Letný výcvikový tábor talentovanej mládeže 2013

Malý Lapáš, Ranč Nový Dvor, Z Polytanu SK

(KR 10/2013)

Už po trinástykrát sa toto leto konal Letný výcvikový tábor talentovanej mládeže SR, ako inak, než u našich skvelých priateľov a úžasných ľudí, u rodiny Tóthovcov, ktorí poskytujú svoj Ranč Nový Dvor pre mládežníkov z celého Slovenska, a to za jediným účelom – výcviku ich štvornohých kamarátov. Tento ročník sa niesol v duchu noviniek a prílivu nových talentov. Zišlo sa nám tam 25 mladých kynológov vo veku od 12 do 18 rokov, z ktorých bola polovica ostrieľaných harcovníkov a tá druhá novicov, tí sa však nedali zahanbiť po žiadnej stránke. Po dlhých rokoch z radov mládežníkov odchádzali viac i menej známe tváre terajšej vrcholovej kynológie, a ani tento rok tomu nebolo inak. Rady mládežníkov na prahu dospelosti opustili dvaja super „chalani“ a šikovní kynológovia Peter Lengvarský ml. a Erik Grežďo, o ktorých budeme dozaista ešte počuť.

Tento ročník nám počasie prialo, nakoľko už tri ročníky sme mali neznesiteľné teplo, ale tento bol veľmi priaznivý k výcviku a aktivitám, ktoré sme mali pre našich mládežníkov pripravené. Trénovalo sa dvojfázovo, a to ráno a večer. Striedali sa poslušnosti a obrany pod vedením skúsených psovodov a vedúcich jednotlivých družstiev. Vedúci tábora bol Mgr. Juraj Štaudinger s šarmantnou dcérou Radkou, Janka Kucková, Mgr. Martina Rúžičková, Zuzka Sidó, Štefan Pongrácz a ako nováčik nastúpil Jozef Vajas, ktorý však v ničom nezaostával a mládežníci si ho rýchlo obľúbili.

Za figurovanie chcem poďakovať Martinovi Majerovi a Gyurimu Huberovi za nezištnú a korektnú pomocnú ruku, ktorú mi podali. Nielen že sa v tábore zišlo veľa mládežníkov, ale aj kvalitatívne lepšie zvieratá na vyššej úrovni, čo sa v priamej úmere odrážalo v kvalite prevedenia obrán a záhryzov ako takých, ale aj pri poslušnostiach.

Každý deň mali naši mládežníci o program postarané a nemali veľa voľného času, a preto spomeniem len zopár takých, ktoré nielen mne, ale aj im ostanú dlho v pamäti. Od samotných tréningov či už poslušností alebo obrán sa denne bavili najrozličnejšími hrami, ktoré pre nich zabezpečovali Radka a Zuzka, ale pripravený bol aj výlet do Bratislavy, maškarný ples, preteky so zadaním skúšky BH-SK, prednáška o prvej pomoci pre svojho štvornohého miláčika od MVDr. Edity Kráľovej, prednáška od prezidenta UKK Jozefa Šustera a Vladimíra Javorčíka a v neposlednom rade aj výstava psov.

Bolo toho mnoho a tento ročník osobne považujem za prelomový, nakoľko nám ukázal, že zmysel v práci z mládežou je jedinečný a veľmi dôležitý. Počas týždňa stráveného na Ranči nás prišli pozrieť aj naši športoví reprezentanti v športovej kynológii, ktorí sa kvalifikovali na MS FCI a WUSV 2013: Jaroslav Vnenčák, Viliam Koberčík a Bc. Pavol Šlahor. S mládežníkmi sa podelili o svoje skúsenosti a navyše im aj osobne predviedli svoje kynologické majstrovstvo naostro v rámci tréningov. V skratke by sa dalo povedať, že už nie je o čom písať, ale ako som na začiatku spomínal, nie je možné vypovedať zmysel a opodstatnenie tohto projektu, ako aj opísať do detailu celý skvelý týždeň s našimi mládnežníkmi. Veľké ďakujem musím na záver vysloviť pre všetkých zainteresovaných, najmä Juraja Štaudingera, všetkých menovaných inštruktorov, ktorí odovzdávajú rok čo rok svoje skúsenosti, a to bezodplatne, ako aj pre figurantov. V neposlednom rade patrí naša vďaka aj sponzorom, ktorí sa každoročne starajú o skvelé ceny pre našich mládežníkov, a aj tento rok ich bolo neúrekom.

Výsledková listina pretekov podľa skúšky BH-SK:

  1. miesto: Bianka Sidorová, sučka NO – XENA
  2. miesto: Aneta Hubjaková, pes NO – JERRY
  3. miesto: Erik Grežďo, sučka NO – Keisy
  4. miesto: Soňa Lulovičová, sučka NO – Endy
  5. miesto: Denis Kučera, sučka BO – Cynthia
  6. miesto: Patrícia Mochňacká, sučka NO – Chelsea

Celkovo bolo vyhodnotených 14 mládežníckych pretekárov. Naši sponzori: HAPPY DOG CZ & SK, Wustenrot, Slovan Bratislava, ale aj jednotlivci: Ing. Ladislav Lopatka a Ing. Lubomír Baník.

Veľké ĎAKUJEME…

Pohľady mladých účastníkov

Tak ako každý rok, aj tento sa už po trinástykrát konal v areáli „Ranč Nový dvor“ firmy „Z POLYTANU SK“ letný výcvikový tábor talentovanej mládeže. Bolo to v dňoch od 19.-25.8.2013.

Stretlo sa tu 25 mládežníkov z celého Slovenska vo veku od 12 do 18 rokov. Nesmierne ma teší, že záujem o športovú kynológiu každým rokom narastá. Veľmi veľké poďakovanie patrí Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky, ktorý uhradil tento tábor v plnej miere. Ďalej chcem vysloviť obrovské „ďakujem“ rodine Tóthovcov za unikátne a pohodlné ubytovanie a zároveň za poskytnutie výcvikového areálu. Taktiež by som chcel poďakovať inštruktorom, a to Mgr. Martine Ružičkovej, Zuzane Sidó, Janke Kuckovej, Štefanovi Pongráczovi a Jozefovi Vajasovi. Figurantom Martinovi Barlíkovi, Martinovi Majerovi a Gyurimu Hubertovi. V neposlednom rade patrí veľmi veľká vďaka Mgr. Jurajovi Štaudingerovi za všetko, čo robí pre slovenskú mládež.

Celý týždeň sme pilne pracovali na sebe i na svojich štvornohých zverencoch. Pred začatím výcviku sme sa s inštruktormi poradili, čo naši psi vedia, respektíve nevedia. Následne sme sa snažili pod ich dozorom vypĺňať nedostatky, ktoré robíme my i naši psi. Počas celého skvelého tábora nás navštevovali významní reprezentanti slovenskej športovej kynológie, a to Pavol Šlahor, Jaroslav Vnenčák a Viliam Koberčík. Všetci sme ich pozorne sledovali pri ich kvalitnej práci so psami a snažili si od nich vziať čo najviac.

Na začiatku týždňa nás prišla navštíviť veterinárka MVDr. Edita Kráľová aj so svojím pudlom a ukázali nám všetko, čo treba vedieť oposkytnutí prvej pomoci psovi. O pár dní na to nám prišli povedať zopár zaujímavých slov o výstaváchprezident UKK Jozef Šuster a Vladimír Javorčík. Koniec pracovného týždňa sme ukončili skúškou BH-SK, ktorá nám spestrila záver pracovného týždňa. Predposledný deň sa konala výstava, ktorej sa zúčastnili všetky mládežníčky a mládežníci so svojim štvornohými krásavcami.

Z tohto úžasného týždňa sme si odniesli plno skúseností, zážitkov a taktiež veľa cenných rád do života.

Denis Kučera

V slnečnom augustovom týždni sa streli mládežníci z celého Slovenska v areáli ,,Ranč Nový dvor“ firmy ,,Z POLYTANU SK“. Tábor sa začal v pondelok 19.8. príchodom mládežníkov a trval do konca týždňa, do 25.8.2013. 25 mladých kynológov zo všetkých kútov Slovenska sa stretlo, aby nabrali nové vedomosti a skúsenosti nielen z oblasti kynológie.

Pre niekoho je tento tábor začiatkom kynologickej kariéry, no tí starší si prišli rozšíriť vedomostné poznatky týkajúce sa športovej kynológie. Po úvodnom príhovore Mgr. Juraja Štaudingera sme sa, ako to už býva zvykom, priradili ku svojim vedúcim, ktorými tento rok boli: Mgr. Maťka Ružičková, Zuzka Sidó, Janka Kucková, Pišta Pongrácz a nováčik Jožko Vajas. Ako za posledných pár rokov, aj teraz sa o figurovanie postaral jeden z najlepších slovenských figurantov, Martin Barlík. Pomocnou silou sa mu na pár dní stali taktiež skúsení figuranti Maťo Majer aGyuri Hubert. Počasie nám tento rok veľmi prialo, i keď občas spadlo pár kvapiek. No všetko sme hravo zvládli. Celý týždeň sme usilovne a vytrvalo pracovali na sebe i na svojich chlpatých štvornohých zverencoch. Každodenná ranná rozcvička medzi 6:00 – 6:30 nám dodávala veľa síl a energie do výcviku. Počas tábora sme si preverili svoje vedomosti z oblasti kynológie formou malého testu, ktorý bol preniektorých niečim novým, no iní sa nedali zahanbiť a preukázali aj svoje teoretické poznatky.

Hneď na úvod týždňa k nám zavítala MVDr. Edita Kráľová, ktorá nás oboznámila s poskytnutím prvej pomoci našim štvornohým miláčikom. V strede tábora nám prišli sprostredkovať kúsok zo svojej práce prezident UKK Jozef Šuster a Vladimír Javorčík. O sprestrenie tábora sa postaralo pár mladých „Agiliťákov“, ktorí sa nám predviedli so svojimi malými miláčikmi. Počas celéhotábora nás navštevovali významní reprezentanti slovenskej kynológie, a to: Pavol Šlahor, Jaroslav Vnenčák a Viliam Koberčík. Všetci sme ich pozorne sledovali pri ich kvalitnej práci so psami a snažili sa vziať si od nich čo najviac. Na konci týždňa sme mali možnosť splniť skúšku BH-SK, do ktorej sa prihlásili všetci, čo mali psov starších ako 12 mesiacov. V poslednom dni tábora sme ukázali svojich najdrahších v plnej kráse. Konala sa tu výstava o najkrajšieho psa celého tábora.

Srdečnú vďaku a obdiv by som chcela vyjadriť pánovi Mgr. Jurajovi Štaudingerovi a všetkým vedúcim za neskutočnú trpezlivosť a množstvo užitočných rád. Veľké ĎAKUJEM patrí najmä rodine Tóthovcov, ktorí opäť srdečne poskytli nám mládežníkom ubytovanie a priestor pre výcvik.

Dominika Letková

Martin Barlík
Foto: Martina Ružičková a Zuzana Sidó

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2013