Spomíname

Posledné príspevky
Pozrieť všetky...

Rozlúčka s Milanom Šedíkom

(KR 3/2015) Dňa 27. 12. 2014 dotĺklo vzácne srdce a nás navždy opustil mimoriadny chovateľ, človek a priateľ, spoluzakladateľ Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov a jeho čestný predseda, pán Milan Šedík. …

Za univerzitným profesorom MVDr. Mariánom KOZÁKOM, PhD.

(KR 7/2016) (nekrológ) Významná kynologická osobnosť, zakladateľ vysokoškolského štúdia kynológie, klinický veterinárny lekár, univerzitný pedagóg, vedecký pracovník, autor odborných publikácií, Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD., nás navždy opustil dňa 27. …

Rozlúčka s Stanom Oujezdským

(KR 6/2016) Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov sa v týchto dňoch rozlúčil so Stanom Oujezdským, ktorý pôsobil v klube mnoho rokov ako hlavný výcvikár. Bol aj zástupcom klubu v Kynologickej rade …

Rozlúčka s Ondrejom Špišákom

(KR 3/2016) *31. 12. 1945, + 11. 03. 2016 Ondrej Špišák bol prvým prezidentom v histórii Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky, pri ktorého zrode stál. Svoju funkcionársku činnosť prezidenta začal …

Odišiel nám skvelý priateľ a kynológ…

(KR 3/2017) Neprináleží mi pripomínať vlastný seniorský vek, ale iba ten ma oprávňuje konštatovať, že počas našej cesty životom sa „vynoria a zaniknú“ mnohí ľudia, na ktorých na našej kratšej či …