Špeciálna výstava Bulldog a Mops klubu 2014

(KR 5/2014)

Tak ako každý rok, aj tento sme na jar, v období pred Veľkou nocou, zorganizovali Špeciálnu výstavu Bulldog a Mops klubu. Konala sa dňa 12.4.2014 v Budči pri Zvolene v priestoroch jedného príjemného poľovníckeho hotela.

Pozvanie na posudzovanie tohto, pre nás vzácneho dňa, prijal pán Štefan Šinko zo Slovinska, ktorý je tiež vášnivým chovateľom anglických buldogov. Prihlásilo sa 105 psov, a to 31 anglických buldogov, 56 francúzskych buldočkov a 18 mopsov. Z toho sa zúčastnilo 98 psov.

BIS – Gošin´s Loren, maj. Radochová Barbora

Vďaka bohatej účasti a hlavne štedrej nádielke od sponzorov sme vedeli poskytnúť umiesteným vystavovateľom krásne ceny. Výstavu sa rozhodli sponzorovať: Únia kynologických klubov, pán Hladík ako výhradný dodávateľ krmiva značky ANKA, pani Cupáková za firmu Brenny Pet, pán Kováč, pani Domanská zabezpečila občerstvenie, a Roxynka psí svet, ktorí poskytli pre výhercov a výherkyne plemena krásne pelechy a iné ceny do súťaží. Ďalej netradičný, ale veľmi príjemný sponzorský dar v podobne dvoch perfektne prepracovaných a chutných tort upiekli sestry Hamranové. Počas výstavy sa za nimi len tak zaprášilo.

BOB – Angelical Glamour Roger Federer, maj. Hamranová Erika, BOS – Ammy Mops-Breeding, maj. Nováková Irena
BOB – Gošin´s Loren, maj. Radochová Barbora; BOS – Angelical Glamour Mendelejev, maj. Hamranová Erika
BOB – Pedro Bully Royal Club, maj. Kereskényiová Radka; BOS – Alexandra Alexiess Aoki Eka, maj. Cupáková Jana

Ráno začalo s obavami z nepríjemného, upršaného dňa, ktoré sa nám našťastie nenaplnili, a zo sychravého rána sa nakoniec vyvŕbil krásny teplý deň, plný slniečka a dobrej nálady. Pri zahájení výstavy náš podpredseda klubu a zároveň poradca chovu pre francúzskych buldočkov, pán František Plachý, najskôr privítal rozhodcu a osobne poďakoval sponzorom, a následne sa začalo dlho očakávané posudzovanie.

Dieťa a pes
Najlepšia CHS – 1. Mad-Mops, chovateľ Nagy Kornél; 2. Illimon, chovateľ Melichová Ildikó a Monika, 3. Slavic Storm, chovateľ Vašíček Marek

Spomedzi anglických buldogov sa rozhodca rozhodol udeliť BOB sučke Gošin’s Loren majiteľky Barbrory Radochovej, BOS dostal psík Angelical Glamour Mendelejev majiteľky Eriky Hamranovej. Najkrajším francúzskym buldočkom sa stal Pedro Bully Royal Club Radky Kereskényiovej, v opačnom pohlaví sa najlepšie umiestnila Alexandra Alexiess Aoki Eka majiteľky Jany Cupákovej. Medzi mopsami sa pánovi rozhodcovinajviac páčil pes Angelical Glamour Roger Federer, ktorého majiteľkou je Erika Hamranová, BOS dostala sučka Ammy Mops-Breedingmajiteľky Ireny Novákovej. Obsadené boli aj triedy veteránov –návštevou nás poctili traja.Najstarším psíkom výstavy bol francúzsky buldoček Bonnie Bully Royal Club Radky Kereskényiovej, vo veku krásnych deväť rokov. Ani trieda mladšieho dorastu však nezostala bez povšimnutia, svoju prvú výstavu si prišlo vyskúšať dokopy osem „pubertiakov“.

Roxynka – psí svet

Po hlavnom posudzovaní začali súťaže, ktorých sa, na naše prekvapenie,zúčastnil úctyhodný počet psíkov. Počas výstavy sa,tak ako na každej našej, konala aj bonitácia. No a na konci posudzovania a netrpezlivého čakania sa udeľoval najkrajší pes výstavy. Po nastúpení všetkých troch „BOB-ov“ sa pán Štefan Šinko rozhodol udeliť pohár BIS sučke anglického buldoga, Gošin’s Loren. Gratulujeme!

Touto cestou by som sa ešte raz v mene Bulldog a Mops klubu chcela poďakovať všetkým vystavovateľom a návštevníkom s ich štvornohými spoločníkmi, a v neposlednom rade aj sponzorom – za príjemnú atmosféru, dobrú náladu a všetky pozornosti, bez ktorých by sa tento výnimočný deň nedal uskutočniť.

Monika Melichová

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2014