LERRY Di Dranel exceloval!

(KR 7/2016)

Majstrami Slovenska opäť reprezentanti Banskobystrického kraja!

V dňoch 5. až 9. septembra 2016 sa v stredisku výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (OKH PPZ) v Malých Levároch a na vybraných pracoviskách v katastri priľahlých obcí uskutočnili jubilejné XX. majstrovstvá Slovenska vo výkone policajných psov v klasickej kynológii, ktorých sa zúčastnilo deväť súťažných družstiev – 18 najúspešnejších psovodov z krajských súťaží. Tí reprezentovali jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru (KR PZ) v Prešove, Košiciach, Žiline, Trenčíne, Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, a Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance (RHCP). Organizátori pripravili pre víťazov majstrovstiev pekné poháre, diplomy a vecné ceny. (foto 1, 2)

Riaditeľom organizačného štábu majstrovstiev bol vymenovaný vedúci strediska klasického výcviku služobných psov OKH PPZ v Malých Levároch, pplk. Ing. Patrik VINCÚR. (foto 3)

Hlavným rozhodcom súťaže bol inštruktor strediska klasického výcviku služobných psov OKH PPZ npor. Zdenko KOREŇ. Odbor kynológie a hipológie PPZ v záujme o nestranné posúdenie výkonu služobných psov pozval na tohtoročné majstrovstvá aj nezávislých a skúsených rozhodcov –prezidenta Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky plk. Mgr. Juraja ŠTAUDINGERA, kpt. v. v. Bc. Ivana TERENA a npor. v. v. Jozefa TONKU. Ďalšou členkou rozhodcovského tímu bola inštruktorka strediska klasického výcviku služobných psov OKH PPZ – kpt. Soňa KOŽÁKOVÁ. Ako členovia technického štábu pracovali npor. Milan Kováč, práp. Ing. Jana ŠEVČOVIČOVÁ, ppráp. Ján TRENČANSKÝ, nstržm. Mgr. Tomáš HOLEČKA, a ako hosť npráp. v. v. Jiří KOLDA. (foto 4)

Figurantmi pri obranných prácach boli„rokmi overení“ psovodi – špecialisti – npor. Miroslav SCHERHAUFER (trojnásobný Majster Slovenska a reprezentant KR PZ v Trnave v špeciálnej policajnej kynológii vo vyhľadávaní výbušnín) a Peter MIČÚCH.

Rozhodcovský tím po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a dvojčlenných družstiev rozhodol o nasledujúcom poradí:

V kategórii súťaž jednotlivcov získal:
1. miesto a titul Majster Slovenska na rok 2016npor. Vojtech SABOL so služobným psom LERRY di Dranel, reprezentujúci KR PZ v Banskej Bystrici. Súčasne získali poháre za 1. miesto v pachových prácach, v cvikoch poslušnosti a v obranných prácach, Putovný pohár firmy L-TRANS pre najlepšieho psa v klasickej policajnej kynológia pohár za 1. miesto v súťaži družstiev, čo sa v doterajšej histórii tejto prestížnej policajnej súťaže ešte nikomu nepodarilo. Npor. Sabol patrí k najskúsenejším psovodom Policajného zboru: na IX. MS v r. 2005 získal celkové 2. miesto, na X. MS v r. 2006 si vybojoval celkové 3. miesto, na XII. MS v r. 2008 získal celkové 2. miesto (spolu so služobným psom EGON Samova ríša) av uplynulom roku celkové 2. miesto s terajším služobným psom LERRY di Dranel.
2. miesto práp. Ľudovít KNEŽO so služobným psom TANGO z RHCP Sobrance, ktorí súčasne získali pohár za 2. miesto v pachových prácach, pohár za 3. miesto v obranných prácach a pohár za 3. miesto v súťaži družstiev.
3. miesto npráp. Juraj KOMJATI so služobným psom ICON Polícia – Slovakia, reprezentujúci KR PZ v Košiciach, ktorí súčasne získali pohár za 2. miesto v cvikoch poslušnosti, pohár za 2. miesto v súťaži družstiev a Pohár najlepšieho služobného psa pochádzajúceho z chovu Polícia – Slovakia (chovateľská stanica sídli v Moravskom Sv. Jáne a odchováva pre Policajný zbor šteňatá plemena nemecký ovčiak pod týmto chráneným názvom). foto 5

V kategórii súťaž družstiev reprezentujúcich jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru a RHCP Sobrance získal:
1. miesto a kolektívny titul Majstri Slovenska na rok 2016 tím reprezentujúci KR PZ v BANSKEJ BYSTRICI, vedený kpt. Ivanom ČIPKOM, v zložení: npor. Vojtech SABOL a LERRY di Dranel, a npráp. Marek ŠUPA a LOGAN (minuloroční víťazi, ktorí tohto roku obsadili celkové4. miesto).
2. miesto tím reprezentujúci KR PZ v KOŠICIACH, vedený mjr. Ing. Petrom REPÍKOM, v zložení: kpt. Peter LORINC so služobným psom ERON a npráp. Juraj KOMJATI so služobným psom ICON Polícia – Slovakia, ktorí súčasne získali pohár za celkové 3.miesto v pachových prácach a2. miesto vo cvikoch poslušnosti.
3. miesto tím reprezentujúci RHCP SOBRANCE, vedený kpt. Bc. Jánom NEMCOM, v zložení: npor. Mgr. Radovan SENTELÍK so služobným psom TORO a práp. Ľudovít KNEŽO so služobným psom TANGO, ktorí získali pohár za 2. miesto v pachových prácach a pohár za 3. miesto v obranných prácach. (foto 6)

Diplomy, poháre a vecné ceny odovzdali najúspešnejším súťažiacim pozvaní rozhodcovia súťaže a čestní hostia: viceprezident Policajného zboru gen. JUDr. Ľubomír ÁBEL, podpredsedovia Odborového zväzu polície v SR Viktor KISS a Roman LACO (ktorí v mene odborárov odovzdali víťazom vecné ceny udelené OZP v SR), významný slovenský kynológ Ing. Michal MIKO a veliteľ Dopravného krídla gen. Milana Rastislava Štefánika v Kuchyni plk. Ing. Peter PROKOP (Dopravné krídlo poskytuje policajným kynológom svoj areál a techniku na výcvik psovodov špecialistov). (foto 7)

Riaditeľ OKH PPZ plk. Mgr. Branislav DIĎÁK osobitne ocenil náročnú prácu figurantov, objektívne posudzovanie zboru rozhodcov delegovaných na tohtoročné majstrovstvá, a venoval im vecné ceny.

Na záver podujatia viceprezident PZ gen. JUDr. Ľubomír ÁBEL poďakoval súťažiacim za vzornú reprezentáciu svojich krajov a zdôraznil, že policajní psovodi športovým vystupovaním a výbornými výkonmi potvrdili svoju pripravenosť riešiť aj najnáročnejšie služobné povinnosti, o čom svedčia všetky doteraz úspešne ukončené služobné úlohy na úseku vnútroštátnej bezpečnosti, i pri ochrane zahraničných hostí prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky počas nášho predsedania Európskej únii. (foto 8)

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

foto 1
« z 25 »

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2016