Spomíname

Posledné príspevky
Pozrieť všetky...

Rozlúčka s Ondrejom Špišákom

(KR 3/2016) *31. 12. 1945, + 11. 03. 2016 Ondrej Špišák bol prvým prezidentom v histórii Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky, pri ktorého zrode stál. Svoju funkcionársku činnosť prezidenta začal …

Odišiel nám skvelý priateľ a kynológ…

(KR 3/2017) Neprináleží mi pripomínať vlastný seniorský vek, ale iba ten ma oprávňuje konštatovať, že počas našej cesty životom sa „vynoria a zaniknú“ mnohí ľudia, na ktorých na našej kratšej či …