O nečakané prekvapenie sa postarali Trnavčan s Bratislavčanom

Policajná kynológia

(KR 7/2012)

Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (OKH P PZ) usporiadal v dňoch 5. až 8. júna 2012 VIII. majstrovstvá Slovenska v špeciálnej kynológii vo výkone policajných psov, ktorých sa zúčastnili dvojčlenné súťažné družstvá z krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Prešove, Žiline, Trenčíne, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave a z riaditeľstiev hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave a Prešove. Táto vrcholná celoslovenská previerka „drogárov“ a „výbušninárov“ reprezentujúcich slovenskú špeciálnu policajnú kynológiu sa uskutočnila v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru MV SR v Malackách.

Majstrovstvá Slovenska v špeciálnej a klasickej kynológii (ktoré sa uskutočnia v septembri tohto roku), sú každoročnou previerkou profesionálnej pripravenosti najlepších psovodov Policajného zboru, ktorí zvíťazili vo vyraďovacích kolách krajských súťaží. Cieľom tohtoročných majstrovstiev Slovenska v špeciálnej kynológii vo výkone policajných psov bolo porovnať vycvičenosť a pripravenosť najlepších psovodov – špecialistov a ich služobných psov na plnenie náročných služobných úloh spojených s vyhľadávaním drog, omamných látok, výbušnín a výbušných systémov.

Policajní psovodi so svojimi psami súťažili v disciplínach vopred určených propozíciami majstrovstiev, pričom v stanovenom čase museli vyhľadať a označiť vzorky drog a výbušnín uložených v batožinách, v neobývaných a obývaných objektoch, vo vagónoch bežne používaných na prepravu cestujúcej verejnosti a na verejnom priestranstve. Keďže ovládateľnosť služobného psa je vizitkou celkovej práce psovoda, nechýbala ani súťaž v cvikoch poslušnosti. Použité vzorky drog vychádzali z reálneho výskytu „na trhu“, čo znamená, že služobné psy vyhľadávali a označovali ukrytý heroín, marihuanu, amfetamín a kokaín. „Výbušninári“ vyhľadávali a označovali úkryty s uloženými priemyselnými trhavinami (danubit, slavit, harmonit) a vojenskými trhavinami semtex a TNT (trinitrotoluén).

Riaditeľom tejto prestížnej celoslovenskej súťaže policajných psovodov – špecialistov bol vymenovaný zástupca riaditeľa OKH P PZ – pplk. Mgr. Branislav Diďák, ktorý osobne dohliadal na jej hladký priebeh. Do zodpovednej úlohy hlavného rozhodcu súťaže bol vymenovaný starší referent špecialista oddelenia metodiky, výcviku, chovu a veterinárnej služby OKH P PZ – pplk. Ing. Patrik Vincúr, ktorému sekundoval nezávislý pozvaný rozhodca, pplk. v. v. Oldřich Šnytr, ktorý je nestorom českej špeciálnej kynológie (v činnej službe pôsobil ako riaditeľ Výcvikového strediska Polície Českej republiky v Balkovej). Tretím posudzovateľom výkonu služobných psov bol vymenovaný starší referent špecialista oddelenia metodiky, výcviku, chovu a veterinárnej služby OKH P PZ – pplk. Ing. Marián Charvát.

O nečakané prekvapenie sa postaralo reprezentačné družstvo Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave (ppor. Marián Moravanský so služobným psom Qwan a práp. Szabolcs Dorák so služobnou sučkou Felis), ktoré získalo prvé miesto v kategórii družstiev a putovný pohár riaditeľa OKH P PZ, pričom práp. Szabolcs Dorák so služobnou sučkou Felis sa stali Majstrami Slovenska na rok 2012 v kategórii vyhľadávania výbušnín jednotlivcami. Druhé miesto si vybojoval skúsený a ostrieľaný psovod, npráp. Ivan Hyben so služobným psom Sedwin z Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Prešove, a na treťom mieste sa umiestnil práp. Radoslav Šajmír z RHCP v Bratislave so služobnou sučkou Daša.

V súťaži družstiev si druhé miesto vybojovala reprezentácia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici v zložení – por. Vojtech Sabol so služobným psom Dodo a npráp. Richard Kosztúr so služobným psom Neck. Tretie miesto v súťaži družstiev získalo reprezentačné družstvo KR PZ v Žiline v zložení – kpt. Ján Jablonovský so služobným psom Agbar a npráp. Milan Paľa so služobným psom Bax.

Vo vyhľadávaní drog v kategórii jednotlivcov si hrdý titul Majstra Slovenska na rok 2012 vybojoval npráp. Vladimír Kraviar so služobným psom Hektor z KR PZ v Bratislave, druhé miesto obsadil npráp. Milan Broniš so služobným psom Xeno z KR PZ v Trenčíne a tretie miesto získal npráp. Milan Paľa so služobným psom Bax z KR PZ v Žiline.

K nerušenému priebehu celej súťaže prispeli nielen priaznivé klimatické podmienky, ale najmä vhodne vybrané pracoviská, ústretovosť personálu ZB HaZZ v Malackách a bezchybná práca technického personálu súťaže.

Spoločná rozlúčková fotografia najúspešnejších jednotlivcov a družstiev s členmi technického personálu majstrovstiev a vzácnymi hosťami, ktorí prišli súťažiacich "drogárov" a "výbušninárov" podporiť a zablahoželať tohtoročným víťazom k dosiahnutým výsledkom.
« z 16 »

Text a foto: Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2012