40. rokov Kynologického klubu Jablonica

(KR 3/2016)

V roku 2016 sme si pripomenuli 40. výročie oficiálneho založenia Kynologického klubu v Jablonici (KK Jablonica).

Organizovaný výcvik psov služobných plemien začal v Jablonici už v roku 1972 ako súčasť miestnej chovateľskej organizácie. Výcvik psov služobných a pracovných plemien sa od 1.1.1976 rozhodnutím ústredných československých orgánov zaradil do Zväzarmu a začali vznikať základné organizácie, kynologické kluby a krúžky Zväzarmu. Aj v ZO Zväzarmu v Jablonici vznikol Kynologický krúžok Zväzarmu. Tam taktiež pracovali ďalšie krúžky – strelecký, modelársky, rádiotechnický a iné. Ustanovujúca schôdza Kynologického klubu Jablonica bola dňa 10. marca 1976. Neskôr sa kynologický krúžok„pretransformoval“ na kynologický klub.

Branné kynologické preteky pri príležitosti Víťazného februára (1977) – MVDr. Ján Hamelrík

V tomto roku (1976) Miestny národný výbor Jablonica pridelil priestor na výcvik psov pre KK Jablonica. Dostali sme veľmi „problematický“ priestor na konci obce smerom na Trnavu. V daných priestoroch boli v dávnej minulosti močidlá, kde močili konope. Potom tam bolo smetisko s veľkými haldami netriedeného odpadu. Za pomoci Miestneho národného výboru Jablonica, Jednotného roľníckeho družstva Záhorie Jablonica a iných výrobných organizácií v obci, s veľkým úsilím mnohých zanietených kynológov sme tam už vo februári 1977 usporiadali Branné kynologické preteky pri príležitosti výročia Víťazného februára.

Majstrovstvá okresov SE, Bratislava-vidiek, Dunajská Streda vo výkone psov – MVDr. Ján Hamerlík
Psovod Miroslav Blažek

V 80-tych rokoch začal aj záchranársky výcvik a v 90-tych rokoch výcvik malých plemien.

Ako predsedovia KK Jablonica pôsobili: Ing. Štefan Hamerlík, Milan Hyža, Stanislav Hamerlík ml., Radovan Kállay, Stanislav Nemček a súčasným predsedom je MVDr. Ján Hamerlík.

V súčasnosti je Kynologické cvičisko KK Jablonica veľmi solídne vybudovaný kynologický areál s oplotením, vodovodným aj elektrickým pripojením, s klubovňou a skladmi, odkladacími kotercami pre psov, výcvikovým aj „spoločenským“ priestorom a spevneným parkoviskom. Tento areál veľmi dôstojne reprezentuje nielen Kynologický klub Jablonica, ale aj Jablonickú kynologickú záchranársku brigádu a Sekciu malých plemien a je dôstojným a reprezentatívnym vstupom do obce Jablonica.

Psovodi
Rexo, Quard a Cyra z Egonova

Od ustanovujúcej schôdze až doteraz je činnosť KK Jablonica (od roku 1990 KK 047 Jablonica – ZŠK SR) veľmi bohatá. Nie je možné vymenovať všetky aktivity a úspechy jednotlivých akcií, psovodov a psov. Najúspešnejších kynológov uvádzame v GALÉRII MAJSTROV SR. Z rozsiahlej činnosti uvádzame nasledujúce akcie: kynologické preteky s náročnými brannými prvkami – neskôr BVK (branný viacboj kynológov), združené Majstrovstvá okresov Senica, Bratislava – vidiek a Dunajská Streda vo výkone psov (aj v IPO), organizovanie mnohých kôl Zimnej ligy okresu Senica, neskôr Záhoráckej zimnej ligy kynológov – tieto akcie vzišli z iniciatívy KK Jablonica (hlavný iniciátor – MVDr. Ján Hamerlík), Majstrovstiev SR záchranárskych psov, Majstrovstiev SR malých plemien a Majstrovstiev SR vo výkone bradáčov, množstvo ukážok výcviku psov na rôznych podujatiach a akciách, ďalej edukačné prednášky a akcie pre deti materských, základných, stredných škôl, ako aj ukážky pre handicapované deti, účasti v prvomájových sprievodoch, účasti na Majstrovstvách SR vo výkone (tzv. 500-boďáky), IPO, záchranárskych a veľmi veľa ďalších, napr. aj na „ostrých“ záchranárskych pátracích akciách. Bolo vykonané nespočetné množstvo skúšok z výkonu podľa národných i medzinárodných skúšobných poriadkov: PO, BH-VT, FPr., IPO1 – IPO3, ZM, BH-SK, SVV1 – SVV3, SPO, SPS, ZMMP, SMP1 – SMP2, PZ1-PZ2. Viacerí naši členovia získali v záchranárstve výkonnostné triedy, aj tituly Majster záchranár.

Výcvik psovodov a psov v KK Jablonica v súčasnosti prebieha pod vedením kvalifikovaných výcvikárov (MVDr. Ján Hamerlík a RNDr. Jana Hamerlíková).

Kvalifikovaní výcvikári – MVDr. Ján Hamerlík a RNDr. Jana Hamerlíková

GALÉRIA MAJSTROV SR

1.Majster SSR vo výkone (tzv. 500-boďák)1981 – Ing. Štefan Hamerlík + nemecká ovčiačka CYRA z Egonova
2. Majster SSR BVK mládež 1984 – Ing. Milan Lacko + nemecký ovčiak CAR zo Slimákovho dvora
3. Majster SSR záchranárskych psov 1988 – MVDr. Ján Hamerlík + nemecký ovčiak CHRIS z Podskalky
4. Majster SSR záchranárskych psov 1989 – Stanislav Hamerlík ml. + nemecký ovčiak ELEN z Podskalky
5. Majster SR záchranárskych psov 1992 –MVDr. Ján Hamerlík + nemecký ovčiak CHRIS z Podskalky
6. Majster SR záchranárskych psov – mládež 2006– Tomáš Hajduk + malý bradáč BRIX Malé uško
7. Majster SR vo výkone bradáčov 2009 –MVDr. Ján Hamerlík + malá bradáčka ALKA Malé uško
8. Majster SR malých plemien 2010 – RNDr. Jana Hamerlíková + malá bradáčka DESA Malé uško
9. Majster SR vo výkone bradáčov 2011 – RNDr. Jana Hamerlíková + malá bradáčka DESA Malé uško
10. Majster SR záchranárskych psov 2011 – Stanislav Hamerlík st. + nemecká ovčiačka GABI Sing Sing Slovakia
11. Majster SR malých plemien 2013 – RNDr. Jana Hamerlíková + malá bradáčka GINA Malé uško
12. Majster SR malých plemien 2014 – RNDr. Jana Hamerlíková + malá bradáčka GINA Malé uško.

V minulosti sme usporiadali aj chovateľské akcie – Chovný zvod mladých, aj Bonitáciu psov plemena nemecký ovčiak. Chovateľstvo t. č. riadia jednotlivé chovateľské kluby a je komerčnou záležitosťou jednotlivých členov, ktorí vlastnia chovateľské stanice, preto kynologický klub, ani jeho vedenie, do tejto činnosti nezasahuje.

V tomto roku opakovane usporiadame Majstrovstvá SR malých plemien a 13. ročník Kynologických pretekov na počesť vstupu SR do EÚ (pôvodne to boli Nočné kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ), taktiež skúšky záchranárskych psov podľa Národného skúšobného poriadku Asociácie cvičiteľov záchranárskych psov. V prípade potreby, vycvičenosti psov, aj skúšky podľa národného skúšobného poriadku ZŠK SR.

KK Jablonica 2016 – socializácia psov
KK Jablonica 2016

Našim úspešným kynológom patrí veľký obdiv za vynikajúce výsledky a poďakovanie za prácu všetkým členom počas ich pôsobenia v KK Jablonica.

Na www.kynologia-jablonica.sk nájdete informácie, články a fotografie o našej kynologickej organizácii.

MVDr. Ján Hamerlík – predseda KK Jablonica

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2016