Imrich Sopko

velikán chovu nielen boxerov jubiloval… (KR 7/2016) 1. augusta 2016 sa dožil významného životného jubilea pán Imrich Sopko, ktorého široká kynologická verejnosť vníma v prvom rade ako významného chovateľa boxerov a medzinárodného …

viac...