GRAND PRIX SLOVAKIA & DERBY WINNER SHOW 2011

Nitra 4. – 5. 6. 2011

(KR 7/2011)

Najstaršia slovenská medzinárodná výstava tohto roku sa prvýkrát predstavila ako „dvojvýstava“, ale na strane druhej zostala verná svojej tradícii. Dokonca obnovila už aj tú, ktorá sa zdala byť zabudnutou. Kým sobotňajšia výstava má pomenovanie Grand Prix Slovakia a aj najvyššie zadávané tituly sa nesú v tomto duchu, pomenovanie druhej výstavy sa vrátilo k takmer prachom zapadnutému, avšak veľmi prestížnemu titulu Derby víťaz. Pamätníci si istotne spomenú na to, že na Slovensku sa tento titul pred rokmi zadával práve na „letnej Nitre“.

I keď neprajníci, tak ako sme sa už mnohokrát presvedčili, apelujú tým, že zadávanie titulu Derby víťaz je komplikované a vnesie do posudzovania „zbytočný chaos“, žiadny skúsený rozhodca s jeho zadaním nemôže mať problém. Keď uvedomíme skutočnosť, že titul „Derby víťaz“ môže získať najlepší pes alebo suka z jedincov narodených v predchádzajúcom roku a zároveň vo veku minimálne 9 mesiacov, je tým vlastne povedané všetko. Posudzovateľ v danom prípade vie, že o titul nesúťaží jedinec posúdený v triede dorastu. S aktuálnym víťazom triedy mladých postupujú do finálového zápolenia najlepšie umiestnení jedinci z tried dospelých, narodení v predchádzajúcom roku. Ak tento systém zadávania titulov bol zrejmý a pochopiteľný našim predchodcom vo výstavných kruhoch, iste to aj súčasná generácia arbitrov zvládne bez ťažkostí. Osobne je mi len ľúto, že titul Derby víťaza získava len jeden jedinec v rámci plemena, a nie podľa pohlavia. Na strane druhej sa takto sa titul stáva ešte cennejším. Ak si uvedomíme, že šanca získať ho je dostupná len raz za život, na jedinej výstave, pre chovateľov a majiteľov mladých jedincov by tento fakt mohol byť veľkou výzvou, ktorá rozhodne stojí za motiváciu v prospech účasti na výstave v Nitre začiatkom júna.

Organizačný výbor, ktorý pokračuje v odkaze čestného riaditeľa výstavy, Doc. Ing. Alexandra Bakoša, je zložený zo skúsených osobností. Terajší riaditeľ, Ing. Róbert Kanás, je nielen veľmi organizačne zdatný, ale dokázal vytvoriť tím, ktorý funguje bezchybne a presne ako povestné švajčiarske hodiny. Osobne sa mi veľmi páči prezentácia podujatia. Zahľadiac sa na logo výstavy sa nedá nespomenúť na doby minulé, keď sa práve s ním spájala dlho jediná slovenská „medzinárodka“. Ak sa však pozrieme na propagačné materiály, zároveň na nás dýcha duch doby, ktorú práve žijeme. Prekrásna, dodajme, akčná fotografia špičkového jedinca vystihuje súčasné smerovanie kynológie, ktorej poslaním je v 21. storočí chovať psov krásnych, ale zdravých, prežívajúcich plnohodnotný život. Farebné prevedenie i grafika opätovne kráčajú s dobou moderného dizajnu a nenásilným spôsobom umocňujú pocit sviatku, tradície i jedinečnosti.

Počty prihlásených jedincov síce nelámali rekordy, avšak v dobe, keď medzinárodných výstav pribúda, je vyše 1700 psov v sobotu a o dve stovky menej v nedeľu veľmi slušných. Začiatok a koniec roka, keď majitelia psov chcú začať alebo dokončiť šampionáty, prilákajú zhodne vždy viac vystavovateľov než výstavy uprostred sezóny. I keď je treba dodať, že ak sa tituly zadávané len na letnej Nitre stanú viac cenené, môžeme očakávať nárast počtu.

Best of Group FCI 10: 1. ABSOLUTE MANN SHINES IN THE WIEN SKY, whippet, Bettazzi Sabrina, I * 2. CÁROK OROKSÉGE APHRODITE, ruský chrt, Balkányi Ágnes, H * 3. LUX LORAL JEAL JEREMY, taliansky chrtík, Švestková Marianna, SK
« z 25 »

Tohtoročný zbor rozhodcov bol tvorený okrem domácich arbitrov osobnosťami kynológie z Belgicka, Fínska, Írska, Maďarska, Nórska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska. Záverečné súťaže počas oboch dní prebiehali na veľmi vysokej úrovni. Konferens v prevedení riaditeľa výstavy v sebe skĺbili odbornosť i dôstojnosť hodnú podujatia. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že záverečné súťaže počas oboch výstav sa uskutočnili podľa rovnakého scenára. Predsa je však treba povedať, že malá zmena tu bola. Kým na Grand Prix sme mohli okrem víťazov jednotlivých plemien vidieť v „záverečáku“ víťazov vybraných spomedzi mladých jedincov, v nedeľu sa predstavili derby víťazi… Je to v celku logické, pretože zatiaľ čo je na Grand Prix zadávaný najväčší titul najkvalitnejším jedincom v triedach mladých, na nedeľňajšom podujatí bol hodnotný titul derby víťaz, ktorý sa vzťahuje k roku, a nie k triede, v ktorej je jedinec predvedený.

Pozerajúc do budúcoročného kalendára výstav na Slovensku môžeme s radosťou konštatovať, že v Nitre sa v júni opäť stretneme na dvoch medzinárodných výstavách. Verme, že sa na nich budú zadávať aj cenné a jedinečné tituly, tak ako tomu bolo aj začiatkom tohto leta.

Jozef Šuster

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2011