Imrich Sopko

velikán chovu nielen boxerov jubiloval…

(KR 7/2016)

1. augusta 2016 sa dožil významného životného jubilea pán Imrich Sopko, ktorého široká kynologická verejnosť vníma v prvom rade ako významného chovateľa boxerov a medzinárodného rozhodcu. Málokto však vie, že patril medzi priekopníkov slovenskej kynológie najmä na východnom Slovensku a v jeho rodných Košiciach. Azda len zopár pamätníkov vo svojich spomienkach sa vráti desiatky rokov späť a môže konštatovať, že prvý pes s preukazom pôvodu Imricha Sopka bola nemecká doga, ktorú si zaobstaral v roku 1951. Bol to prvý predstaviteľ plemena s preukazom pôvodu v  Košiciach. Od tej doby sa aj začal jeho vzťah k organizovanej kynológii a postupne choval psov rôznych plemien až kým nezasvätil život jednému…

V kynologickom živote bol prelomový rok 1969. Vtedy mu učarovalo plemeno nemecký boxer. Počas aktívneho chovu sa podarilo v chovateľskej stanici Im-Ka odchovať viacero interšampiónov, šampiónov a  klubových víťazov mnohých krajín, ale najmä jedincov, ktorí výrazne ovplyvnili chov boxera. Dodnes sú pojmami najmä legendárni súrodenci I.Ch. Mony a I.Ch. Morgan Im-ka,  ktorí podľa mnohých znalcov histórie plemena výrazne predstihli dobu.

V rodokmeňoch veľkého množstva súčasných jedincov a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, nájdeme aj po štvrťstoročí od ukončenia aktívneho chovu boxerov Imricha Sopka, zastúpenie jedincov pochádzajúcich z jeho chovateľskej stanice.

GABI + MONY Im-Ka

V Slovenskom boxer klube pán Imrich Sopko zastával viacero funkcií. Dlhé roky bol poradcom chovu, neskôr prezidentom klubu a počas výkonu tejto funkcie Slovenský boxer klub po prvýkrát usporiadal majstrovstvá sveta aj svetovú výstavu ATIBOX. Počas tohto obdobia bol vždy zástancom umiernenosti a dobrých medziľudských vzťahov. K obdobiu keď zastával v klube najvyššiu funkciu sa viaže výrazná zmena v chovateľskom poriadku Slovenského boxer klubu, keď klub dal plnú dôveru v správe plemena chovateľom, ktorí k nemu aj naďalej pristupujú so zvýšenou osobnou zodpovednosťou. Následné výrazné rozšírenie krvnej základne, vďaka  výrazne zväčšenému počtu využívaných plemenníkov, vnímame dnes v chove boxerov ako pozitívny jav, najmä z dôvodu zvýšenia dlhovekosti a prirodzeného zdravia populácie.  Tieto majú za následok pretrvávajúcu obľúbenosť plemena, ako aj záujem o slovenské odchovy v zahraničí.

Imrich Sopko popri boxeroch choval aj iné plemená psov, kde s citom jemu vlastným, pozitívne ovplyvňoval nielen exteriér, ale aj prirodzené zdravie a tým aj životaschopnosť populácie plemien. Najvýraznejší chovateľský vplyv je popri boxeroch nespochybniteľný u plemena čivava. Patril nielen medzi priekopníkov slovenského chovu, kde výrazne ovplyvnil selekciou ideálny typ, ale aj reprodukčné schopnosti jeho odchovov boli veľmi ojedinelé a následne ovplyvnili chov čiváv na Slovensku.

MONI Im-Ka

Imrich Sopko je medzinárodným rozhodcom boxerov, čiváv i ďalších plemien ku ktorým  má pozitívny vzťah. Veríme, že ho budeme môcť uvidieť vo funkcii rozhodcu na januári 2017 na medzinárodných výstavách v Nitre.

Touto cestou zaželajme pri príležitosti životného jubilea hlavne pevné zdravie a veľa elánu v kynologickom i osobnom živote.

Jozef Šuster

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2016