Pes v antických prameňoch a umení – 5. časť

Mená rímskych psov

(KR 5/2013)

Nasledujúci zoznam obsahuje mená v gréckom a latinskom jazyku tak, ako boli zaznamenané rôznymi antickými autormi. Za každým menom nasleduje pohlavie, význam mena, zdroj a jeho stručná citácia.

A

Aëllo. f. „Víchor“. Jeden z Aktaeonových loveckých psov z Ovidiových Metamorfóz. ľahký“…
Agre. f. „Lovec“. Ovidius: Metamorfozy. majúci ostrý čuch“…
Alce alebo Alke. f. „Sila; Chrabrosť“. Ovidius: Metamorfozy. Je tiež doporučeným psím menom v Columellovom diele De re Rustica.
Argiodus. m. „Biely zub“. Ovidius: Metamorfozy. skrížením Krétskeho plemena otca a Spartskej matky“
Asbolos. m. „Sadza“. Ovidius: Metamorfozy. tmavý“…

C

Canache. f. „Zatínač zubov“. Ovidius: Metamorfozy.
Celer. m. „rýchly“. Columella: De re Rustica.
Cerva. f. „Laň“. Columella: De re Rustica.
Craugis. f. „ten, čo šteká“. Šteňa osamelej ženy, ktorá vyžadovala počas neprítomnosti svojho manžela, aby s ňou zdieľalo manželské lôžko. Propertius v Elegiach: „Dokonca i mrzuté kňučanie môjho Crauga je potešením pre moje uši.“
Cyprius. m. „Cyprian“. Ovidius: Metamorfozy. …„[Lyciscov] brat“

D

Dorceus. m. „Gazela“. Ovidius: Metamorfozy. ...„Arcadian“
Dromas. m. „Bežec“. Ovidius: Metamorfozy.

F

Ferox. m. „Divoch“. Columnella: De re Rustica.

Heraclea Lyncestis, Macedonsko
H

Harpalos. m. „Chamtivec“. Ovidius: Metamorfozy. s bielym fľakom uprostred čela“
Harpyia. f. „Uchvátiteľ“. Ovidius: Metamorfozy. s jej dvoma šteňatami“
Hylactor. m. „ten, čo šteká“. Ovidius: Metamorfozy. majúci prenikavý hlas“
Hylaeus. m. „lesný“. Ovidius: Metamorfozy. divoký...ale poslednou dobou roztrhávaný medveďom“
Hyrcanus. m. „Z Hyrcanie“ (krajina v starovekej severnej Perzii, v preklade pravdepodobne znamená „krajina vlkov“). Uvádza ho Plinius Starší v Historia Naturalis, aby demonštroval psiu vernosť. „potom, čo bola zapálená pohrebná hranica kráľa Lysimacha, sám sa hodil do plameňov“

I

Ichnobates. m. „Stopár“. Ovidius: Metamorfozy. …„s ostrým čuchomštekajúci hlasno pri stopovaníKrétske plemeno psa.“
Issa. f. „malá grófka“. Zbožňované šteňa zmienené v jednom z Martialových epigramov (Kniha I, 109). nezbednejšia ako Catullov vrabec…pôvabnejšia než akékoľvek dievčakeď knučí, máte pocit, že hovorí“...

L

Labros. m. „Zúrivý“. Ovidius: Metamorfozy. „skrížením krétskeho plemena otca a spartskej matky“
Lachne. f. „Chlpáč“. Ovidius: Metamorfozy. …„chlpatý“
Lacon alebo Lakon. m. „spartské plemeno“. Ovidius: Metamorfozy. preslávený svojou silou“tiež je spomínaný v Columellovom diele De re Rustica.
Ladon. m.„Lapač „. Ovidius: Metamorfozy. Sicílske plemeno…štíhly v bokoch“
Laelaps. m. „Hurikán“. Slávny a húževnatý lovecký pes z Ovídiových Metamorfóz, pôvodne dar od bohov. „Darovala mi…nádherného loveckého psa, ktorého splodila jej Cynthia; a keď mi ho dávala, povedala: „Prekoná všetky ostatné lovecké psy v rýchlosti.“Žiadna kopija nie je rýchlejšia ako on, ani olovené guličky prudko vrhané z praku, alebo ľahký šíp vystrelený z gortynského luku.“ Tiež meno jedného z Aktaeonových loveckých psov v Ovidiových Metamorfózach.
Leucon. m. „Beloško“. Jeden z Aktaeonových loveckých psov z Ovidiových Metamorfóz. …„bielosrstý“
Lupa. f. „Vlčica“. Columnella: De re Rustica. Lycisce. f. „Vlk“. Ovidius: Metamorfozy. …„prudký“Lydia. f. „z Lýdie“ (krajina na západnom pobreží Malej Ázie). Lovecký pes a mazlíček vychvaľovaný v jednom z Martialových epigramov (Kniha XI, 69). „Vychovaného cvičiteľmi amfiteátra, lovec, divoký v lesoch, krotký v dome.“

British Museum, 2 st. n.l
British Museum, 2 st. n.l
M

Margarita. f. „Perla“. Z antického epitafu venovaného psovi, ktorý je citovaný v Abbottovej práci. veľký biely lovecký pes…ktorý štval cez nevyšľapané cesty lesa“Tiež šteňa zmienené v Petroniovom Satyricu, ktoré statočne útočilo na oveľa väčšieho psa. neprirodzene obézne čierne šteňa“
Melampus. m. „Čierna labka“. Ovidius: Metamorfozy. …„Spartské plemeno.“
Melanchaetes. m. „Čiernosrstý“. Ovidius: Metamorfozy.
Melaneus. m. „Čierny“. Ovidius: Metamorfozy.
Myia. f. „Letacúji“ (hmyz; meno, ktoré sa pravdepodobne dávalo malým a energickým psom). Z antického epitafu, venovanému psovi, ktorý je citovaný v Abbottovej práci. …„malý Galský pes; ktorý začal zúrivo štekať, keď zistil, že jeho súper leží v lone ich panej.“

N

Nape. f. „Lesné údolie“. Ovidius: Metamorfozy. …„vlčiak“
Nebrophonos. m. „zabijak srncov“. Ovidius: Metamorfozy. neochvejný“

O

Oresitrophos. m. „Horal“. Ovidius: Metamorfozy.
Oribasos. m. „Horský pes“. Ovidius: Metamorfozy. Arkadské plemeno“

Neapol, Archeologické múzeum
P

Pamphagos aleboPamphagus. m. „Nenásytný“. Ovidius: Metamorfozy. Arkadské plemeno“
Patricus. m. „Urodzený“. Z antického epitafu venovaného psovi, ktorý je citovaný v Abbottovej práci. Talianske plemeno pochádzajúce zo Salerna“…Moje oči boli premočené slzami,náš drahý psíkSvojimi vlastnosťami si bol múdry ako ľudská bytosť.
Perseus. m. Meno psa Aemilie Tertie, dcéry rímskeho konzula Lucia Aemilia Paulla Macedonica (okolo 229 p.n.l. – 160 p.n.l.). Legenda hovorí, že keď sa otec opýtal dcéry, prečo plače, povedala mu, že Perseus práve zomrel. Pretože Aemilius práve obdržal velenie vo vojne proti kráľovi Perseovi, považoval to za znamenie nadchádzajucého úspechu. Verí sa, že „Perseus“ je odvodené z gréckeho slova pertho, znamenajúceho „zničiť“.
Poemenis. f. „Ovčiarsky pes“. Ovidius: Metamorfozy. spoľahlivý ovčiarsky pes“.
Pterelas. m. „Okrídlený“. Ovidius: Metamorfozy. rýchly v nohách“
Pyrrhus. m. „Oheň; žiarivo sfarbený“. Uvádza ho Plinius Starší v Historia Naturalis, aby demonštroval psiu vernosť. …„pes tyrana Gelona.“

R

Rome. f. „Sila“. Columnella: De re Rustica.

S

Scylax alebo Skylax. m. „šteňa“. V Petroniovom Satyricu tvrdí pán Trimalchio, že nikdo v jeho dome ho nemiluje viac než Scylax. dozorca domu a otrokovobrovský pes na reťazi“… Je tiež doporučeným psím menom v Columellovom diele De re Rustica.
Spoude. f. „Zanietený“. Columella: De re Rustica.
Sticte. f. „Fľak“. Ovidius: Metamorfozy.

Villa Romana del Casale, Sicilia
T

Theridamas. m. „Zabijak divokých zvierat“. Ovidius: Metamorfozy.
Theron. m. „Lovec“. Ovidius: Metamorfozy. neľútostný“...
Thoos. m. „Rýchly“. Ovidius: Metamorfozy.
Tigris. m. alebo f. „Tiger; Tigrica“. Ovidius: Metamorfozy. Tiež doporučeným psím menom v Columellovom diele De re Rustica.

Kritériá výberu mien

Prirodzenebol v antike, rovnako ako dnes, dôležitý výber psieho mena, pri ktorom pomáhali radami vtedajší autori.
Napríklad, Oppian hovorí, že: „Šteňatám by sa mali dávať mená, ktoré sú krátke a rýchlo vysloviteľné, aby pohotovo začuli príkaz.“ Xenofón tvrdí, že meno by malo pozostávať z dvoch slabík: „Dávajte im krátke mená, aby bolo ľahké na nich zavolať.“
Columellov zoznam vhodných mien pre strážne psy je veľmi podobný a opäť pozostáva z dvoch slabík pôvodného jazyka, či zmiešaniny gréčtiny s latinou.
Zaujímavým faktom je to, že keď hovorí Xenofón o loveckých psoch a Columella o strážnych, stále pre nich používajú rovnaké alebo veľmi podobné mená. Pravdepodobne ide o výsledok ľudského zvyku pomenovávať zvieratá v danej dobe obľúbenými menami.

V budúcom čísle: Psy v umení I.

Bc. Miroslava Malinová

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2013