Slovenský hrubosrstý stavač v roku 2014

(KR 12/2014)

Rok 2014 bol pre chovateľov a majiteľov slovenského hrubosrstého stavača (ďalej SHS) rokom sklamaní, ale aj mimoriadnych úspechov. Sklamaním bolo odobratie práva riadiť chov väčšine chovateľom a majiteľom SHS prezídiom Slovenského poľovného zväzu. Mimoriadne výkony našich jedincov a cvičiteľov však prekonali naše sklamania a potvrdili úspech z niekoľkoročnej chovateľskej práce.
Mady Maholánsky les

V roku 2014 sa Klub SHS transformoval na Medzinárodný klub SHS (ďalej MKSHS) a podieľal sa na organizovaní skúšok a súťaží opísaných v tomto článku.

Prvá akcia, na ktorú sme sa všetci po dlhej zime tešili, boli skúšky vlôh stavačov v Čataji. Bolo tu predvedených 7 SHS. Nás tešila účasť p. Lensa Deckersa z Holandska, ktorý je nielen naším kamarátom, ale aj majiteľom a chovateľom nášho národného plemena stavačov. Skúšky prebiehali v revíri PZ Rovina Čataj na porastoch jačmeňa a vysokej lucerny. Prírodnej drobnej zveri je v poslednej dobe na slovenských poliach a lúkach pomenej, preto sa vystavovanie skúšalo na vyloženom bažantovi.

Kraska Dru-Wyd

Najlepšie obstála a víťazom skúšok sa stala suka SHS Morcheeba z Milhostovských polí s vodičom Ing. Michalom Urbanom. V I. cene skončili suky SHS Ruggsattras Silja, vodič Ing. M. Urban a Mady Maholánsky les s vodičom B. Ábelovským. V II. cene skončil pes SHS Mat Maholánsky les s vodičom R. Sabom. Ostatní, psi SHS Maco Maholánsky les s vodičom M. Sabom, Ron Kaicul s vodičom I. Luciakom a suka Kráska Dru-Wyd s vodičom MVDr. R. Kriekom, skončili v III. cene.

Larson z Milhostovských polí

Celé skúšky prebiehali v pokojnej atmosfére. Jediným zaváhaním organizátorov bol menej zvládnutý nástup vodičov ráno po prezentácii, kde nám bola od funkcionárov OkO SPZ Senec vytýkaná nedochvíľnosť, napriek tomu, že sme sa riadili ich programom uvedeným v rozoslaných propozíciách a návratkách. Zhodnotenie smerovania slovenskej kynológie členom rozhodcovského zboru na základe nami vysloveného názoru na nedochvíľnosť vodičov bolo určite zaujímavé, ale pre nás nepochopiteľné!

Skúšky by sa mali v prvom rade organizovať pre psov, a nie pre pohodlie a „povinnú jazdu“ organizátorov. Po vyhlásení výsledkov sme naše psy odprezentovali na kongrese Asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ) v Senci, ktorá už dva roky podporuje náš klub a plemeno slovenský hrubosrstý stavač. Psy zožali ohromný úspech a my sme sa aspoň takto mohli poďakovať veterinárnym lekárom, ktorí okrem finančnej podpory každoročne organizujú na svojom kongrese aj Beh pre zdravie, výťažok z ktorého opäť putuje pre naše plemeno.

V júli sme už v spolupráci s Klubom chovateľov Českých fúzačov (KCHČF) a PZ Ternava Sečovce usporiadali farbiarske skúšky stavačov. Do Sečoviec prišlo 6 SHS a 2 ČF. Psy boli výborne pripravené a všetkým sa podarilo úspešne dohľadať srnčiu zver. O poradí a počte bodov rozhodovali len skúsenosti vodičov. Každý SHS bol odmenený malým darčekom od výboru MKSHS a poukazom na veterinárne ošetrenie v hodnote 25 eur od SAVLMZ.

Kráska Dru-Wyd
LSS Slatinka

Lesné skúšky, opäť organizované v spolupráci s KCHČF, sa konali v lesoch PZ Ľubica Zvolenská Slatina. Prihlásilo sa na ne 8 stavačov, z toho 5 SHS, 1 ČF, IS a jeden NKS. Rozhodcovský zbor v zložení Ing. M. Stanovský, I. Dugovič, Ing. B. Molnár, Ľ. Knapp, J. Lovecký, Ľ. Juhás zaručoval prísne, ale korektné posudzovanie. Terény boli mimoriadne náročné, veď cez noc pred skúškami sa Slatinkou prehnala prietrž mračien a voda stála aj na „kopci“. Vodiči mali čo robiť, aby sa v ťažkom a mokrom teréne presúvali k jednotlivým pracoviskám.

Najlepšie obstála a skúšky vyhrala suka NKS Hope z Dropieho dvora s vodičom G. Skladanom, ktorá na pofarbenej stope predviedla prácu oznamovača. V I. cene ešte skončili suky SHS Mady Maholánsky les, Kráska Dru-Wyd a psy SHS Larson a Junák z Milhostovských polí. Pes SHS Kubko Dru-Wyd skúšky nedokončil. Tak ako na SVS, aj tu všetci vodiči SHS dostali ceny od MKSHS a taktiež poukazy na veterinárne ošetrenie od SAVLMZ.

Druhý augustový týždeň sme sa znova zišli v Sečovciach na Jesenných skúškach stavačov. KCHČF a MKSHS za výdatnej podpory PZ Ternava Sečovce zorganizovali skúšky pre 6 SHS, 3 ČF, 2 NKS a jedného bretónskeho stavača. Polia okolo poľovníckej chaty boli výborne zazverené a viacerí psi mali možnosť vystaviť prírodného bažanta. Tým, ktorým sa to nepošťastilo, boli vyložené komorované bažanty. Prinášanie kačice z hlbokej vody sa skúšalo na rybníku v Dvoriankach. Tam každý pes, za výdatnej podpory korony, predviedol viac alebo menej uspokojivú prácu, čo sa odzrkadlilo na hodnotení rozhodcovského zboru.

Najlepšie sa darilo psovi NKS Dusterovi z Tomešova dvora s vodičom Ing. J. Telepunom, ktorý sa stal víťazom skúšok. Najlepšie zo „Slovákov“ sa darilo suke Asta Dido Slovakia s vodičkou P. Konyiovou, ktorá skončila v I. cene na 3. mieste. Ani ostatné SHS nesklamali a skončili v I. cene s pomerne slušnými počtami bodov.

Kráska a Kubko Dru-Wyd

Jeseň je pre každého cvičiteľa stavača obdobím zhodnotenia celoročnej, a mnohokrát aj niekoľkoročnej práce. Začína sa obdobie všestranných skúšok, súťaží a memoriálov. Pohár Klaudiusa Lukáča sa na Zemplíne koná každé dva roky. Za podpory OkO SPZ Košice, KCHČF a MKSHS sa organizátorom na čele s Ľubom Englerom podarilo usporiadať veľmi peknú súťaž s udeľovaním CACT a res.CACT.

Ráno prebehlo losovanie a psy boli rozdelené do troch skupín. Všestranné skúšky začínali prácami na vode a poli. Na rybníkoch v Ozorovciach zažil veľké sklamanie MVDr. Kriek so sukou Kráska Dru-Wyd, ktorý vypadol hneď na prvej disciplíne. Kráska nedohľadala kačicu v stanovenom limite. Suka mala smolu, pretože pri prehľadávaní tŕstia vyhnala srnčiu zver. Po odvolaní bola opäť nasadená na prácu, ale už sa na dohľadávku kačice nedokázala sústrediť. Na dohľadanie kačice bol nasadený kontrolný pes, ktorý ju priniesol doslova v poslednej sekunde stanoveného limitu.

Oveľa lepšie sa však darilo ostatným SHS. Mady Maholánsky les, len 14-mesačná suka SHS, s vodičom Branislavom Ábelovským predvádzala úžasnú prácu počas obidvoch dní. Na vode ukázala vynikajúcu chuť, za čo bola aj ohodnotená najlepšou prácou na vode. V lese ukázala, že SHS je pri práci s líškou spoľahlivý a vášnivý nielen aportér, ale aj stopár. Na pofarbenej srnčej stope bola nasadená ako hlásič, ale po nepresvedčivej práci dohľadávku ukončila ako vodič. Ani to však nepokazilo celkové hodnotenie a s počtom bodov 440 skončila v I. cene s titulom CACT.

Ďalším naším zástupcom, ktorý všetkých presvedčil, že SHS je vynikajúci všestranný pes, bol Larson z Milhostovských polí s vodičom Ing. Michalom Urbanom. Larson dohľadal kačicu v ťažkom tŕstí za 1,36 min, ale oproti Mady mal horšie ohodnotenú ochotu pracovať v hlbokej vode. V lese a na poli bol spoľahlivý, a aj náležite ohodnotený. S počtom bodov 420 skončil tiež v I. cene s titulom res. CACT.

Pohár SHS

Náš najmladší vodič, len 15-ročný Adam Kriek, so psom Kubko Dru-Wyd ukázal, že chuť cvičiť SHS a pracovať s ním sa vypláca. Neskúsenosť mladého vodiča a aj mladý vek psa bolo poznať na viacerých disciplínach. Pri dohľadávkach a na vlečkách boli obaja vynikajúci, niektoré dosciplíny však nezvládli tak, ako si predstavovali. Len čas, tvrdá práca a skúsenosti ich môžu posunúť ďalej. Kubko s Adamom skončili v II. cene s 395 bodmi, za čo im patrí naše uznanie a obdiv.

Celkovým víťazom sa stal pes, NKS Vido z Belice s vodičom L. Banásom st..

Vrcholovým podujatím slovenských hrubosrstých stavačov na Slovensku bol Pohár SHS (pole + voda) so zadávaním titulu CACIT. Prihlásilo sa 21 psov, z toho 9 SHS. O tom, že naše národné plemeno začína byť opäť známe aj v zahraničí, svedčí fakt, že na prácu na poli a vo vode sa prišli pozrieť návštevníci z Anglicka, Holanska, Slovinska a Nemecka.

Súťaž sa konala v Želiezovciach v revíroch SP Hron Želiezovce a PZ Štvorchotár Kuraľany. Najviac práce s organizovaním dvojdňového podujatia mal predseda MKSHS Ing. Michal Urban, ktorý ju odviedol vynikajúco. Spokojnosť, príjemné pocity a pohoda všetkých účastníkov a rozhodcov boli odzrkadlením jeho úsilia. Samozrejme, nič by nešlo bez výdatnej podpory spomínaných poľovníkov, členov MKSHS a sponzorov.

Práce na vode začínali v sobotu ráno. Psy boli vynikajúco pripravené, vodiči skúsení, ale aj menej skúsení. Najlepšiu prácu na vode predviedla, na naše veľké potešenie, suka SHS Puma Kaicul s vodičom Ivanom Luciakom. Nováčikovskú daň zaplatil vodič Adam Kriek so psom SHS Kubko Dru-Wyd, ktorý sa viac zaujímal o odložené kačice než o ochotu pracovať v hlbokej vode, a preto už v prvý deň dostal známku 0. Nulou bol ohodnotený aj ČF Luc Maholánsky les s vodičom Štefanom Kolesárom, ktorý tiež vypadol na spomínanej disciplíne. Tieto dva psy počas celého roka predvádzali veľmi podobné výkony, na čom sa zabávali hlavne ich vodiči a priaznivci.

Pohár K. Lukáča

Večer sme pripravili spoločenské posedenie, kde bola vyhlásená najlepšia práca na vode. Ivan Luciak si z rúk predsedu MKSHS prevzal pekné ceny a putovný pohár, ktorý venoval náš člen Nikolas Elder z Írska – žiaľ, už nie je medzi nami. V tento večer sme mu venovali tichú spomienku a vzdali česť jeho pamiatke.

V nedeľu nasledovali poľné práce. Niektoré psy mali šťastie a prírodnú zver, iné museli ukázať vystavovanie na vyloženej zveri, čo im zjavne robilo nemalé problémy. Na disciplíne vystavovanie vypadli až 4 stavače. Najkrajšiu prácu v poli ukázala, opäť na naše obrovské potešenie, suka SHS Mady Maholánsky les s vodičom Braňom Ábelovským. S „vyštvorkovaným“ poľom nedala šancu ostatným stavačom a oprávnene vyhrala celú súťaž s titulom CACIT, vyhrala súťaž Pohár SHS a bola ocenená aj za najlepšiu prácu v poli. Podrobnejšie výsledky sú uvedené na www.klubshs.sk

FSS Sečovce

Ako bolo v úvode spomenuté, rok 2014 bol aj rokom mimoriadnych úspechov. Už v roku 2013 boli SHS predvedené na memoriáloch J. Kadleca, Š. Krasňanského a K. Slimáka. Tento rok sa podarilo psovi SHS Larsonovi z Milhostovských polí s vodičom Ing. Michalom Urbanom úspešne absolvovať Memoriál Bohuslava Zemka v III. cene so 430 bodmi. Na najťažšej stavačiarskej súťaži v Európe, na Memoriáli Karla Podhajského, Larson úspešne reprezentoval nielen plemeno, ale aj slovenskú kynológiu. S počtom bodov 448 skončil úspešne v II. cene. Memoriál Kolomana Slimáka úspešne absolvovala suka SHS Chrumka Dru-Wyd s vodičom MVDr. Radomírom Kriekom. Skončila v III. cene so 444 bodmi. Obaja zástupcovia nášho národného plemena dosiahli na týchto renomovaných súťažiach vysoké počty bodov, no limitné známky z niektorých disciplín im neumožnili siahnuť vyššie.

Čo na záver? Ak chceme so slovenským hrubosrstým stavačom dosiahnuť na méty najvyššie, prvoradou úlohou je práca šľachtiteľská, ktorá prináša nielen veľa kompromisov, ale aj vynikajúcich výsledkov či neúspechov. Nemenej dôležité je umenie cvičiteľské. Na poslednej priečke by malo byť napĺňanie osobných ambícií, riešenie neexistujúcich či vymyslených problémov a pekné, hoci prázdne reči o našom národnom plemene. Dúfame, že sme si zvolili správny cieľ, a je len na nás, akou cestou a či k nemu vôbec dôjdeme! Na to potrebujeme aj podporu vedenia slovenských kynologických organizácií, ktorú, žiaľ, v súčasnosti nemáme. SHS zdar!

Stanislava Krieková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 12/2014