Tituly majstrov Slovenska 2012 opäť putovali do Žiliny

(KR 10/2012)

Žilinskí policajní kynológovia potvrdili stabilný a efektívny systém výcviku „klasikárov“

Tohtoročné, v poradí už XVI. majstrovstvá Slovenska policajných psov v klasickej kynológii, usporiadal odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (OKH P PZ) v dňoch 10. až 14. septembra 2012 v stredisku výcviku služobných psov OKH P PZ v Malých Levároch a na vybraných pracoviskách v okolí tejto neveľkej záhorskej obce. Majstrovstiev Slovenska sa zúčastnilo deväť dvojčlenných tímov psovodov reprezentujúcich jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach, a Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance.

Riadením majstrovstiev bol rozkazom riaditeľa OKH P PZ plk. JUDr. Miloša Humenského poverený jeho zástupca a súčasne vedúci strediska špecializovaného výcviku služobných psov OKH P PZ, pplk. Mgr. Branislav Diďák. V zmysle tohto rozkazu bol zbor rozhodcov posudzujúcich výkony služobných psov zložený z inštruktorov strediska klasického výcviku služobných psov OKH P PZ v Malých Levároch, ktorých doplnili dvaja pozvaní nezávislí rozhodcovia – generálny sekretár Kynologického združenia TART CZ v Českej republike, Miroslav Zábranský, a skúsený policajný kynológ, mjr. v. v. Jan Vlček. Ako hlavný rozhodca majstrovstiev bol uvedeným rozkazom vymenovaný inštruktor klasického výcviku služobných psov, npor. Marek Miženko. Ako figuranti pracovali por. Miroslav Scherhaufer z KR PZ v Trnave, por. Martin Kmeť z P PZ a Peter Mičuch. (foto 01)

Rozhodcovský zbor po posúdení výkonov psovodov a ich štvornohých zverencov v jednotlivých súťažných disciplínach konštatoval, že Majstrom Slovenska na rok 2012 v klasickej policajnej kynológii sa stal npráp. Oto Calík so služobným psom Lasco Polícia – Slovakia z KR PZ v Žiline, ktorý súčasne získal pohár aj za druhé miesto v obranných prácach, pohár za druhé miesto v pachových prácach a pohár za druhé miesto v cvikoch poslušnosti. (foto 02)

Striebornú pozíciu si vybojovala stálica slovenskej policajnej kynológie – por. Peter Ambruž, tohto roku so služobným psom Conan z KR PZ v Košiciach, s ktorým súčasne získal aj pohár za prvé miesto v pachových prácach a pohár za prvé miesto v cvikoch poslušnosti. Ak dnes ešte mladému služobnému psovi stúpne v budúcnosti zdravé sebavedomie aj v obranných prácach, je vysoko pravdepodobné, že pohár Majstra Slovenska sa zaskvie v rukách jeho cieľavedomého pána. (foto 03)

Na bronzový stupienok sa postavil práp. Martin Maliňák so služobným psom Xaver z KR PZ v Prešove, ktorý súčasne získal pohár za tretie miesto v pachových prácach. (foto 04)

V súťaži družstiev si tak ako minulý rok vybojoval najcennejšiu trofej – pohár za 1. miesto, reprezentačný tím KR PZ v Žiline, vedený kpt. Bc. Jozefom Hluzákom, ale tentoraz v zložení: npráp. Oto Calík so služobným psom Lasco Polícia – Slovakia a npráp. Marián Boháčik so služobným psom Bond. (foto 05)

Striebornú pozíciu a pohár za 2. miesto v súťaži družstiev získal reprezentačný tím KR PZ v Prešove, vedený npor. Mgr. Petrom Sukovským, v zložení: práp. Martin Maliňák so služobným psom Xaver, ktorý získal pohár za tretie miesto v pachových prácach a npráp. Ivan Kušej, so služobným psom Ezzo. (foto 06)

Bronzovým sa stalo družstvo reprezentujúce KR PZ v Banskej Bystrici, vedené por. Vojtechom Sabolom, v zložení: npor. Matej Paulenka so služobným psom Penzo a npráp. Richard Kosztúr so služobným psom Rex. (foto 07)

Pohár najlepšieho obranára tohtoročných majstrovstiev si vybojoval banskobystrický psovod npor. Matej Paulenka so služobným psom Penzom. Pohár, diplom a medailu najlepšieho obranára odovzdal npor. Paulenkovi riaditeľ OKH P PZ, plk. JUDr. Miloš Humenský. (foto 08)

Veľmi ťažkým cvikom v disciplíne poslušnosť je dvojnásobné vyslanie služobného psa do určeného smeru, vytýčeného s rozdielom 90 stupňov, pričom pes musí na požiadanie rozhodcu a povel psovoda na určenom mieste zaľahnúť. Prvé vyslanie zvládol služobný pes Rex npráp. Richarda Kosztúra z KR PZ v Banskej Bystrici tak ukážkovo, že druhé, nezvládnuté vyslanie jeho psovod absolútne nechápal. Rex ho však potešil v obranných prácach, pretože si „vyhrýzol“ pohár za 3. miesto. (foto 09)

Najvýraznejším prejavom odvahy, bojovnosti a sebavedomia služobného psa je tzv. kontrolák, čiže zadržanie páchateľa na vzdialenosť 100 metrov s protiútokom. V ringo obleku je ukrytý figurant, por. Miroslav Scherhaufer, ktorý rachotiacim zväzkom palíc ohrozuje útočiaceho psa. (foto 10)

Takto „umravňujú“ nebezpečných útočníkov pri likvidácii výtržností v uzavretých a hlučných priestoroch Majstri Slovenska 2012 – Lasco Polícia – Slovakia s npráp. Otom Calíkom. Lasco bol súčasne vyhodnotený ako najúspešnejší služobný pes tohtoročných majstrovstiev Slovenska, pochádzajúci zo strediska chovu služobných psov OKH P PZ v Moravskom Sv. Jáne, ktoré odchováva šteňatá pod chráneným názvom chovateľskej stanice Polícia – Slovakia. (foto 11)

Osemnásť psov pri testovaní likvidácie nebezpečného útočníka v hlučnej a rozohriatej miestnosti riadne „uštvalo“ aj skúseného figuranta por. Martina Kmeťa. Aj keď si Trenčan npráp. Róbert Pagáč so služobným psom Tackom vybojoval v obranných prácach 10. miesto, v disciplíne cvikov poslušnosti získal veľmi pekné 3. miesto. (foto 12)

Jedinou zástupkyňou nežného pohlavia na tohtoročných majstrovstvách Slovenska v klasickej kynológii bola členka reprezentačného tímu KR PZ v Nitre, práp. Monika Púchovská so služobným psom Hadsch, ktorá si v tvrdej mužskej konkurencii vybojovala celkové 10. miesto. (foto 13)

Vedenie výcvikového strediska OKH P PZ a účastníci majstrovstiev Slovenska si aj počas súťaží uctili pamiatku obľúbeného kolegu, aktívneho psovoda a figuranta Dežka Mecnera, ktorého život nečakane skončil 12. júla tohto roku. (foto 14)

Na slávnostnom odovzdávaní pamätných diplomov a pohárov víťazom jednotlivých disciplín sa zúčastnila aj dvojčlenná delegácia vojenského letectva – plk. Ing. Peter Prokop, veliteľ dopravného krídla gen. Milana Rastislava Štefánika, a pplk. Ing. Tibor Pavel, náčelník štábu dopravného krídla gen. Milana Rastislava Štefánika v Kuchyni – VsZ OS SR, ktoré policajným psovodom – špecialistom umožňuje výcvik zameraný na vyhľadávanie výbušnín a výbušných systémov v priestoroch letiska a v lietadlách. (foto 15)

foto 02
« z 15 »

Text a foto: Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2012