XIV. ročník letného výcvikového tábora talentovanej mládeže 2014

(KR 10/2014)

V dňoch 18. až 24. augusta 2014 sa v areáli Nového ranča Z Polytanu SK v Malom Lapáši (okres Nitra) uskutočnil už XIV. ročník letného výcvikového tábora talentovanej mládeže 2014, ktorý usporiadal a hradil Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky. Do tábora boli výberovou komisiou zaradení mládežníci – aktívni kynológovia, vybraní na základe prihlášok jednotlivých „materských“ kynologických klubov – členov ZŠK, ktoré museli prihlášky účastníkov doručiť Zväzu športovej kynológie do 30. júna tohto roka. Z kapacitných dôvodov sa totižtohto, dnes už tradičného podujatia, môže zúčastniť maximálne 27 osôb.

Pod dohľadom skúsených kynológov a inštruktorov výcviku služobných psov sa tohtoročného letného výcvikového tábora talentovanej mládeže zúčastnilo 25 detí a mládežníkov vo veku od 11 do 18 rokov. Výcvikové základne z celého Slovenska prihlásili do tábora vybraných nádejných mladých kynológov, ktorí svoje psy aktívne cvičia, zúčastňujú sa s nimi výstav, prípadne s nimi absolvovali základné skúšky, alebo sa zapájajú aj do Branného viacboja kynológov.Každý mladý účastník mal svojho vlastného psa, alebo psa, s ktorým mohol cvičiť.

Vedúcim podujatia bol prezident Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky, plk. Mgr. Juraj Štaudinger. Účastníci boli po pondelňajšom príchode na podvečernom seminári rozdelení do štyroch výcvikových družstiev podľa veku a výcvikovej úrovne svojich zverencov, väčšinou nemeckých ovčiakov a niekoľkých belgických ovčiakov variety malinois. Inštruktormi jednotlivých družstiev boli: Zuznana Sidó, Radka Štaudingerová, psovod Mestskej polície v Šamoríne Štefan Pongrácz a práp. Jozef Vajas z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Figurantom bol Peter Križka z Bardejova – keďže bolo celý týždeň vyhovujúce počasie, obranné práce sa mohli cvičiť každý deň, od 17. do 21. hodiny.

Mládežníci boli súčasne zaradení do denných táborových služieb, počas ktorých sa starali o čistotu a poriadok v areáli, pripravovali pre všetkých raňajky formou švédskych stolov, umývali a odkladali kuchynský riad, a udržiavali v jedálni čistotu a poriadok.

V priebehu príliš teplých dní prebiehali teoretické prednášky zamerané na metodiku pachových prác, pretože ich praktický výcvik okolité polia neumožňovali. Boli porastené kultúrnymi plodinami a organizátori tábora nemali k dispozícii také dopravné prostriedky, ktoré by umožnili bezpečnú prepravu ľudí a psov k vyhovujúcim lokalitám.

V utorok navštívil tábor Majster sveta 2013 Jozef Adamuščin, ktorý sa vo svojej prednáške zaoberal metodikou športového výcviku služobných psov, pričom účastníkov „zasvätil“ do know-how svojej práce a podelil sa s nimi nielen o osobné skúsenosti s výcvikom psov, ale upozornil aj na chyby, ktorých sa cvičitelia psov najčastejšie dopúšťajú.

V stredu boli účastníci tábora na poznávacom zájazde v čilistovskej hipoaréne pri Šamoríne, aby sa niečo dozvedeli aj o chove a výcviku koní. Vo štvrtok mala prednášku bratislavská veterinárna lekárka, MVDr. Edita Kráľová. V piatok účastníci absolvovali pretek podľa BHSK, teda najľahšej skúšky národného skúšobného poriadku. V sobotu usporiadali výstavu psov rozčlenenú na posudzovanie psov a súk oboch zúčastnených plemien, s vyhlásením víťazov. Voľnočasové aktivity boli tiež zamerané na kynológiu, napr. vedomostný test po workshope zameranom na národný skúšobný poriadok.

Mládežníkom spríjemnilo týždenný pobyt nielen pekné počasie, príjemné prostredie, kvalitné ubytovanie a stravovanie, ale najmä osobný prístup nominovaných inštruktorov výcviku, ktorí sa snažili odovzdať im maximum svojich kynologických vedomostí a zručností.

Najspokojnejší bol však „šéf tábora“ Juraj, ktorý si určite v duchu povzdychol: – Bodaj by bolo takýchto vydarených letných táborov čo najviac...
« z 18 »

Mgr. Peter Nevolný, foto Mgr. Peter Nevolný a archív ZŠK

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2014