlhoročné aktivity v propagácii plemena a slovenskej kynológie. Chovateľská stanica Jo-Me-Lich začala svoju činnosť v roku 1993 a bolo v nej odchovaných  8 jedincov, ktorí získali titul šampión.

Ján Szalay

Za mimoriadne výsledky v chove anglických buldogov. Za propagáciu plemena a slovenskej kynológie. Za dlhoročné kynologické aktivity. Chovateľská stanica di Bella Natura začala svoje aktivity v roku 1985. Odchovaných 9 šampiónov.

Kornél Nagy

Za mimoriadne výsledky v chove mopsov. Za dlhoročné aktivity v prospech plemena a kynológie. Chovateľská stanica MAD-MOPS vznikla v roku 1992 a doposiaľ odchovala 25 jedincov ktorí dosiahli titul šampióna. Medzi výrazné úspechy patrí odchovanie dvoch jedincov, ktorí získali titul svetový víťaz veteránov a európskeho víťaza mladých.

VÝSTAVNÍCTVO
JUDr. Martina Kanásová

Za mimoriadne úspechy v oblasti výstavníctva a propagácie slovenskej kynológie. V priebehu 15 rokov aktívnej výstavníckej činnosti získala veľa významných ocenení a titulov doma i v zahraničí. Najúspešnejší slovenský vystavovateľ na Svetovej výstave psov 2009 v Bratislave – získanie titulu Reserve Best in Show so psom z vlastnej chovateľskej stanice Sunshine Celebration. 2x titul Svetový víťaz, 1x Vice Svetový víťaz, 2x Svetový víťaz mladých, 1x Európsky víťaz, 2x Vice Európsky víťaz, 1x Európsky víťaz mladých. Najúspešnejšia chovateľská stanica SKCHTaF v rokoch 2010 – 2014.

Ing. Jana Fulierová

Za ojedinelé výsledky vo výstavníctve plemena samojed. Za dlhoročnú a aktívnu činnosť pre Samojed klub Slovensko a propagáciu tohto plemena doma aj v zahraničí. S vystavovaním psov začala v roku 1996  v Kanade. Jedince s jej chovu a v jej vlastníctve získali tituly 16 x Medzinárodný šampión, 36 x Šampión rôznych krajín (z toho 19 Šampiónov 2 a viac krajín), 31 x Junior Šampión (9 Junior Šampiónov 2 a viac krajín), 2 x Veterán šampión, Grand šampión. 1 x svetový víťaz a 1 x svetový víťaz veteránov, 2x európsky víťaz mladých. V chovateľskej stanici Yoshi and us odchovala šampiónov 23 krajín sveta, BIS a BISS víťazov, Klubových šampiónov, Klubových Víťazov, Víťazov špeciálnych výstav, ale aj pracovne využiteľných psov. V Samojed Klube Slovensko doposiaľ zastávala funkciu podpredsedníčky klubu a poradcu chovu. Pred tým poradkyňa chovu a tajomníčka v Slovenskom  klube chovateľov psov severských plemien.

ZÁPRAHOVÝ ŠPORT
Ján Keruľ

Za získanie viacnásobných titulov majstra Slovenska v záprahovom športe. Za úspešnú reprezentáciu na svetových a európskych šampionátoch a propagáciu slovenskej kynológie. Okrem aktívnej športovej činnosti sa venuje chovu v chovateľskej stanici KIMIK CUIT