Spomíname

Posledné príspevky
Pozrieť všetky...

Opustili nás boxerkári v roku 2013

(KR 8/2013) S hlbokým zármutkom oznamujeme priaznivcom plemena boxer i širokej kynologickej verejnosti, že naše rady navždy opustili výrazné osobnosti chovu boxera deväťdesiatych rokov František Ceselčík a Ladislav Varga František Ceselčík sa …

Slnko prestalo svietiť, hviezdy vyronili slzy…

(KR 9/2015) Dňa 3. 9. 2015 nás vo veku 41 rokov po ťažkej chorobe navždy opustila Nora Takáčová Stratili sme v nej priateľku, chovateľku, obetavú funkcionárku Slovenského klubu belgických ovčiakov …

Lúčime sa s tvorcom slovenského plemena

československý vlčiak (KR 7/2015) V stredu 1. júla 2015 sa navždy zastavilo srdce „otca“ slovenského národného plemena československý vlčiak, hraničiarskeho kynológa – staršieho dôstojníka bývalej 11. brigády Pohraničnej stráže v Bratislave (PS …

Spomienka na Evu Špaldonovú

(KR 6/2015) Dúfali sme, že 30. 5. 2015 oslávime 95. narodeniny významnej osobnosti chovu boxerov a slovenskej kynológie   MUDr. Evy Špaldonovej Žiaľ nestalo sa… 18.5. 2015 nás navždy opustila. Stratili …

Rozlúčka s Milanom Šedíkom

(KR 3/2015) Dňa 27. 12. 2014 dotĺklo vzácne srdce a nás navždy opustil mimoriadny chovateľ, človek a priateľ, spoluzakladateľ Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov a jeho čestný predseda, pán Milan Šedík. …

Za univerzitným profesorom MVDr. Mariánom KOZÁKOM, PhD.

(KR 7/2016) (nekrológ) Významná kynologická osobnosť, zakladateľ vysokoškolského štúdia kynológie, klinický veterinárny lekár, univerzitný pedagóg, vedecký pracovník, autor odborných publikácií, Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD., nás navždy opustil dňa 27. …

Rozlúčka s Stanom Oujezdským

(KR 6/2016) Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov sa v týchto dňoch rozlúčil so Stanom Oujezdským, ktorý pôsobil v klube mnoho rokov ako hlavný výcvikár. Bol aj zástupcom klubu v Kynologickej rade …

Rozlúčka s Ondrejom Špišákom

(KR 3/2016) *31. 12. 1945, + 11. 03. 2016 Ondrej Špišák bol prvým prezidentom v histórii Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky, pri ktorého zrode stál. Svoju funkcionársku činnosť prezidenta začal …

Odišiel nám skvelý priateľ a kynológ…

(KR 3/2017) Neprináleží mi pripomínať vlastný seniorský vek, ale iba ten ma oprávňuje konštatovať, že počas našej cesty životom sa „vynoria a zaniknú“ mnohí ľudia, na ktorých na našej kratšej či …