Pomáhajú 10 rokov!

Alexander Berek: „Pomôž dnes, pretože zajtra už môže byť neskoro!“

(KR 8/2016)

Členovia výjazdovej skupiny, čestní členovia a hostia Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia (ŠKZS Slovakia) v sobotu 24. septembra 2016 na mimoriadnej konferencii v Hoteli Eminent v Zlatých Moravciach oslávili 10. výročie svojho založenia.

Slávnosti sa zúčastnili aj pozvaní hostia: z Polície Českej republiky (Krajské riaditeľstvo Moravsko-slezského kraja v Ostrave) JUDr. Ľuboš Valerián, PhD., Mgr. Bc. Radim WitaaIng. Antonín Řezníček; riaditeľ Maďarského červeného kríža (MČK) István Kardos, riaditeľka Územného spolku Slovenského červeného kríža v Leviciach (ÚSSČK) Oľga Szalmová; riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom; policajný pridelenec v Prahe Ing. Ivan Ševčík; JUDr. Ladislav Igenyes z Akadémie Policajného zboru; z Asociácie policajtov vo výslužbe (APVV) Ing. Eduard Pokorný a podpredseda APVV v Šali Dezider Marček; riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Ing. Pavol Nereča, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach Ing. Miroslav Varga; z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO) v Leviciach Štefan Báraň; a z miestnych samospráv bývalý prednosta Okresného úradu v Leviciach JUDr. Ján Janáč; súdny lekár z LFUK v Bratislave MUDr. Dalibor Hojsík, PhD.; majiteľ firmy, ktorá šila prvé uniformy pre ŠKZS Slovakia Gabriel Lindovský; riaditeľ TBG Doprastav Ing. Kornél Koros; webmaster ŠKZS Slovakia Bruno Jendrál; člen predstavenstva Ladce betón Miroslav Kusenda; zástupca Vodohospodárskeho podniku Bratislava Štefan Kobes; zástupca odťahovej služby SOS v Nitre Štefan Duchoň; pracovníci médií a čestní členovia ŠKZS Slovakia – šéfredaktor relácie Policajný magazín RTVS JUDr. Štefan Rajtár, redaktorTA3 Pavol Kirinoviča redaktorka TV JOJ Diana Pavlisová. (foto 1)

Riaditeľ MČK István Kardos z Budapešti vo svojom referáte pripomenul potrebu cezhraničnej spolupráce, poukázal na význam spoločných cvičení a poďakoval za aktívnu pomoc ŠKZS Slovakia pri ekologickej katastrofe v r. 2010 v maďarskej obci Ajka (Kolontár), kde 123 osôb utrpelo ťažké zranenia a 10 ľudí prišlo o život. Zdôraznil, že členovia ŠKZS Slovakia boli medzi prvými zasahujúcimi záchranármi. (foto 2)

Riaditeľka ÚSS ČK v Leviciach Oľga Szalmová sa venovala informácii o vzájomnej spolupráci všetkých záchranných služieb v rámci Integrovaného záchranného systému, pričom zdôraznila, že ju teší, ak sa jednotlivé zložky IZS spoločne zúčastňujú nielen rôznych cvičení, ale aj ostrých akcií, ako sú napr. časté povodne v okrese Levice, a že členovia ŠKZS Slovakia sa každoročne úspešne preškoľujú o poskytovaní prvej predlekárskej pomoci. Na záver svojho vystúpenia odovzdala členom ŠKZS Slovakia ocenenie za ich dobrovoľnú službu, obetavosť a humanitu. Súčasne povedala, že sa zasadí o udelenie najvyššieho stupňa vyznamenania v tejto oblasti pre GR ŠKZS Slovakia. (foto 3)

Za delegáciu Policie ČR predniesli referáty námestník KR PZ Mgr. Bc. Radim Wita a vedúci odd. všeobecnej kriminality JUDr. Ľuboš Valerián, PhD., ktorí zhodnotili spoluprácu s ŠKZS Slovakia – použitie špeciálne vycvičeného psa na vyhľadávanie mŕtvych ľudských tiel, ktorý bol viackrát nasadený pri odhaľovaní závažnej trestnej činnosti na území ČR na základe dohody podpísanej v r. 2011, aj keď spolupráca začala oveľa skôr. Uviedol, že členovia ŠKZS Slovakia sa každé dva roky zúčastňujú medzinárodných súdnolekárskych konferencií v Rožnove pod Radhoštěm, zameraných na odhaľovanie závažnej trestnej činnosti. ŠKZS Slovakia sa každoročne zúčastňuje inštruktážno-metodických zamestnaní, ktoré organizuje Krajské riaditeľstvo polície Moravsko-slezského kraja. (foto 4)

JUDr. Ladislav Igenyes z Akadémie Policajného zboru v príhovore pripomenul, že ako operačný dôstojník PZSR bol pri zrode Záchranárskeho modulu MV SR, ktorého vedúcim družstva psovodov záchranárov bol ministrom vnútra SR vymenovaný vtedajší inštruktor výcviku služobných psov a psovod špecialista npor. Alexander Berek (terajší GR ŠKZS Slovakia), a ocenil, že sa pán Berek aj po odchode do dôchodku venuje záchranárstvu. (foto 5)

Ing. Eduard Pokorný (APVV) vo svojom hodnotiacom referáte poukázal na potrebu podporovania dobrovoľných záchranárskych kynológov, ktorí poskytujú významnú pomoc pri rôznych mimoriadnych udalostiach, pri pátraní po nezvestných osobách, povodniach, a ďalších prírodných katastrofách. Na záver svojho príhovoru odovzdal GR ŠKZS Slovakia Alexandrovi Berekovi medailu APVV, udelenú za doterajšiu záchranársku činnosť. (foto 6)

Dezider Marček (APVV) vysoko zhodnotil prácu ŠKZS Slovakia, pričom pripomenul aj časté spoločné pátracie akcie v lokalitách okresu Šaľa. Na záver svojho príhovoru odovzdal GR ŠKZS Slovakia Alexandrovi Berekovi plaketu APVV, udelenú za jeho významné zásluhy o rozvoj APVV. (foto 7)

Riaditeľ KR HaZZ v Nitre Ing. Pavol Nereča poďakoval členom a vedeniu ŠKZS Slovakia za doterajšiu spoluprácu pri spoločných zásahoch a cvičeniach, pričom tlmočil pozdrav od prezidenta HaZZ gen. Alexandra Nejedlého. Ocenil aktívnu spoluprácu ŠKZS Slovakia s HaZZ v Nitrianskom kraji. Na záver svojho príhovoru odovzdal GR ŠKZS Slovakia Alexandrovi Berekovi za dlhoročnú aktívnu spoluprácu pri poskytovaní pomoci pri záchrane osôb a majetku pamätnú medailu III. stupňa, a riaditeľ OR HaZZ v Leviciach Ing. Miroslav Varga poďakoval za doterajšiu spoluprácu a odovzdal ŠKZS Slovakia sochu sv. Floriána, patróna hasičov. (foto 8, 9)

Riaditeľ OR DPO v Leviciach Štefan Báraň vo svojom referáte vyzdvihol spoluprácu dobrovoľných hasičov s členmi ŠKZS Slovakia pri jednotlivých mimoriadnych udalostiach a potrebu takejto inštitúcie, akou je ŠKZS Slovakia, v okrese Levice. Na záver svojho príhovoru ocenil GR ŠKZS Slovakia Alexandra Bereka medailou za spoluprácu III. stupňa. (foto 10, 11)

Redaktor TA3 Pavol Kirinovič poukázal na význam spolupráce médií so záchranárskymi zložkami pri udalostiach ohrozujúcich život a zdravie, pričom ocenil spoluprácu s ŠKZS Slovakia za ochotu spolupracovať pri poskytovaní informácií o ich zásahoch pri mimoriadnych udalostiach. (foto 12)

Vedúca Záchrannej jednotky Civilnej ochrany ŠKZS Slovakia Ninka Bereková vo svojom príhovore oboznámila prítomných s priebehom vzniku tejto jednotky (od 5. 1. 2015 na odbore krízového riadenia Okresného úradu v Leviciach), ktorá pracuje v zložení 1+7 osôb, určených na elimináciu následkov mimoriadnych udalostí. Jednotka mala ustanovujúcu schôdzu 10. februára toho istého roku a už 19. marca sa zúčastnila na prvom veľkom medzinárodnom cvičení zložiek IZS. (foto 13)

Alexander Berek vo svojom hlavnom referáte pripomenul, že celosvetová záchranárska činnosť prešla od dávnych čias až dodnes významným vývojom, ovplyvneným potrebami postihnutých. Obdobne sa vyvíjala aj činnosť ŠKZS Slovakia, ktorá bola založená v roku 2006, a zo záchranárskej kynologickej služby sa prepracovala do Integrovaného záchranného systému Civilnej ochrany ako samostatný právny subjekt s vlastnými stanovami, schválenými Ministerstvom vnútra SR. Hoci jej začiatky boli neľahké, vždy pomáhala pri záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt. Generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia Alexander Berek uplatňuje svoje skúsenosti aj z účasti na veľkých záchranárskych misiách po zemetraseniach, napr. v Turecku a v Iráne, ale aj zo súčinnostného cvičenia NATO pod názvom TransCarpathia 2000. Členovia ŠKZS Slovakia sa zúčastnili a zúčastňujú množstva medzinárodných záchranárskych cvičení na vysokej úrovni, čím získavajú obrovské skúsenosti, využiteľné v tejto oblasti.

Tak ako všetci dobrovoľníci zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov, stretla sa s týmto problémom aj ŠKZS Slovakia. Postupne im však starosti ubúdali – získali ochotných sponzorov a začali spolupracovať aj s obcami, ktoré ich aktivity podporovali. Za prvých päť rokov im pomáhala prekonať finančné problémy firma Chirosana v posledných rokoch ich podporuje akciová spoločnosť Beton pumpy a doprava Sk. Na skvalitnenie činnosti vedenie ŠKZS Slovakia vypracovalo koncepčný plán, podľa ktorého počas desiatich rokov existencie postupovali. Postupne uzavreli 17 zmlúv o vzájomnej spolupráci so záchranárskymi a inými organizáciami na území Slovenska a v zahraničí, s ktorými dodnes aktívne spolupracujú. Členovia ŠKZS Slovakia sa postupne školia v rôznych odbornostiach, pričom každý člen výjazdovej skupiny musí získať eurocertifikát z poskytovania prvej predlekárskej pomoci.

Plánované výcviky a cvičenia pomáhajú ŠKZS Slovakia pripraviť si kvalitných záchranárskych psova aktívnych záchranárov. Od r. 2015, kedy na základe úspešného projektu založili Záchrannú jednotku Civilnej ochrany ŠKZS Slovakia, ich Krajské operačné stredisko v Nitre zaradilo do Integrovaného záchranného systému, čo ŠKZS Slovakia ešte viac zaväzuje dôsledne si plniť služobné povinnosti 24 hodín denne – veď v priebehu svojej existencie absolvovali vyše 600 rôznych akcií, a to vždy bezplatne. Boli to pátracie akcie na súši i na vodnej hladine, služby ŠKZS Slovakia využívali nielen občania, Policajný zbor SR, ale aj okolité štáty. Postupne skvalitňujú aj svoje materiálno-technické vybavenie, ktoré používajú pri záchrane ľudských životov. ŠKZS Slovakia poskytuje svoje služby veľmi zodpovedne, čo dosvedčujú nielen časté požiadavky o pomoc, ale aj rôzne významné ocenenia, ktoré záchranári získali. Na záver svojho referátu poďakoval každému, kto pomohol naplniť ich ciele pri záchrane ľudských životov v duchu vlastného sloganu: „Pomôž dnes, pretože zajtra už môže byť neskoro!“ (foto 14)

Na záver konferencie odovzdával GR ŠKZS Slovakia Alexander Berek a druhý zástupca GR Boris Lavo pozvaným hosťom malé vecné dary a ďakovné listy. Trom hosťom: Ing. Jaroslavovi Madarovi, Ing. Antonínovi Řezníčkovi a Mgr. Petrovi Nevolnému udelila ŠKZS Slovakia Certifikát o prijatí za čestného člena. (foto 15, 16)

Po odznení slávnostných referátov venovaných hodnoteniu činnosti ŠKZS Slovakia k jubileu ocenili jej členovia svojho prekvapeného riaditeľa Alexandra Bereka veľkoplošnou fotografiou, na ktorej je so svojím významným, dnes už nežijúcim služobným psom Dneprom. (foto 17)

Svojimi piesňami a tancami prišli pozdraviť a potešiť účastníkov konferencie žiaci Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach, tanečná skupina Danciny a Detský folklórny súbor Zlatňanka. (foto 18)

Nasledoval obed, doplnený slávnostným prípitkom a ochutnávkou krásnej torty ozdobenej motívmi ŠKZS Slovakia k okrúhlemu jubileu. Konferenciu ukončilo spoločenské posedenie, spojené s neformálnou výmenou skúseností, doplnené bohatými švédskymi stolmi. (foto 19, 20, 21, 22)

Členom ŠKZS Slovakia želáme veľa úspechov do ďalších rokov pri zachraňovaní ľudských životov!

foto 1
« z 22 »

Text a foto: ©Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2016