Brazílska fila na Epeirose a povahových testoch 2013

(KR 8/2013)

Očami vystavovateľa a chovateľa brazílskej fily

Bolo krásne teplé slnečné ráno, keď sme dňa 22. 6. 2013 dorazili do areálu motorestu „Eso“ vo Vlčkovciach neďaleko Galanty, kde sa konala výstava, ktorú organizoval ako každý rok slovenský Moloss klub (treba pochváliť výber miesta konania výstavy, cítili sme sa tam výborne). Prípravy sa chýlili ku koncu, my sme si vyzdvihli už len štartovné čísla a mohli sme sa pomaly aj s našimi „filuškami“ začať pripravovať do výstavného kruhu.

Trias Da Br Santa Luzia pri teste temperamentu

Fila Brasileiro sa začal posudzovať ako prvý, nastupovali najskôr psi od najmladších jedincov po najstarších a potom sa pokračovalo sučkami. Celkový počet prihlásených jedincov fila brasileiro na sobotňajší Epeiros cup bol 16. Posudzoval pán rozhodca Juan Naveda zo Španielska. Súťažilo sa o tituly CAC, Res. CAC, Junior Epeiros winner, Epeiros winner a BOB. Po skončení posudzovania plemena fila brasileiro, sme si my, teda všetci nadšenci tohto plemena dali chutný obed a užívali sme si krásne slnečné poludnie a poobedie. Po skončení posudzovania ostatných plemien nasledovala obedná pauza. Potom sa pokračovalo vo vyhodnotení v záverečných súťažiach, kde sa predviedli víťazné jedince jednotlivých plemien, z ktorých sa v závere vyhodnotil najkrajší jedinec EPEIROS days. Tento titul získal pes – víťaz plemena argentínska doga. Nasledovný program tohto dňa pokračoval v prednáškach o plemenách shar – pei, cane corso, fila brasileiro. Na prednášku o fila brasileiro sme sa veľmi tešili, pretože mal prednášať pán Ing. Jan Kubeša, najprísnejší za to však veľmi uznávaný rozhodca pre uvedené plemeno v strednej Európe aj vo svete, schválený brazílskou, celosvetovo najuznávanejšou organizáciou CAFIB.  Pán Kubeša je aj predsedom českého klubu Onceiro , ktorý sa špecializuje výlučne na chov a zachovanie autentického fila brasileiro čo sa týka exteriéru najmä s dôrazom na zachovanie jeho prirodzenej povahy. Jeho posudzovanie je striktné, veľmi prísne zato však veľmi podrobné a v tom sa aj odlišuje od ostatných rozhodcov v FCI. Pre plemeno je však táto filozofia veľmi prospešná, pretože pokiaľ chovatelia chcú  zachovať autentické plemeno – tak ako vzniklo a pre účel pre ktorý vzniklo, v prvom rade a predovšetkým s dôrazom na zachovanie jeho povahy, musí byť posudzovanie a selekcia jedincov prísna. Iba tak možno dosiahnuť požadovaných výsledkov. Prednáška o fila brasileiro sa z technických aj časových dôvodov presunula na druhý deň ráno. Oplatilo sa nám privstať.  Cenné informácie ako tie, ktoré môžeme získať od pána Kubešu by sme hľadali veľmi ťažko…

Test temperamentu cane corso

Večer tejto výstavy bol zorganizovaný na jednotku s hviezdičkou. Na tento večer mali všetci zúčastnený predpísaný odev v štýle námorníckom, pripravená večera v podobe švédskych stolov chutila viac než výborne a do nálady a do tanca hrala živá kapela v štýle gréckej hudby. Po večeri bola pripravená klasická (pre Moloss klub) „veselá tombola“ ktorá svojím obsahom zahŕňala v skratke všetky nepotrebné veci, ktoré „sponzori“ priniesli. K tomuto pani predsedkyňa Moloss klubu pripojila svoj veselý a vtipný komentár a o zábavu všetkých bolo postarané. Neskôr sa tancovalo, priateľsky debatovalo a úsmev na perách nechýbal žiadnemu so zúčastnených.

 Na druhý deň sa začalo prednáškou o fila brasileiro. Pán Ing. Kubeša nám názorne vysvetlil  a popísal celú fyziomóniu a stavbu tela plemena. Upozornil na znaky kríženia, ktoré sú vylučujúcimi znakmi v chove a zároveň aj logicky zdôvodnil, prečo fila tieto znaky nemôže mať. Je to pracovné a na výsosť strážne plemeno, plemeno, ktoré sa používalo na lov jaguárov a veľkých druhov zveri, plemeno ktoré musí denne zvládať pracovať niekoľko hodín (napr. pri dobytku) a nabehať nemálo kilometrov pri dosť malej dávke potravy. Aby toto mohla fila zvládať, musí mať k tomu prispôsobené fyzické  vlastnosti (bez znakov kríženia).

Ďalším dôležitým znakom je povaha, ktorá musí byť odvážna, nebojácna a odhodlaná brániť svoju rodinu, majiteľa a jeho majetok alebo domáce zvieratá aj za cenu svojho života. Od ostatných plemien sa fila odlišuje najmä v tom, že svoju lásku k majiteľovi a rodine prejavuje veľmi horlivo a rovnako horlivo ich bráni v prípade nebezpečenstva. Nezastraší a nezaženie ho takmer nič.  Po tejto prednáške sa začala klubová výstava. Plemeno Fila brasileiro posudzoval Fabrizio La Roca. Po výstave nasledoval všetkými priaznivcami plemena Fila brasileiro očakávaný test temperamentu. Pred začiatkom tohto testu mal ešte pán Kubeša prednášku o metodike a vykonávaní testu temperamentu a jeho jednotlivých fázach, rovnako aj o tom kedy sa správanie fily hodnotí ako žiaduce, menej žiaduce či diskvalifikujúce.

Malé námorničky
Viac o povahovom teste…

OJERIZA – je to pôvodom brazílske slovo a neprekladá sa. Významom tohto slova je nedôverčivoť.  Ojeriza je súčasťou testu a spočíva v tom, že jedinec musí zostať sám bez svojho majiteľa, ktorého nesmie ani vidieť (samozrejme je priviazaný). Keď nadobudne pocit, že je sám vtedy k nemu vykročí cudzia osoba s úmyslom „skamarátiť sa“. Správna reakcia fily je taká, že sa skamarátiť nechce, nedovolí na seba siahnuť, ba dokonca nezoberie si ani potravu.  Bráni seba a svoje teritórium, samozrejme s vedomím, že za jeho chrbtom nestojí jeho pán, ktorý by mu pomohol. Jedinec sa nenechá zatlačiť, nemal by cúvať ani sa schovávať.

Test temperamentu a nervový systém – pri tomto sa simuluje prechádzka majiteľa so psom, kedy majiteľ má psa na min. 5 metrovom lane a skúma sa reakcia psa na útok cudzej osoby na neho a jeho majiteľa. Testuje sa reakcia psa na výstrel z poplašnej zbrane, pes na nesmie báť, naopak mal by atakovať strelca, ďalej nastupuje figurant s rukávom a palicou v ruke. Pes by mal útočiť figurantovi šikmo na krk (nie na nohy, ani na rukáv ani nikde inde – znaky kríženia). Následne by mal vo výške svojho krku figurant dať psovi rukáv na zákus. Pes by ho mal strhnúť, odhodiť (je to neživá vec) a opäť pokračovať proti útočiacemu figurantovi s palicou. Čím istejší a razantnejší je jedinec v obrane svojho majiteľa, tým lepšiu známku dostane, tým pevnejší je jeho nervový systém.

Novinkou je, že úspešné absolvovanie testu temperamentu  je v Klube molosov Slovenska jednou z podmienok uchovnenia každého jedinca fila brasileiro.

Výbornú Epeiros tortu naporcoval pán Juan Naveda

Za organizáciu tohto testu patrí veľká vďaka pani poradkyni chovu pre fila brasileiro, Monike Ambrózovej.

Na záver treba povedať, že to bola veľmi vydarená akcia, dobre zorganizovaná a poučná. Mnohí sme sa veľa dozvedeli a načerpali nové informácie, zabavili sa a oddýchli si.  Veľká vďaka patrí aj všetkým ľudom z Klubu molossov Slovenska, ktorí celú myšlienku Epeirosu priviedli na svet a zrealizovali. A najviac treba poďakovať predsedníčke klubu pani Mgr. Vierke Staviarskej a hlavnému poradcovi chovu pánovi MVDr. Vladimírovi Piskayovi, ktorí sa postarali o to, že táto akcia dopadla tak skvele. Tešíme sa na ďalšie klubové stretnutia, a dúfam, že priaznivcov týchto plemien bude na našich výstavách usporiadaných Klubom molossov Slovenska stále viac a viac.

Večer
Tancuj tancuj vykrúcaj…

Mgr. Andrea Ridošková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2013