TRENDOG CUP 2012 – II. kolo – TRENČÍN

podľa SVV 1, IPO 1

LAUGARICIO CUP SVV3

(KR 8/2012)

V sobotu 26. mája 2012 sa v Trenčíne v jazdeckom areáli Nozdrkovce za krásneho slnečného počasia konalo 2. kolo TRENDOG CUPU podľa SVV1 a LAUGARICIO CUP podľa SVV3.

Kategóriu SVV1 posudzovaliStanislav Prouza, ktorý mal pod dohľadom stopu a obranu, a Luboš Jaký, zameraný na poslušnosť a obranu. Kategóriu SVV3 posudzoval Igor Malina. V SVV1 nastúpilo 15 pretekárov, v SVV3 ich bolo 6. Stopy oboch kategóriíprebehli na tráve. V SVV1 zadal rozhodca S. Prouza na stope najvyšších 98 bodov Ladislavovi Toblovi so psom Brunom a Milanovi Kubišovi so sukou Clody.
Poslušnosť a obrana prebiehala v jazdeckom areáli. Najlepšiu poslušnosť SVV1v hodnote 97 bodov predviedla Soňa Lulovičová so psom ENDYm a Gabriela Zemanovičová so psom Cairom. Najlepšiu, 98-bodovú obranu tejto kategórie ukázal Tibor Síleš so psom Fenixom, ktorý túto kategóriu aj vyhral.
Po dvoch kolách TREDOG CUPu vedú s rovnakým počtom bodov 29 kategóriu SVV1 Ladislav Tobl s Brunom a Tibor Síleš s Fenixom.

Kategória SVV 1, 1. – 3. miesto
Kategoria SVV 1 – Najlepší v poslušnosti, stope a obrane

Vzhľadom na to, že v prvom kole sa do kategórie IPO1 prihlásili dvaja pretekári a do 2. kola nikto, bola zrušená a v budúcej sezóne bude TRENDOG CUP prebiehať podľa SVV1 a SVV2. Dúfam,že táto zmena prospeje rozvoju národného skúšobného poriadku. Keďže v tomto regióne sa podľa SVV cvičí a preteká v takomto počte, časom sa dopracujeme ku kvalitnejším výkonom a vyššiemu počtu pretekárov aj v kategórii SVV3.
V nej už po tretíkrát obsadil prvé miesto Marek Ďuďák so psom Auranom, ktorý predviedoli najlepšiu poslušnosť. Na druhom mieste sa skončil Milan Seifert so psom Jackom,ktorý ukázal aj najlepšiu stopu, a tretiu priečku obsadil Marek Kršák so sukou Belami. Najlepšiu obranu nám predviedla dvojica Viliam Ružička apes Astor.

1. až 3. miesto v kategórii SVV 3
Najlepšia poslušnosť, stopa a obrana v kategórii SVV 3

Na záver chcem poďakovať celému organizačnému tímu, najmä kladačom stôp – Katke Višňovskej, Tiborovi Máslovi, Robovi Hrubčinovi, rozhodcom – pánom Prouzovi, Jakýmu a Malinovi, ako aj figurantovi oboch kategórií- Petrovi Višňovskému, za korektný priebeh pretekov. Vďaka patrí i hlavnému sponzorovi – firme TRENDOG, ktorá dodávala krmivá pre obe kategórie. Zároveň chcem všetkých pretekárov a divákov pozvať na tretie kolo TRENDOG CUPu, ktoré prebehne 13.10. 2012 v Pobedime.

Alojz Pristach, KK Laugaricio Trenčín

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2012