Šport

Posledné príspevky
Pozrieť všetky...

Skúšky psov malých plemien (SMP) – Špeciálne cviky – 4. časť

Metodika a popis vykonávania niektorých cvikov, povelová technika (KR 5/2013) Vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve – metodika nácviku. Keď máme zvládnutý cvik „APORT“, môžeme prejsť na vyhľadávanie predmetov na voľnom …

Medzinárodné majstrovstvá Českej republiky TART CZ 2013

(KR 5/2013) V dňoch 19. až 21. apríla 2013 usporiadalo Kynologické združenie TART CZ v Mělníku v spolupráci so Športovým klubom Polície Českej republiky, otvorené Medzinárodné majstrovstvá Českej republiky TART CZ, ktorých sa zúčastnili …

Kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ

(KR 5/2013) Na Kynologickom cvičisku Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA sa konali dňa 27. apríla 2013 Kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ. Tento rok sa konal už 11. ročník týchto …

Dog Frisbee – 8. časť

Over (KR 5/2013) Čo je over? Over je prvok, keď pes pri chytaní frisbeečka skokom prekonáva telo hráča. Ako vyzerá over? Over by mal byť jasný, čistý a na prvý …

Weight Pulling

(KR 4/2013) Keď má psík silu na ťahanie, prečo to s ním neskúsiť na nejakej súťaži? Weight pulling je športové odvetvie kynológie, na ktoré Vám nebude treba psíka s papiermi. Stačí mať …

Obranárske matiné služobnej kynológie

(KR 4/2013) V dňoch 19. až 21. marca roku 2013, pripravil nitriansky krajský policajný kynológ kpt. JUDr. Ladislav Filip v spolupráci s prezidentom Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky plk. Mgr. …

Skúšky psov malých plemien (SMP) – Špeciálne cviky – 3. časť

Metodika a popis vykonávania niektorých cvikov, povelová technika (KR 3/2013) Prinášanie predmetu – aportovanie Využívame ho vtedy, keď psík rád aportuje a donesie predmet z akéhokoľvek materiálu. Cieľom cviku je …

Dog Frisbee – 7. časť

Floater a Passing (KR 4/2013) Floater Čo je floater? Floater je jedným z množstva spôsobov, ako sa dá disk hodiť. Pre priblíženie – českí hráči ho volajú „plavák“, pretože skutočne vyvoláva …

Zakladateľ dogfrisbee

(KR 3/2013) Najznámejšie psy 20. storočia a ich životné príbehy Spočiatku sa tento šport hral len medzi ľuďmi. No spoločne zmenili históriu psích športov a odvtedy sa dogfrisbee stal obľúbeným …

Skúšky psov malých plemien (SMP) – Špeciálne cviky – 2. časť

Metodika a popis vykonávania niektorých cvikov, povelová technika (KR 3/2013) Skúšky psov malých plemien (SMP) – NSP ZŠK SR Skúšky malých plemien podľa NSP rozdeľujeme na ZMMP (Skúška základného minima …