TRENDOG CUP 2011 – IV. kolo, Pobedim

podľa SVV 1, IPO 1

(KR 1/2012)

V sobotu 15. októbra sa v Pobedime na futbalovom ihrisku konalo 4. kolo TRENDOG CUPu podľa SVV 1, IPO 1 so zadaním skúšky.

Kategóriu SVV 1 posudzovala Alžbeta Hinerová, kategóriu IPO 1 zas Jozef Adamuščin. V IPO 1 nastúpili traja pretekári, v SVV 1 bolo účastníkov deväť. Stopy oboch kategórií prebehli na nízkej ďateline. V kategórii SVV 1 pani rozhodkyňa Hinerová zadala na stope najvyššie body Zuzane Bulkovej so psom Ceasar Bria-Dogs – 97 bodov.

Poslušnosť a obrana prebiehala na futbalovom štadióne. Najlepšiu poslušnosť SVV 1 mala Soňa Lulovičová so psom ENDY – 91 bodov, a najlepšiu obranu kategórie predviedol Ivan Palec so sukou Connie Baxony – 83 bodov. Víťazom kategórie SVV 1 sa stala Soňa Lulovičová so psom ENDY.

Víťaz SVV 1

V kategórii IPO 1 dominoval Vilam Koberčík so psom Pard de Alphaville Bohemia, ktorý mal najlepšiu stopu, poslušnosť, aj obranu – ohodnotené 93, 95, 85 bodmi – a stal sa aj víťazom tejto kategórie.

Po vyhodnotení 4. kola nasledovalo celkové hodnotenie súťaže TREDOG CUP. V kategórii SVV 1 prvé miesto obsadil Juraj Vido so sukou Aiša Kuvais, na druhom mieste skončil Ivan Palec so sukou Connie Baxony a tretiu priečku obsadil Jozef Sekáč so psom Endy Lucia – Viktoria.

V kategórii IPO 1 sa prvému miestu tešil Vilam Koberčík so psom Pard de Alphaville Bohemia, druhé miesto patrilo Alojzovi Pristachovi so sukou Duna DAREOS a tretiu priečku obsadila Zuzana Bulková so psom Ceasar Bria-Dogs.

Milým prekvapením bol výkon mladej slečny Lulovičovej so psom Endy bez PP, ktorá v dvoch kolách skončila na prvom a treťom mieste, no neúčasť vo dvoch kolách ju odsunula na piatu pozíciu v celkovom poradí.

Víťaz IPO 1

Na záver by som chcel poďakovať celému organizačnému tímu pod vedením Jozefa Bílika, rozhodcom pani Hinerovej a pánovi Adamuščinovi, taktiež figurantovi oboch kategórií – pánovi Italymu, za korektný priebeh pretekov a hlavnému sponzorovi – firme TRENDOG, ktorá dodávala krmivá pre obidve kategórie počas celej súťaže. Ďalej veľká vďaka patrí firme MARDEN, hlavnému sponzorovi posledného kola, ako aj firme Happy Dog, Autocentrum Rasťo Figúra, Avantek s.r.o., Etna pizzeria, Dekoratíva Milan Škriečka, Pneutech, Fastbau, Miroslav Hargaš, Radoslav Kolečanský, Pavol Drobný, Marek Pár, Peter Popelár.

Rozhodcovia

Zároveň chcem všetkých pretekárov pozvať na ďalší ročník TRENDOG CUPu podľa SVV 1 a IPO 1. Ročník 2012 prebehne v troch kolách: 1. kolo Piešťany, 2. kolo Trenčín, 3. kolo Pobedim.

Alojz Pristach, KK Laugaricio Trenčín

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2012